Zagovori zaključnih del

Idejna zasnova revitalizacije nekdajne remize v Novi Gorici

 • Zagovarja
  Liza Podbršček
 • Naziv
  magistrica inženirka arhitekture
 • Mentor
  prof. mag. Tomaž Krušec
 • Somentor
  asist. Miha Munda
 • Datum in čas
  5.2.2024 ob 9:00
 • Lokacija
  Plečnikova soba

Idejna zasnova prenove Hrvaškega olimpijskega centra Bjelolasica na pogorju Bjelolasica na Hrvaškem

 • Zagovarja
  Jan Gržinčić
 • Naziv
  magister inženir arhitekture
 • Mentor
  doc. dr. Tomaž Slak
 • Somentor
  /
 • Datum in čas
  5.2.2024 ob 9:45
 • Lokacija
  Plečnikova soba

Od morja pozabljeno mesto: Idejna zasnova športno rekreacijskega parka z ureditvijo obalne sprehajalne poti v Luciji

 • Zagovarja
  Lavra Lipej
 • Naziv
  magistrica inženirka arhitekture
 • Mentor
  izr. prof. mag Polona Filipič Gorenšek
 • Somentor
  /
 • Datum in čas
  6.2.2024 ob 9:00
 • Lokacija
  Plečnikova soba

SONČEVJE: Arhitektura proti sezonski afektivni motnji (SAM) - Idejna zasnova nove tipologije stanovanjske soseske v Kočevju

 • Zagovarja
  Noemi Milanović
 • Naziv
  magistrica inženirka arhitekture
 • Mentor
  prof. dr. Matej Blenkuš
 • Somentor
  /
 • Datum in čas
  6.2.2024 ob 9:45
 • Lokacija
  Plečnikova soba

Idejna zasnova prenove idrijskega skladišča na Vrhniki

 • Zagovarja
  Rok Hirsch
 • Naziv
  magister inženir arhitekture
 • Mentor
  doc. Aleksander Ostan
 • Somentor
  /
 • Datum in čas
  7.2.2024 ob 9:30
 • Lokacija
  Plečnikova soba