Vodja Službe za informatiko
Evgen Klemenc

  • Delovne naloge in pristojnosti
    Skrb za nemoteno delovanje informacijskih sistemov, pomoč uporabnikom v primeru napak in nujnih intervencij.