Obvestila enovitega magistrskega študija in urbanizma
20.04.2017 Zagovori zaključnih del - EMŠA

Fakulteta za arhitekturo razpisuje

zagovore zaključnih del na Enovitem magistrskem študiju Arhitektura,

ki bodo v skladu z razpisom potekali

v petek, 21.4.2017.

 

RAZPIS ZAGOVOROV ZAKLJUČNIH DEL NA EMŠA ...več

27.03.2017 Sklep KŠZ - Zagovori zaključnih del

Komisija za študijske zadeve FA je na 5. seji dne 6.3.2017 za študente Enovitega magistrskega študija Arhitektura sprejela naslednji

SKLEP:

Na podlagi prejete vloge študentov, KŠZ sprejema sklep, da se podaljša delo komisije za pregled in zagovor, ki delo opravlja po starem pravilniku in se ji naloži, da opravi tudi zagovore za študente, ki bi morali zaključiti študij po novem pravilniku, do konca junija 2017.

Do tovrstnega zagovora so upravičeni magistrandi, ki bodo predložili ustrezno argumentirano obrazložitev v vlogi (pogodba o štipendiji z iztekom do 30.9.2017, pogodba o zaposlitvi,…)

 

21.03.2017 Ceniki za štud. leto 17/18
Študente obveščamo, da je UL objavila cenike za študijsko leto 2017/18 ...več
10.02.2017 Projektiranje 1 2016/17 - razdelitev študentov
Razdelitev študentov pri predmetu Projektiranje 1 enovitega magistrskega študija arhitektura po mentorjih ...več  

V 1. letniku prehodi med seminarji v nobenem primeru niso dovoljeni (niti s soglasjem obeh mentorjev).
05.12.2016 Obvestilo absolventom in diplomantom
KŠZ je na svoji zadnji seji sprejela sklep, da preverjanja podobnosti vsebin zaključnega dela EMŠA (to je postopek s katerim se preverja v kakšni meri in na kakšen način so v tekstualni del zaključnega dela vključena povzemanja in citiranja drugih virov) v času namenjenem za februarske zagovore še ne bomo izvajali.

To pomeni, da je s študijskim koledarjem predviden termin za izvedbo postopka preverjanja (od ZD1_A, 16.12.2016 do ZD2_A, 13.01.2017) brezpredmeten. Ostaja pa v veljavi določilo, da mora biti podpisana vloga za odobritev pregleda magistrskega dela oddana v referat najkasneje do 13.01.2017.

Stara navodila za izdelavo zaključnega dela ostajajo v veljavi do objave novih. Zaključna dela predstavljena na februarskem roku je možno izdelati po starih ali novih navodilih.
13.10.2016 Izvajanje izbirnih predmetov

Študente obveščamo, da se v študijskem letu 2016/17 po navodilu Komisije za študijske zadeve, zaradi premajhnega števila prijav, ne bodo izvajali naslednji izbirni predmeti:
- Grafika za arhitekte
- Akustika prostora
- Naselbinska kultura
- Elementi klasične kompozicije
- Idiomatika prostora
- Energijsko ekološka presoja stavb
- Komunalno in stanovanjsko gospodarstvo

Študent lahko odda vlogo o menjavi izbirnega predmeta do petka, 21.10.2016
in to le v primeru, da se njegovi izbrani izbirni predmeti med seboj prekrivajo oz. se zaradi majhnega števila prijav ne izvajajo.

Izjemoma je menjava možna tudi iz drugih vzrokov, vendar le ob podpisanem soglasju obeh nosilcev predmetov.  Menjava je možna samo v okviru istih izbirnih skupin (A za A oz. B za B predmet)
Vloga za zamenjavo izbirnih predmetov …več

 V študijskem letu 2016/17 se izvajajo naslednji izbirni predmeti:

Izbirni predmeti skupine A:
Akcijsko planiranje in strateško presojanje IP A3
Arhitekturna teorija in kritika IP A2
Arhitekturne analogije IP A2
Družbene stavbe IP A1
Ekološka načela gradnje IP A2
Industrijske stavbe IP A1
Interpretacija dediščine IP A2
Oprema prostora IP A1
Rekreacijske stavbe IP A1
Rurizem in ruralna arhitektura IP A3
Sakralne stavbe IP A1
Slovenska arhitektura 20. stoletja IP A2
Stanovanjske stavbe IP A1
Zemljiška politika in vrednotenje nepremičnin IP A3

