Vodja Dekanata
Slavica Simonović

mag. upr. ved

  • Delovne naloge in pristojnosti
    Javna naročila, upravljanje dokumentarnega in arhivskega gradiva, priprava pogodb iz tržnih virov, strokovna pomoč Senatu, strokovna pomoč Upravnemu odboru.