Obvestila doktorskega študija
30.12.2021 Just released:AR 2021 "The Artifice of Redress"
Just Released and Available: AR / ARCHITECTURE, RESEARCH 2021 "The Artifice of Redress". Enjoy! ...more

Pravkar je izšla revija AR / ARHITEKTURA, RAZISKAVE 2021 z naslovom "Občutek za ranljivost". Uživajte v prebiranju! ...več
 
20.12.2021 CA2RE/CA2RE+ DELFT

Dobrodošli na hibridni doktorski konferenci 'Conference for Artistic and Architectural Research' (CA2RE) in v Erasmus+ strateškem partnerstvu  'Collective Evaluaton of Design Driven Doctoral Training' (CA2RE+) od 28. marca do 1. aprila 2022 v Delftu! Rok za oddajo razširjenih ilustriranih izvlečkov je 17. januarja 2022!  Se vidimo!

Razpis: https://delft.ca2re.eu
Materiali dosedanih konferenc: https://ca2re.eu/results/

 
Welcome to the hybrid Conference for Artistic and Architectural Research and Collective Evaluaton of Design Driven Doctoral Training from the 28th March to the 1st April in Delft! The deadline for extended illustrated abstract submissions is 17/1/2022! See you!

Call: https://delft.ca2re.eu
Database of materials from previous events: https://ca2re.eu/results/

12.01.2021 Sklepa komisije za doktorski študij UL

Obveščamo vas, da je Komisija za doktorski študij UL (KDrŠ)  na decembrski seji sprejela naslednja sklepa v zvezi s predlogi tem doktorskih disertacij:

1. KDrŠ je sklenila, da naj vloga za potrditev teme doktorske disertacije vključuje tudi dispozicijo doktorske disertacije v angleškem jeziku, kadar gre za predlog pisanja v angleškem jeziku in kadar je član KSDŠ tujec in ne razume slovenskega jezika.


2. Glede na različne prakse na posameznih področjih (in vedah) in sprejeto širše soglasje članov KDrŠ ter skrbnikov za doktorski študij ob evalvaciji pravilnika, da se člen, ki določa obseg dispozicije doktorske disertacije, dopolni tako, da se poleg navedenih hipotez ali raziskovalnih vprašanj doda še cilje s kratko obrazložitvijo, je KDrŠ sprejela naslednji sklep:
Glede na predviden začetek veljavnosti novega Pravilnika o doktorskem študiju z novim študijskim letom 2021/2022 bo KDrŠ UL pri obravnavi dispozicij doktorskih disertacij na naslednjih sejah že upoštevala predvideno razširitev določila 42. člena Pravilnika, ki se nanaša na pisanje dispozicije doktorske disertacije in določa, da dispozicija doktorske disertacije pri opredelitvi raziskovalnega problema obsega tudi jasno predstavljene hipoteze oziroma raziskovalna vprašanja s kratko obrazložitvijo in odslej tudi jasno predstavljene cilje s kratko obrazložitvijo kot enakovreden element hipotezam in raziskovalnim vprašanjem.

15.07.2020 CA2RE and CA2RE+ database draft

Dear CA2RE friends,

Please feel free to browse the research-in-progres materials from the Ghent 2019 and Trondheim 2020 CA2RE / CA2RE+ events!

Link : https://ca2re.eu/results/

19.02.2020 Vpis v doktorske študijske programe 2020/21

Objavljen je razpis za vpis v doktorske študijske programe za študijsko leto 2020/2021.


University of Ljubljana Call for enrolment into Doctoral degree programmes 2020/2021

27.06.2019 Obvestilo doktorandom

Univerza v Ljubljani bo v študijskem letu 2019/2020 začela izvajati 20 štiriletnih doktorskih študijskih programov (Arhitektura, Biomedicina, Bioznanosti, Ekonomske in poslovne vede, Elektrotehnika,
Grajeno okolje, Humanistika in družboslovje, Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede, Kemijske znanosti, Kineziologija, Matematika in fizika, Pomorstvo in promet, Pravo, Računalništvo in informatika, Statistika, Strojništvo, Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje, Teologija, Varstvo okolja in Znanost in inženirstvo materialov). Izjema je skupen doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja, ki ostaja trileten.

