Zagovori diplom

Kontaktna oseba: ga. Katja Knez, katja.knez@fa.uni-lj.si , tel.: 01/200-07-74


- Pravilnik o zaključnem delu ...več
- Navodila za izbiro teme in izdelavo zaključnega dela na EMŠA ...več

 
Enoviti magistrski študij Arhitektura - ZAKLJUČNO DELO (ZD):

- Vloga za PREDHODNO odobritev teme ZD na EMŠA ...več 

- Vloga za ODOBRITEV TEME ZD na EMŠA ...več 

- Vloga za ODOBRITEV SPREMEMBE ali dopolnitve teme ZD na EMŠA ...več

- Vloga za odobritev pisanja ZD v ANGLEŠKEM JEZIKU na EMŠA ...več

- Vloga za PODALJŠANJE TEME ZD na EMŠA ... več

- Vloga za ODOBRITEV PREGLEDA zaključnega dela ...več

 

Plačilo zaključnega dela z zagovorom

Upravni odbor UL FA je na 5. redni seji, dne 12.9.2017 sprejel sklep, da se na podlagi sprememb Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani (1. seja UO UL z dne 20.7.2017) obračunavanje prispevka zaključnega dela z zagovorom (samo za osebe brez statusa) izvaja sistemsko in v štiri letnem prehodnem obdobju na način, da se znesek vsako leto poveča za 25 % do končne vrednosti določene s Cenikom vpisnine in prispevkov za študij - 2017/18.

Navodila za izvajanje cenika za štud. leto 2017/18  ...več  

Cenik za štud. leto 2017/18 ...več 

Podelitve diplom