Članstva v združenjih

Fakulteta za arhitekturo je aktivna članica v različnih nacionalnih in mednarodnih organizacijah ter združenjih.

Mednarodna članstva

UL FA je mednarodno aktivna ter deluje v evropskem visokošolskem in raziskovalnem prostor prek svojih visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov in strokovnih sodelavcev.

Fakulteta za arhitekturo je v okviru Univerze v Ljubljani povezana z najodličnejšimi evropskimi Univerzami, s katerimi razvija internacionalen akademski duh ter svobodo intelektualnega razmišljanja in spoznavanja. Mednarodno sodelovanje prispeva k odprtosti v pedagoškem, raziskovalnem in strokovnem delu.

UL FA gosti eminentno pedagoško in raziskovalno osebje s področja arhitekture in urbanizma. Ima razvejano ERASMUS+ mobilnost študentov za študij in prakso ter mobilnost osebja za poučevanje in strokovno usposabljanje.

Nacionalna