Glavni namen podaljšanja trajanja doktorskih študijskih programov na štiri leta je doktorandom omogočiti dodatno leto za poglobljeno individualno raziskovalno delo in dvig kakovosti doktorskih disertacij. Poleg podaljšanja trajanja doktorskih programov se spremembe nanašajo še na spremembo predmetnika (dodan je 4. letnik v obsegu 60 KT), pogojev za napredovanje v 3. in 4. letnik ter pogojev za dokončanje študija.

V skladu s sprejetimi spremembami velja:

1. Vpis v 1. letnik v 2019/2020

Kandidati, ki se bodo v študijskem letu 2019/2020 vpisali v 1. letnik spremenjenih doktorskih programov, bodo vpisani v štiriletne programe.
Zanje velja Cenik šolnin za doktorske študijske programe za generacijo študentov prvič vpisano v študijskem letu 2019/2020.

2. Vpis v višji letnik v 2019/2020 - redno napredovanje in podaljšan status iz upravičenih razlogov

Doktorandi, ki se bodo v študijskem letu 2019/2020 vpisali v višji letnik doktorskega študija, v primeru rednega napredovanja študij nadaljujejo in zaključijo po pogojih, ki so veljali ob vpisu v program.
V tem primeru plačajo šolnino, ki je bila sprejeta za program oziroma posamezni letnik študija v študijskem letu prvega vpisa v program. Za redno napredovanje se šteje tudi podaljšan status iz upravičenih razlogov v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Statutom UL.

3. Vpis v višji letnik v 2019/2020 – neredno napredovanje (prekinitev ali ponavljanje letnika)

Doktorandi, ki se bodo v študijskem letu 2019/2020 vpisali v višji letnik doktorskega študija po prekinitvi oziroma ponavljanju letnika, študij nadaljujejo in ga v primeru rednega napredovanja v višji letnik zaključijo po pogojih triletnega programa, ki veljajo v letošnjem študijskem letu (2018/2019).
V tem primeru se obračuna šolnina v skladu s cenikom šolnin za doktorske študijske programe za generacijo prvič vpisano v študijskem letu 2018/2019.


4. Nadaljevanje študija po prekinitvi ali ponavljanju letnika od vključno študijskega leta 2020/2021 naprej

Doktorandi, ki bodo v študijskem letu 2019/2020 ponavljali letnik ali prekinili študij (pavzirali) v programih, ki se jim je podaljšalo trajaje na štiri leta, bodo študij lahko nadaljevali in ga zaključili po pogojih spremenjenih (štiriletnih) programov.

Vsi, ki bodo študij nadaljevali v študijskem letu 2020/2021 po prekinitvi ali ponavljanju letnika, bodo plačali šolnino v skladu z veljavnim cenikom šolnin za doktorske študijske programe za generacijo študentov, prvič vpisano v študijskem letu 2020/2021.


Sprejete spremembe so objavljene v predstavitvenih zbornikih doktorskih študijskih programov na spletnih straneh članic in UL, doktorandi pa lahko podrobnejše informacije, vključno s pogoji za nadaljevanje študija in pogoji za napredovanje v višji letnik, dobijo tudi v referatih za doktorski študij članic, na katerih so vpisani.
 
Želimo vam uspešen študij in veliko raziskovalnih uspehov.

 

07.12.2018 Forces and Forms of Doctoral Education 2019

Call for applications for young researchers for conference on ”Forces and Forms of Doctoral Education 2019”

Prijava na konferenco ”Forces and Forms of Doctoral Education 2019”, ki bo potekala od 2. 9. 2019 do 6. 9. 2019 v Hannovru v Nemčiji.

Podrobnosti konference/ Conference Details ...več

 

 

12.11.2018 Društvo doktorskih študentov

Vabimo novo generacijo doktorskih študentov k včlanitvi v društvo doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere - Mlada akademija , da vas bomo lahko obveščali o pomembnih dogodkih in dejavnostih za mlade v znanosti in visokem šolstvu.

Včlanitev v društvo poteka preko spletnega obrazca ...več

Naslednji dogodek za doktorske študente in raziskovalce organiziramo v četrtek, 13. decembra 2018, in sicer na temo odprte znanosti.

