asist. dr.
Peter Marolt

univ. dipl. inž. arh.

Naziv magistra arhitekturnih znanosti je pridobil s temo sodobnega sakralnega prostora, doktoriral pa s temo Pomen likovnosti za arhitekturni prostor. Leta 2005 mu je Univerza v Ljubljani podelila Priznanje za pomembna umetniška dela na področju arhitekture. Pripravil je triintrideset samostojnih likovnih razstav. Med drugim je razstavljal v Lendavi, v Monoštru in v Köszegu na Madžarskem, v Galeriji akademije likovnih umjetnosti v Sarajevu, v Korotanu na Dunaju, na Generalnem konzulatu RS v Celovcu, v Novem Vinodolskem, v Galeriji ZDSLU, trikrat v Radovljici, v Metliki, v Krškem in v Idriji. Na slikarskih ekstemporih je prejel pet nagrad, leta 2013 pa tudi Priznanje za kakovost likovnih del na mednarodnem festivalu likovnih umetnosti Kranj – ZDSLU. V skupini je razstavljal tudi v Avstriji in na Hrvaškem, v nekdanji ZRJ, Franciji, Španiji in Angliji, v Italiji ter v Bosni in Hercegovini. Od leta 2015 je tudi član Umetniškega sveta Društva likovnih umetnikov Kranj – ZDSLU. Objavil je enajst znanstvenih in tri strokovne članke. Sodeloval je tudi na mednarodnih znanstvenih kongresih IAHS in na mednarodnih znanstvenih kongresih Alpe Adria.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Umetnost oblikovanja prostora in likovna umetnost
Znanstveni članek
2017

Marolt, P., 2017: Umetnost oblikovanja prostora in likovna umetnost. AR 2017/2: 78-87. [Spletna izd.], [COBISS.SI-ID 3550084]

Sinergija misli, slikarstva in oblikovanja prostora na Daljnem vzhodu
Znanstveni članek
2010

Marolt, P., 2010: Sinergija misli, slikarstva in oblikovanja prostora na Daljnem vzhodu. AR 2010/2: 71-78. [COBISS.SI-ID 2519940]

Encouragement of Fine Art Sensitivity and Sense of Space on the First Level of University Study of Urban Planning
Znanstveni članek
2014

Marolt, P., 2014: Encouragement of Fine Art Sensitivity and Sense of Space on the First Level of University Study of Urban Planning. (19th-21st June 2014.) Faculty of Architecture, Ljubljana, 2014: 133-145. [COBISS.SI-ID 3050884]

Umetniška dejavnost

Prostorne gušte
Razstava
2019

Marolt, P. Prostorne gušte: samostojna razstava, Gradska galerija Turnac, Novi Vinodolski, 9. 7. 2019 [COBISS.SI-ID 3758724]

Der Rhythmus von (De)konstruktivismus
Razstava
2018

Marolt, P. Der Rhythmus von (De)konstruktivismus: (samostojna razstava ) Generalni konzulat Republike Slovenije, Celovec, 22. 11. 2018 [COBISS.SI-ID 3661188]

Die Kunst und Architektur
Razstava
2018

Marolt, P. Artintektura: Die Kunst und Architektur: samostojna razstava, Slovenski kulturni center Korotan, Dunaj, Avstrija, 8. junij 2018–25. junij 2018 [COBISS.SI-ID 3607428]

Arhitekton in nove razsežnosti smeri B
Razstava
2017

Marolt, P. Arhitekton in nove razsežnosti smeri B: samostojna razstava, Galerija Kosova graščina, Jesenice, 30. 11. 2017–5. 1. 2018. [COBISS.SI-ID 3530884]