Večnamenska dvorana, Ithuba skills college

Lokacija
Južnoafriška republika, Johannesburg, Magagula Heights Township
Čas projekta
Načrtovanje: feb–avg 2011 (UL FA, Ljubljana)
Gradnja: sep–okt 2011 (Johannesburg, JAR)
Partnerji
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo / Društvo študentov arhitekture Šola za prihodnost SARCH Foundation (Social Sustainable Architecture), Dunaj, Avstrija
Mentorji
prof. dr. Aleš Vodopivec, doc. mag. Anja Planišček, asist. Josip Konstantinovič, asis. Gašper Medvešek
Konzultant
prof. Lars Bylund
Sodelujoči študenti UL FA
Uroš Babnik, Tadej Bolta, Gašper Fabijan, Aleš Gabrijelčič, Jošt Hren, Jure Kolenc, Jernej Kovač Mynt, Lucija Lautar, Katja Lončar, Maša Ogrin, Janja Orel, Primož Pavšič, Ana Pezdirc, Maša Pirc, Peter Plantan, Miha Prosen, Eva Senekovič
Sofinancerji
SARCH (Social Sustainable Architecture), Avstrija,
Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč – Ministrstvo za zunanje zadeve RS,
Univerza v Ljubljani,
Javni štipendijski razvojni in preživninski sklad Republike Slovenije
Sponzorji, donatorji in drugi podporniki
ŠOFA – Fakulteta za arhitekturo, ŠOU, Adacta d.o.o., Adriatic Slovenica d.d., Alkemist d.o.o., Asist d.o.o., Bau-Ing d.o.o., Bevk Perovič arhitekti d.o.o., Ceeref d.o.o., Dekleva Gregorič arhitekti d.o.o., Demšar arhitekti d.o.o., Ednas Print d.o.o., EM.Tronic d.o.o., Epps d.o.o., Fibmarkt d.o.o., Gorenjska banka d.d., Hg trade d.o.o., INEL 230 d.o.o., Klub Zgornjesavinskih študentov, Lafarge cement d.o.o., Magistrat International d.o.o., Mercator d.d., Mercis d.o.o., Metalna SRM d.o.o., MH Holding d.o.o., Odvetniška družba Jernejčič o.p. d.o.o., OFIS arhitekti d.o.o., Omnia Arhing d.o.o., PE Celje d.o.o., Proadria d.o.o., PUH d.o.o., Riko d.o.o., Protim Ržišnik Perc d.o.o., Sava d.d., Studiobotas d.o.o., SŽ – CD Ljubljana d.o.o., SŽ – ŽGP d.d., SŽ – ŽIP d.o.o., Te biro d.o.o., Teleg-M d.o.o., Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Ural d.o.o., Zavarovalnica Triglav d.d., Xella d.o.o. in posamezniki

Avstrijska fundacija SARCH je poleg Ithube Skills College-a ustanovila še osnovno šolo, kjer je ekipa študentov in mentorjev ljubljanske Fakultete za arhitekturo skupaj z lokalnimi delavci leta 2011 zgradila večnamensko dvorano. Projekt je potekal na podlagi izkušenj gradnje knjižnice in učilnice, a skromnejši proračun in dvig cen vsled globalne recesije sta narekovala mnogo bolj premišljeno porabo materialov in boljšo energetsko zasnovo stavbe.

Konstrukcija večnamenske dvorane je jeklena, a lahkotnejša kot pri stavbi knjižnice in učilnice. Varjena je iz “L” profilov in armaturnih palic, stene so butane iz mešanice slame in gline, streha je iz pločevine. Tudi tokrat je bila pomembna tema zasnove klimatska odzivnost: severna fasada je z namenom pasivnega ogrevanja dvorane pozimi in haljenja poleti sestavljena iz dveh slojev prosojne valovite plastike, med katerima se segreva zrak. Južna fasada je bolj zaprta in ima le visoka ozka okna za prečno prezračevanje poleti. Med okni je šest “zračnikov”, ki pozimi pripomorejo k boljšemu izvleku hladnega zraka.

Stavba sporoča, da lahko dobro arhitekturo ustvarimo tudi z enostavnimi in premišljenimi rešitvami ter poceni materiali. To omogoča, da se s prenosom in uporabo idej v lokalno okolje lahko izboljšata tudi gradnja stavb in bivanje ljudi.

Gradnja objekta