Zaradi lažje organizacije dogodka, doktorske študente vabimo, da do torka, 13. 11. 2018, odgovorijo na štiri kratka anketna vprašanja ...več


 

11.09.2018 Drugi rok prijav za vpis na Dr.

DRUGI ROK PRIJAV / SECOND APPLICATION DEADLINE 20/9/2018 ...več

17.07.2018 Dr. prijave - Phd. applications 2018/19
DR PRIJAVE - PHD APPLICATIONS - 2018/19 ...več
05.04.2018 Rca X 2018: international conference
rca X 2018: international conference on cross – disciplinary collaboration

27th and 28th september 2018, Hosted by fatuk, Faculty of Architecture, TU Kaisersautern

Announcing the Call for Papers of the „Research Culture in Architecture“ conference in fatuk, TU Kaiserslautern Germany.

Information on the Conference ...more
Link to Conference ...more 
22.01.2018 CA²RE: Conferenca v Aarhusu

CA²RE: Conferenca v Aarhusu

13.-16. Aprila – vabljeni!

Podrobnosti ...več

13.11.2017 Seminar za mentorje doktorandom

Lepo povabljeni na web-seminar za mentorje doktorskim študentom, ki bo 24. Novembra 2017 ob 12.00 na spletu. Registracija ...več


Povabilo:

Dear all,
Join our first PRIDE (Professional in Doctoral Education) Webinar on 24 November 2017 at 12 noon (CET). We have invited the author of the “Handbook for Doctoral Supervisors” Stan Taylor and Melita Kovačević, Vice-President of the PRIDE Association to discuss the importance of supervision. Supervision seems to strongly influence the time to degree and is one of the main influential factors when it comes to PhD satisfaction. However, what is good supervisory practice? Whilst the significance is well recognized, there is less consensus on how to answer this question. What kind of support, can universities and especially professionals in doctoral education provide in order to improve supervision?

To discuss these and other questions with Stan Taylor and Melita Kovačević please register on our website. Closer to the event we will send you a login for the webinar. You are welcome to send us your questions in advance.

About the PRIDE Association:
The PRIDE-network Association aims at representing the community of Professionals in Doctoral Education within Europe and beyond. Our members are contributing to the connection of the European Research Area and the European Higher Education Area. The PRIDE-network provides training, professional development, and networking opportunities to its members and promotes the professional status and visibility in the higher education community. Membership in the PRIDE-network is open to individuals and organisations who foster a positive association within the community, whose terms of affiliation are not contrary to the goals of the PRIDE-network, and who uphold the responsibilities and integrity of the association without conflict of interest.
Best,
Lisette
----
Lisette Schmidt
University of Vienna
Research Services and Career Development
lisette.schmidt@univie.ac.at

15.09.2017 KC UL: Delavnica za doktorske študente

KARIERNI CENTRI UL vabimo doktorske študente na delavnico:

PLANIRANJE IN VODENJE PROJEKTOV: Izhodišča za dobro prijavo projekta

Na brezplačnem 3-dnevnem izobraževanju boste pridobili znanja, ki jih kot raziskovalci potrebujete za uspešno pridobivanje in vodenje projektov.

Podrobnosti delavnice in prijava ...več

VEČ INFORMACIJ: Saša Radusinović, Karierni centri Univerze v Ljubljani aleksandra.radusinovic@uni-lj.si, 01/2418-684

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. V primeru premajhnega števila prijavljenih si pridržujemo pravico do odpovedi dogodka. S prijavo na dogodek dovoljujete fotografiranje in snemanje ter objave na socialnih omrežjih na profilu ter za druge potrebe promocije Kariernih centrov Univerze v Ljubljani.

11.07.2017 CA²RE: Conference

CA²RE: Conference for Artistic and Architectural (Doctoral) Research

CA²RE: Conference for Artistic and Architectural (Doctoral) Research – 8.-11. September 2017

The University of Ljubljana, Faculty of Architecture – in association with ARENA, EAAE and ELIA  - brings together senior staff and early-career researchers to improve research quality through intensive peer reviewing at key intermediate stages of doctoral training, as well as postdoctoral research. Welcome to Ljubljana!