Izbirni predmeti skupine B:
Arhitektura virtualnega prostora IP B4
Asanacije in adaptacije IP B3
Detajl v arhitekturni kompoziciji IP B5
Detajl v interierju IP B5
Gradbena prefabrikacija IP B5
Integralnost prenov IP B3
Konstrukcijski sistemi IP B5
Kreativno oblikovanje IP B2
Modeliranje fasadnega ovoja IP B5
Multimedijski prostor IP B4
Oblikovanje predmetov IP B1
Oblikovne zasnove IP B1
Okoljska psihologija IP B2
Parametrično oblikovanje in GIS v arhitekturi IP B1
Prostor in rekreacija IP B1
Prostoročno risanje IP B4
Računalniško podprta arhitektura IP B4
Svetloba v arhitekturi IP B1
Zasnova konstrukcij IP B5
Zgodovina in teorija arhitekture 4 IP B2

 

10.10.2016 Razdelitev študentov po skupinah

1. letnik
Skupina A: [A – HAD]
Skupina B: [HAM – KRAMB]
Skupina C: [KRAME – PET]
Skupina D: [PIN – Ž]
Izredni: vsi izredni študenti

Skupine pri predmetu Predstavitvene tehnike 1:
prof.dr. Jaka Bonča: skupina A in B
doc.dr. Špela Hudnik: skupina C in D
doc.dr. Tomaž Novljan skupina IZREDNI in 
                    URBANIZEM REDNI, IZREDNI

2. letnik
 Skupina A: [A – ILJ]
 Skupina B: [JAG – LOR]
 Skupina C: [LOV – PUL]
 Skupina D: [RE – Ž]

3. letnik
 Skupina A: [A – GUD]
 Skupina B: [HID – LEN]
 Skupina C: [LIS – SUČ]
 Skupina D: [ŠAB – Ž]

4. letnk
 Skupina A: [A – GRE]
 Skupina B: [GRO – MAR]
 Skupina C: [MAT – STR]
 Skupina D: [ŠAK – Ž]

06.10.2016 Razporeditev v seminar


Študente 2. do 5. letnika obveščamo, da smo v  sredo 5.10.2016  mentorje velikih in usmerjenih seminarjev obvestili o razporedu študentov po seminarjih.

V primeru, da vas mentorji še niso pozvali na uvodni sestanek, vas obveščamo, da je uvrstitev v seminar razvidna v ŠIS-u (moji podatki -> osebni podatki).
V stik z dodeljenim mentorjem lahko stopite osebno ali preko elektronske pošte.

Razpored je bil narejen na podlagi pravočasno oddanih podatkov o vnosu izbire seminarja in vnosu ocene na razgovoru.

Vsakršne naknadne spremembe so možne samo na podlagi obojestranskega soglasja na predpisanem obrazcu obeh mentorjev.
Podpisan obrazec za soglasje je potrebno oddati v nabiralnik pred referatom ...več 

 

02.03.2016 Prijava teme dipl.naloge-uni. študij

Obvestilo študentom univerzitetnega študija Arhitektura

Komisija za študijske zadeve je v zadnjem letu študentom odobrila precejšnje število vlog za nadaljevanje študija po prekinitvi na univerzitetnem študiju. Ti študenti imajo možnost zaključiti študij najkasneje do 30.9.2016.

Zadnji rok za prijavo teme diplomskega dela za študente predbolonjskega univerzitetnega študijskega programa arhitektura je ČETRTEK, 2. JUNIJ 2016. Teme diplomskih del študentov predbolonjskega univerzitetnega študijskega programa oddane po tem roku bodo avtomatsko zavrnjene, študenti pa študija pod nobenim pogojem ne bodo mogli zaključiti. Zadnji predvideni rok oddaje diplomskega dela v pregled diplomski komisiji je v četrtek, 15. septembra 2016.

Študenti univerzitetnega študija z manjkajočimi izpiti so prosili KŠZ za dodatne izpitne roke, saj bodo zaradi roka za oddajo vloge za odobritev teme,  ki je 2. junija 2016, izpustili junijsko izpitno obdobje.

Komisija je vztrajala na tem, da je končni datum za prijavo teme diplomskega dela 2. junij 2016 in je hkrati sprejela naslednji

SKLEP: Študenti univerzitetnega študija, z NAJVEČ TREMI NEOPRAVLJENIMI IZPITI, lahko do 2. JUNIJA 2016 oddajo vlogo za odobritev teme diplomskega dela. Študenti z manjkajočimi izpiti, ki jim bo KŠZ odobrila temo, MORAJO LE TE OPRAVITI DO konca spomladanskega izpitnega obdobja, tj. DO 8. JULIJA 2016. V kolikor izpitov v tem času ne bodo opravili, bo njihova tema razveljavljena.

