Zagovori diplom

Kontaktna oseba: ga. Katja Knez, katja.knez@fa.uni-lj.si , tel.: 01/200-07-74


- Pravilnik o zaključnem delu ...več 
- Navodila za izbiro teme in izdelavo zaključnega dela na EMŠA ...več    

 
Enoviti magistrski študij Arhitektura - ZAKLJUČNO DELO (ZD):

Vloge ...več

 

Plačilo zaključnega dela z zagovorom

Upravni odbor UL FA je na 5. redni seji, dne 12.9.2017 sprejel sklep, da se na podlagi sprememb Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani (1. seja UO UL z dne 20.7.2017) obračunavanje prispevka zaključnega dela z zagovorom (samo za osebe brez statusa) izvaja sistemsko in v štiri letnem prehodnem obdobju na način, da se znesek vsako leto poveča za 25 % do končne vrednosti določene s Cenikom vpisnine in prispevkov za študij

Ceniki ...več

 

RAZPISI ZAGOVOROV ZAKLJUČNIH DEL

 

 

 

 

Podelitve diplom