Additional info ...more

13.06.2017 Zagovor dr.disertacije: Marta Lombardi

Fakulteta za arhitekturo razpisuje javni zagovor doktorske disertacije z naslovom:

Vrednotenje parametrov za trajnostno prenovo stavb in območij na primeru urbane regije Gorizia-Nova Gorica

ki jo bo zagovarjala Marta Lombardi

Zagovor bo v torek, 20.6.2017, ob 08:00uri v Plečnikovi sobi.

Vabilo v celoti ...več

13.12.2016 Zagovor dr.disertacije: Mirjana Koren

Fakulteta za arhitekturo razpisuje javni zagovor doktorske disertacije z naslovom:

Metodologija celostnega ohranjanja kulturne dediščine mizarskih delavnic na primeru slovenske Štajerske

ki jo bo zagovarjala Mirjana Koren

Zagovor bo dne 19.12.2016, ob 10:00 uri v Plečnikovi sobi.

Vabilo v celoti ...več

06.12.2016 Interdisciplinarna delavnica: »Migracije«

Univerza v Gradcu in Univerza v Ljubljani vabita doktorske študentke in študente vseh področij doktorskega študija, da se udeležijo interdisciplinarne delavnice »Migracije«.
Delavnica bo potekala na Univerzi v Ljubljani (Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana) v petek, 13. januarja 2017 med 13. in 18. uro ter v soboto, 14. januarja 2017 med 9.30 in 12.45. uro. Delavnica bo interdisciplinarno zasnovana in bo obravnavala različne vidike migracij.
Rok za prijavo je 16. december 2016. Kandidati bodo razvrščeni glede na čas njihove prijave, do zasedbe razpoložljivih mest. Informacijo o izboru prijav bodo prejeli 23. decembra 2016.

Informacije o predavateljih, temah in dokumentih za prijavo ...več


The University of Graz and the University of Ljubljana invite doctoral candidates from all research areas to apply for the interdisciplinary workshop “Migration”. 
The workshop will take place at the University of Ljubljana (Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana) on Friday, 13 January 2017 from 1 to 6 PM and on Saturday, 14 January 2017 from 9.30 AM to 12.45 PM.
The workshop will address different aspects of migration from an interdisciplinary perspective.
Application deadline is 16 December 2016. Candidates will be ranked according to their application date/time (first come, first serve). Information on acceptance will be given on 23 December 2016.

Information on lecturers, topics and application documents ...more

12.10.2016 Javni razpis za sofinanciranje dr.študentov

Univerza v Ljubljani objavlja Javni razpis za sofinanciranje doktorskih študentov – generacija 2016. Rok za prijavo je četrtek, 20. 10. 2016, do 12. ure.

Podrobne informacije o sofinanciranju ...več

 

19.07.2016 Zagovor dr. disertacije: Sabina Jordan

Fakulteta za arhitekturo razpisuje javni zagovor doktorske disertacije z naslovom:

Optimizacija arhitekturne zasnove prenove fasad poslovnih stavb za delovanje stropnega sevalnega sistema

ki jo bo zagovarjala Sabina Jordan.

Mentorica: izr. prof. dr. Martina Zbašnik Senegačnik
Somentor: izr. prof. dr. Andraž Legat

Datum zagovora: torek,  26. 7. 2016 , ob  13:00 uri
Predavalnica:  Galerija

pred komisijo v sestavi:
Predsednik izr. prof. mag Tadej Glažar
Član: doc. dr. Roman Kunič
Član: izr. prof. dr. Matej Blenkuš
Član: prof. dr. Sašo Medved

Vabilo ...več

06.07.2016 Zagovor dr. disertacije: Boris Azinović

Fakulteta za arhitekturo razpisuje javni zagovor doktorske disertacije z naslovom:

Vpliv sklenjenega toplotnoizolacijskega ovoja na potresno odpornost energijsko učinkovitih stavb

ki jo bo zagovarjal: Boris Azinović 

Mentor: prof. dr. Vojko Kilar
Somentor: doc. dr. David Koren

Datum zagovora: ponedeljek,  11. 7. 2016 , ob  14:00 uri
Predavalnica:  Galerija

Vabilo v celoti ...več

06.07.2016 Zagovor dr. disertacije: Jernej Markelj

Fakulteta za arhitekturo razpisuje javni zagovor doktorske disertacije z naslovom:

