Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

asist. - razisk.
Aleš Švigelj

mag. inž. arh.