Dialogi

Zbirka Dialogi je namenjena krajšim študijam in zapisom o arhitekturi, urbanizmu kot tudi umetnosti, kolikor se ta dotika vprašanj prostora in prebivanja. Namen zbirke je sprožanje premisleka in odpiranje dialoga o odprtih problemih sodobne arhitekture in urbanizma.

Publikacije zbirke