Model za arhitekturno-tehnološko vrednotenje trajnostnih stavb

ki jo bo zagovarjal: Jernej Markelj

Mentorica: izr. prof. dr. Martina Zbašnik Senegačnik
Somentorica: prof. dr. Manja Kitek Kuzman

Datum zagovora: torek,  12. 7. 2016 , ob  14:00 uri
Predavalnica:  Galerija

Vabilo v celoti ...več

19.06.2016 Razpis za mlade raziskovalce
Univerza v Ljubljani je objavila javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce. Razpis je odprt do 1.7.2016 ...več
02.06.2016 ADAPT-r days in Ljubljana
ADAPT-r days in Ljubljana, 6 & 7/6/2016 – dneva projekta ADAPT-r - Architecture, Design and Art Practice Training-research

Vabljeni na Fakulteto za arhitekturo UL - program …več
Poster in povzetek ...več
21.03.2016 Poletna šola/summerschool Ancona 2016
Poletna šola/summerschool Ancona 2016 ...več
26.02.2016 Call for enrolment into doct. study in 2016/17
The programe, provided by the Faculty of Architecture is the Doctoral programme in ARCHITECTURE,

- Call 2016/2017 ...more  
- Applications ...more 
- Doctoral programme in ARCHITECTURE info  ...more

INFO-DAY :
Thursday, 25/5/2016 at 18.00 at the Faculty of Architecture of the University of Ljubljana, Zoisova 12, Ljubljana, Vurnik's lecture room. WELCOME!

• more info about the programme: tadeja.zupancic@fa.uni-lj.si
• more info about the administrative procedures: mojca.rozman@fa.uni-lj.si
15.10.2015 ADAPT-r štipendije za doktorske raziskovalce
ADAPT-r štipendije za doktorske raziskovalce – ADAPT-r call for early-stage researchers ...več
15.10.2015 ADAPT-r štipendije za POdoktorske raziskov..
ADAPT-r štipendije za POdoktorske raziskovalce – ADAPT-r call for experienced researchers ...več
23.01.2015 ADAPT-r štipendije za podokt. raziskovalce
ADAPT-r štipendije za podoktorskege raziskovalce – Glasgow, Barcelona, Tallin

ADAPT-r štipendije za podoktorske raziskovalce – ADAPT-r call for experienced researchers ...več
12.12.2014 Štipendije za pripravo/dokončanje dok.študija

The Council for European Studies is accepting applications for the “Mellon-CES Dissertation Completion Fellowship” and the “Pre-Dissertation Research Fellowship.”

The Mellon-CES Dissertation Completion Fellowship is funded by the Andrew W. Mellon Foundation and includes a $25,000 stipend, as well as assistance in securing reimbursements or waivers in eligible health insurance and candidacy fees. Mellon-CES Dissertation Completion Fellowships are intended to facilitate the timely completion of the doctoral degree by late-stage graduate students focusing on topics in European Studies in the humanities.

Applications are due (along with all supporting materials) on or before January 26, 2015.

Additional information ...link
Flyer ...more

The Pre-Dissertation Research Fellowship includes a $4,000 stipend, the opportunity to publish in Perspectives on Europe, a semi-annual journal of the Council for European Studies, and other professional development activities. CES Pre-Dissertation Fellowships fund two months’ travel to Europe to conduct the exploratory phase of a projected dissertation project in the social sciences or humanities which will require a subsequent stay in Europe.

Applications are due (along with all supporting materials) on or before January 19, 2015.

Additional information ...link
Flyer ...more 

Web: http://www.councilforeuropeanstudies.org
Facebook: http://www.facebook.com/CESEurope
Twitter: http://twitter.com/CES_Europe
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/council-for-european-studies

09.12.2014 Mentor leta 2014
Društvo mladih raziskovalcev Slovenije je že šesto leto zapored organiziralo podelitev priznanja najboljšemu mentorju doktorskim študentom – Mentor leta 2014. Prireditev je potekala v četrtek, 4. decembra, v Kosovelovi dvorani Cankarjevega Doma, v Ljubljani.