 

06.11.2014 Sistematski zdravniški pregledi za 5. letnike

Sistematski zdravniški pregledi študentov 5. letnikov arhitekture v štud. letu 2014/15 bodo potekali v Zdravstvenem domu za študente, Aškerčeva cesta 4, Ljubljana, po naslednjem razporedu:

Začetnice priimkov  Datum in ura pregleda
A. - Bra.       čet., 13.11. ob 9.30
Ci. - Fra.                 čet:., 13.11. ob 11.30
Ga. – Jakl    tor., 17.11. ob 9.30
Jakš. - Kla    tor., 17.11. ob 11.30
Klo. - Mal    tor., 18.11. ob 9.30
Mar. - Mih      sr., 19.11. ob 9.30
Mra. - Pišl.    čet.., 20.11. ob 9.30
Pišo.- Sam    čet., 20.11. ob 11.30
Sav. - Žun    pet, 21.11. ob 7.30 

Na pregled pridite TOČNO, ker se pregled začne za vso skupino naenkrat in ne posamezno. Pregled traja približno 2-3 ure.

S seboj prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja in potrdilo o vpisu na FA, kamor vam bodo vpisali opravljen pregled.
Sistematski pregled velja kot zdravniški pregled pred zaposlitvijo preko študentskih servisov.

Zdravstveni dom za študente UL
Aškerčeva 4, Ljubljana
www.zdstudenti.si
 

17.03.2014 Sistematski zdravniški pregled - 5. letnik

Neobvezni sistematski zdravniški pregledi študentov 5. letnika Enovitega magistrskega študija Arhitektura  v štud. letu 2013/14 bodo potekali v Zdravstvenem domu za študente, Aškerčeva cesta 4, Ljubljana, po naslednjem razporedu:

Začetnice priimkov   Datum in ura pregleda

A. –  Jaz.                   čet., 20.3. ob 9.30
Jel. –  Luk.                 čet., 20.3. ob 11.30
Man.–  Pop.                pet., 21.3. ob 7.30
Pra. –  Šta.                  pon., 24.3. ob 7.30
Šti. –  Ž.                     pon., 24.3. ob 9.30

Na pregled pridite TOČNO, ker se pregled začne za vso skupino naenkrat in ne posamezno. Pregled traja približno 2-3 ure.

S seboj prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja.
Po opravljenem sistematskem pregledu boste prejeli potrdilo, ki ga uporabljate za lastne namene in ga ne pošiljate v referat FA.
Sistematski pregled velja kot zdravniški pregled pred zaposlitvijo preko študentskih servisov.

V kolikor je študent redno zaposlen, pregleda ne potrebuje, saj mu mora sistematski pregled zagotoviti delodajalec.

 

Zdravstveni dom za študente UL
Aškerčeva 4, Ljubljana
www.zdstudenti.si

04.02.2014 Razpis za vpis v štud.letu 2014/15

Fakulteta za arhitekturo razpisuje prosta vpisna mesta v študijskem letu 2014/15 na naslednjih študijskih programih:

- ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE ARHITEKTURA in

- UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM  PRVE STOPNJE URBANIZEM

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v štud. letu 2014/15 ... več

 

INFORMATIVNI DAN

Bodoče študente vljudno vabimo na informativna dneva, ki bosta potekala na Fakulteti za arhitekturo:

- v petek, 14. februarja 2014, ob 10. in 15. uri    in

- v soboto, 15. februarja 2014, ob 10. uri.

 

29.08.2012 Sistematski zdravniški pregledi študentov

Na podlagi ugotovitev Varuha človekovih pravic in stališča Univerze v Ljubljani obveščamo vse študente FA, da na študijskih programih Fakultete za arhitekturo zdravniški pregled ni določen kot pogoj za vpis.

Zdravniški pregled je tako pravica in ne obveznost študenta in ni pogoj za vpis v višji letnik.

12.07.2012 Razpis tem za Prešernove nagrade

Razpis tem za Prešernove nagrade za študente in študentke Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2012/2013

Komisija za Prešernove nagrade študentom UL objavlja razpis tem za Prešernove nagrade študentom za študijsko leto 2012/2013.Namenjen je študentom do zaključene druge bolonjske stopnje izobrazbe oziroma enovitega magistrskega študija, ki želijo svoj študij nadgraditi z izdelavo kvalitetnega raziskovalnega ali umetniškega dela, ki presega redne študijske zahteve.

Med razpisanimi temami študenti izberejo tisto, ki jih najbolj zanima, lahko jo v dogovoru z mentorji tudi dopolnijo s svojimi idejami ali povežejo več idej v interdisciplinarno delo.

Dela po tem razpisu je potrebno predložiti do 1. septembra 2013.

Podrobnosti razpisa in seznam predlaganih tem in informacije o postopkih podeljevanja Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani, najdete na spletnih straneh Univerze v Ljubljani ...več