Zagovori diplom

Kontaktna oseba: ga. Katja Knez, katja.knez@fa.uni-lj.si , tel.: 01/200-07-74


- Pravilnik o zaključnem delu ...več 
- Navodila za izbiro teme in izdelavo zaključnega dela na EMŠA ...več    

 
Enoviti magistrski študij Arhitektura - ZAKLJUČNO DELO (ZD):

- Vloga za PREDHODNO odobritev teme ZD na EMŠA ...več  

- Vloga za ODOBRITEV TEME ZD na EMŠA ...več  

- Vloga za ODOBRITEV SPREMEMBE ali dopolnitve teme ZD na EMŠA ...več  

- Vloga za odobritev pisanja ZD v ANGLEŠKEM JEZIKU na EMŠA ...več  

- Vloga za PODALJŠANJE TEME ZD na EMŠA ... več 

- Vloga za ODOBRITEV PREGLEDA zaključnega dela ...več  

 

Plačilo zaključnega dela z zagovorom

Upravni odbor UL FA je na 5. redni seji, dne 12.9.2017 sprejel sklep, da se na podlagi sprememb Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani (1. seja UO UL z dne 20.7.2017) obračunavanje prispevka zaključnega dela z zagovorom (samo za osebe brez statusa) izvaja sistemsko in v štiri letnem prehodnem obdobju na način, da se znesek vsako leto poveča za 25 % do končne vrednosti določene s Cenikom vpisnine in prispevkov za študij - 2017/18.

Navodila za izvajanje cenika za štud. leto 2017/18  ...več  

Cenik za štud. leto 2017/18 ...več 

Upravni odbor UL je dne 28. 9. 2017 sprejel spremembo Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani za študijsko leto 2017/2018, ki med drugim določa tudi plačilo stroškov dokončanja študija po prekinitvi (5. odstavek 7. člena) in stroške zagovora zaključnega dela:
»Oseba brez statusa študenta, ki dokončuje študij po prekinitvi, plača stroške, ki so enaki seštevku zneskov storitev za vse neopravljene obveznosti. Pri tem se upošteva ustrezne postavke tarifnega dela cenika.

Na osnovi dialoga med predstavniki študentov in vodstva UL je dne 14.10.2017 pričela veljati novela Statuta UL (Ur.l. 56/2017), ki v 202. členu dodaja pojasnilo:  ''Določba 128. člena se ne uporablja za tiste študente, ki so v času pred izgubo statusa študenta opravili vse izpite in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, niso pa še oddali zaključnega dela, če od izgube statusa študenta nista minili več kot dve leti, ob pogoju, da so oddali zaključno delo do 1. 10. 2019.''

 

RAZPISI ZAGOVOROV ZAKLJUČNIH DEL

 

 

 

 

Podelitve diplom