Tudi letošnjega Mentorja leta je izbrala petčlanska komisija, sestavljena iz sedanjih in nekdanjih doktorskih študentov iz različnih raziskovalnih področij. Na razpis za Mentorja leta 2014 je prispelo rekordnih 110 vlog za nominacijo 63 različnih mentorjev. V ožji izbor se je uvrstilo 5 nominiranih mentorjev med katerimi je bil za mentorja leta 2014 izbran prof. dr. Marko Bajec. Preostali štirje letošnji finalisti so prof. dr. Barbara Malič iz Instituta Jožef Stefan, prof. dr. Tadeja Zupančič s Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, prof. dr. Damijan Miklavčič s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in izr. prof. dr. Bojan Dolšak na Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru.

Izbor mentor leta ...več

Nominiranci v ožjem izboru ...več
28.11.2014 Podelitev priznanja Mentor leta 2014

Slavnostna podelitev priznanja Mentor leta 2014

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS) letos že 6. leto zapored organizira podelitev priznanja najboljšemu mentorju doktorskim študentom – Mentor leta 2014.
Letos za omenjeno priznanje prejeli rekordnih 110 nominacij med katerimi je Komisija za izbor vlog izbrala letošnjega dobitnika nagrade. Vabimo vas, da se nam pridružite na razglasitvi prejemnika nagrade Mentor leta 2014, kjer bomo letošnjemu dobitniku podelili priznanje.
Namen dogodka pa ni zgolj zahvala vsem dobrim mentorjem za njihovo požrtvovalno delo, temveč tudi mreženje v sproščenem vzdušju med »mladimi« raziskovalci in doktorskimi študenti na eni in že uveljavljenimi odličnimi raziskovalci na drugi strani.
Slavnostna podelitev bo v četrtek, 4. 12. 2014, ob 19. uri, v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma, v Ljubljani.

Potek svečanosti:
• od 18:30 ure dalje sprejem gostov
• ob 19.00 podelitev priznanja Mentor leta
• od 20.00 ure dalje pogostitev

Iskreno upamo, da se vidimo v čim večjem številu in se skupaj zahvalimo vsem odličnim mentorjem!

Za lažjo organizacijo prireditve vas prosimo, da svojo udeležbo predhodno potrdite preko spletnega obrazca ...več

Utrinki z lanske podelitve priznanja: http://www.dmrs.eu/dogodek-mentor-leta-2013/

03.10.2014 ADAPT-r štipendije za doktorske raziskovalce
ADAPT-r štipendije za doktorske raziskovalce – ADAPT-r call for early-stage researchers ...več
03.06.2014 Informativni dan
Kandidate za vpis v DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM ARHITEKTURA ponovno vljudno vabimo na informativni dan, ki bo v četrtek, 5. junija 2014 ob 17.00 na Fakulteti za arhitekturo, Zoisova 12, Ljubljana, v Vurnikovi predavalnici. Dobrodošli! …več
08.05.2014 ADAPT-r štipendija za podokt.razisk.-Aarhus
ADAPT-r štipendija za podoktorskega raziskovalce – ADAPT-r call for experienced researcher ...več
08.05.2014 ADAPT-r štipendija za podokt.razisk.-Ljubljana
ADAPT-r štipendija za podoktorskega raziskovalce – ADAPT-r call for experienced researcher ...več
05.05.2014 ADAPT-r štipendije za doktorske raziskovalce

ADAPT-r štipendije za doktorske raziskovalce – ADAPT-r call for early-stage researchers ...več

 

05.05.2014 eCAADe nagrada za mlade raziskovalce

eCAADe announces the 4th eCAADe grant for young researchers.
 
We invite young researchers studying in Europe who have not yet received the eCAADe grant, never presented at an eCAADe conference and will not present at eCAADe 2014 in Newcastle to submit their approved PHD proposal and a motivation statement (together 1000 to 1500 words). The PHD has to be in the wide field of computational technologies in research and education for architecture and related profession. You will attend a pre-conference PHD workshop where you will present your work and discuss with experienced colleagues.

