Samostojni strokovni delavec
Sebastian Pepelnak

mag. kult.

  • Delovne naloge in pristojnosti
    Priprava avtorskih in podjemnih pogodb, obračun študentskega dela, priprava nalogov za službena potovanja, vodenje habilitacijskih postopkov, vodenje postopkov za pridobitev priznanja pomembnih umetniških del Univerze v Ljubljani.