Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Amasiko, prehodni dom za otroke z ulic

Lokacija
Uganda, Kabale
Čas projekta
Načrtovanje: feb–avg 2017 (UL FA, Ljubljana)
Gradnja: jul–avg 2017 (Kabale, Uganda)
Partnerji
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo + Študentsko humanitarno društvo Streha za vse, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Alongside Africa Foundation, Združeno kraljestvo / Uganda
Mentorji
izr. prof. mag. Anja Planišček, prof. dr. Aleš Vodopivec, doc. dr. Tomaž Slak, asis. Gašper Medvešek, teh. sodelavci Katja Martinčič, Klara Bohinc, Primož Pavšič
Konzultant
Angelo Žigon u.d.i.g.
Sodelujoči študenti UL FA
Anže Briški, Luka Derlink, Nastja Fingušt, Tina Hostinger, Eva Ivačič, Laura Klenovšek, Mojca Lebeničnik, Ženja Maher, Alessandro de Ioannon, Mojca Mlinar, Lona Polona Pušnik, Rok Primažič, Gaber Robežnik, Giulia Sgro, Vesna Skubic, Nace Šinkovec, Matic Škarabot, Andrej Štornik, Janja Šušnjar, Jure Ule, Aleš Žmavc, Anja Lipovšek, Arne Žigon

“Amasiko” je tretji projekt, ki so ga študenti in mentorji ljubljanske Fakultete za arhitekturo izvedli v podsaharski Afriki, v enem najrevnejših predelov Ugande. Potekal je v partnerstvu z britansko humanitarno organizacijo Alongside Africa, sama gradnja pa v tesnem sodelovanju z lokalnimi delavci.

Projekt rešuje problematiko otrok, ki vsled slabih družinskih razmer ali revščine živijo na ulicah. Prehodni dom “Amasiko” danes nudi varno streho nad glavo, hrano ter učenje osnovnih in obrtnih znanj tridesetim otrokom za obdobje do enega leta. Nato jim poiščejo ustrezno šolo oz. pomagajo pri zaposlitvi.

Prehodni dom “Amasiko” sestavljata stavba za bivanje in ločena kuhinja. Arhitekturna zasnova se odziva na značilnosti terasastega zemljišča in klime – podolgovata stavba za bivanje stoji na zgornji terasi in kuhinja na spodnji. Močno sonce v sušni dobi in padavine v deževni so narekovali sosledje pokritih zunanjih prostorov za učenje in igro, ki ščitijo pred soncem in dežjem.

Stavbi sta zgrajeni iz prstenih zidakov, narejenih iz mešanice prsti in cementa ter sušenih na zraku. Njihova prednost je finančna in ekološka: izdelava iz lokalne prsti je poceni, poteka na mestu gradnje in ne zahteva porabe lesa, s katerim sicer žgejo glinene opeke. Produkcija prstenih zidakov bo v prihodnosti tudi postala vir dohodka prehodnega doma Amasiko in mu omogočila finančno vzdržnost.

Gradnja objekta