The Workshop is most valuable for PHD students in the earlier stages of the work and NOT mainly intended to be a presentation of an already finished PHD. The Workshop 2014 will be held at the eCAADe conference in Newcastle/UK on Tuesday 09/09/2014. The grant consists of a subsidy of 400 Euro to cover your travel expenses when you attend the workshop where you present your work and of a special students registration to attend the conference afterwards.
Please send your application using our website http://www.ecaade.org/
 
The deadline for application: 01/06/2014
Notification of acceptance: 01/07/2014
 
Ps. Note that “local students” that are resident or studying in the Newcastle area will receive no travel subsidy

18.03.2014 Razpis za vpis v dok. študij v letu 2014/15

Fakulteta za arhitekturo razpisuje prosta vpisna mesta v študijskem letu 2014/15 na naslednjih študijskih programih:
DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM ARHITEKTURA

- Razpis za vpis v doktorske študijske programe UL v študijskem letu 2014/2015 ...več
- Razpisna dokumentacija ...več
- Podiplomski študij - 3. stopnja ...več

INFORMATIVNI DAN :
Kandidate vljudno vabimo na informativni dan, ki bo v četrtek, 5. junija 2014 ob 17.00 na Fakulteti za arhitekturo, Zoisova 12, Ljubljana, v Vurnikovi predavalnici.

17.03.2014 Enrolment into doc.study programm 2014/15

Call for enrolment into Doctoral Study Programmes (3rd cycle) at the University of Ljubljana 2014/2015 ...more

Postgraduate studies - 3rd cycle ...more

24.02.2014 Zagovor doktorske disertacija - Miha Praznik

Fakulteta za arhitekturo razpisuje javni zagovor doktorske disertacije z naslovom:

Kvalitativni parametri za energijsko učinkovite enodružinske hiše

ki jo bo zagovarjal

mag. Miha Praznik

Mentorica: izr.prof.dr. Martina Zbašnik Senegačnik
Somentor: prof.dr. Vincenc Butala
 
 
Datum zagovora: četrtek, 6.3.2014, ob  14:30 uri

Predavalnica:  Galerija

...VEČ

17.02.2014 Nagrada za urbanistične načrtovalce
Nagrada za urbanistične načrtovalce (magistrski, doktorski in post-doktorski študentje) ...več
Award for Planning Masters, PhD and post-doc students ...more
17.02.2014 Promovirani novi doktorji znanosti
Promovirani novi doktorji znanosti na UL ...več
23.12.2013 Štipendije za podoktorske raziskovalce
Štipendije za podoktorske raziskovalce – adaptr call for experienced researcher ...več

 

21.10.2013 Promovirani novi doktorji znanosti na UL
Promovirani novi doktorji znanosti na UL ...več
06.05.2013 Štipendije za podoktorske raziskovalce
Štipendije za podoktorske raziskovalce iz prakse

ADAPTr Marie Curie ITN štipendije za podoktorske raziskovalce IZ PRAKSE – razpis projektnega konzorcija …več

O projektu ...več
05.03.2013 Štipendije za doktorske raziskovalce iz prakse

ADAPTr Marie Curie ITN štipendije za doktorske raziskovalce IZ PRAKSE – razpis projektnega konzorcija …več

O projektu ...več

11.02.2013 Razpis za financiranje štipendij
Javni ciljni razpis za financiranje štipendij za podiplomski študij in izpopolnjevanje s pričetkom v šolskem letu 2013/2014 za ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti in nekatere poklice v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati ...več

14.09.2012 Zagovor dr. disertacije - Špela Verovšek

Fakulteta za arhitekturo razpisuje javni zagovor doktorske disertacije z naslovom:

Razvoj predstavitvenih tehnik za posredovanje interdisciplinarnih prostorskih vsebin laični javnosti

ki jo bo zagovarjala

Špela VEROVŠEK

Mentorica: izr.prof.dr. Tadeja Zupančič

Datum zagovora: ponedeljek, 24.9. 2012, ob 12.uri v Plečnikovi sobi ...več

05.06.2012 Javni razpis za mlade raziskovalce 2012
Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2012 :
Začetek javnega razpisa: 4. 6. 2012
Konec roka za prijave na razpis: 22. 6. 2012

Terminski plan izvedbe Javnega razpisa ...več
Spletna stran razpisa (dodatna dokumentacija) ...več
28.05.2012 Usposabljanje za mlade raziskovalce

Mladi raziskovalci pozor,

Za vas smo pripravili seminar, s pomočjo katerega boste pridobili podjetniška znanja in veščine, ki vam bodo koristile pri raziskovalnem delu in karieri nasploh. Spoznali boste tehnike, kako lahko uspešno predstavite svoje delo in dosežke, mladi podjetnik Jakob Šušterič pa vam bo povedal svojo zgodbo, zakaj se je sploh odločil za podjetništvo. Tehnike, nasveti in konkretni primeri bodo glavni zidaki mostu med teorijo in prakso. Izobraževanje je razdeljeno na dva dela – spletno učilnico in praktične delavnice. V spletni učilnici lahko kadar koli – tudi iz naslanjača – prisluhnite predavanjem slovenskih strokovnjakov, ki izhajajo iz prakse (vsi imajo svoja podjetja, ki so nadvse uspešna!), jim zastavite vprašanja, objavljene pa so tudi študije primerov, če želite svoje znanje še dodatno preveriti.

Delavnice v LUI pa bodo popolnoma praktične – slišano v spletni učilnici bo podkrepljeno z izmenjavo izkušenj in napotki naših predavateljev: spoznali boste tehnike, s katerimi lahko
uspešno predstavite svoje delo, mladi podjetnik Jakob Šušterič bo predstavil svojo odločitev za podjetništvo, spoznali pa boste tudi LUI, kjer vam bomo nudili brezplačna svetovanje, če boste želeli realizirati svojo idejo, ali pa vas bomo povezali z raziskovalnimi startupi, če boste potrebovali zaposlitev.

Vabilo v celoti ...več

22.05.2012 ECAADe - nagrada za temo disertacije

The eCAADe council is looking forward to an interesting PhD workshop during our forthcoming conference:
Digital Physicality | Physical Digitality
September 12 – 14 2012, Prague, Czech Republic

We invite young researchers studying in Europe who have not yet received the eCAADe grant, never presented at an eCAADe conference, and who will not present at eCAADe 2012 in Prague to submit their approved PhD proposal and a motivation statement (in total about 1000 to 1500 words).
The PhD has to be in the field of computational technologies in research and education for architecture and related profession. You will attend a pre-conference PhD workshop where you will present your work and discuss with experienced researchers. The Workshop is most valuable for PhD students in the early stage of the work and not intended to be a presentation of an already finished PhD.

The PHD workshop will take place on Tuesday 11th September 12:00a.m before the conference. The details and the application form of the eCAADe grant are available on our website

http://www.ecaade.org/conference/grant

The deadline for application is: 15/6/2012

The submissions will be blind reviewed and the best five students will receive the grant.
The grant will consist of a subsidy of 400€ and a student admission for the conference

kind regards
Wolfgang Dokonal
eCAADe Vice President

ps. if you have any questions according the grant don't hesitate to contact us.

10.05.2012 Razpis za kanditate za mlade raziskovalce

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2012 ...več

19.03.2012 Razpis za vpis DR 2012/2013
Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2012/2013 ...več
23.02.2012 Informativni dan / Info day

INFORMATIVNI DAN / INFO DAY bo v četrtek, 7.6.2012 ob 17.00 v Vurnikovi predavalnici Univerze v Ljubljani, Fakultete za arhitekturo na Zoisovi 12 v Ljubljani

VABLJENI / WELCOME!

09.01.2012 Sporočilnosti vizualnih predstavitev
Proučevanje sporočilnosti vizualnih predstavitev

Vabljeni k sodelovanju v anketi v okviru doktorskega študija na FA ...več
06.01.2012 Shema za sofinanciranje doktorskega študija

Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija

Javni razpis (objavljen v Ur. l. RS v petek 23. 12. 2011)

Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2011 Univerza v Ljubljani
 
Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2007 – 2013, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.

Rok za prijave je petek, 20. januar 2012, do 13. ure.

Besedilo razpisa, pogoji, navodila in ostale informacije ...več