Zagovori diplom
Enoviti magistrski študij Arhitektura:

Kontaktna oseba:
Katja Knez
katja.knez@fa.uni-lj.si 
tel.: +386 1 2000 774

PRAVILA:

- Pravilnik o zaključnem delu
- Navodila za izbiro teme in izdelavo zaključnega dela na EMŠA     

...več


VLOGE:

- Vloga za predhodno odobritev teme ZD na EMŠA
- Vloga za odobritev teme ZD na EMŠA 
- Vloga za odobritev spremembe ali dopolnitve teme ZD na EMŠA
- Vloga za odobritev pisanja ZD v angleškem jeziku na EMŠA 
- Vloga za podaljšanje teme ZD na EMŠA 
- Vloga za ODOBRITEV PREGLEDA zaključnega dela VLOGE

...več

 

ŠTUDIJSKI KOLEDAR
(datumi pregledov in zagovorov ZD)

...več


CENIKI:

...več

 

Plačilo zaključnega dela z zagovorom

Upravni odbor UL FA je na 5. redni seji, dne 12.9.2017 sprejel sklep, da se na podlagi sprememb Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani (1. seja UO UL z dne 20.7.2017) obračunavanje prispevka zaključnega dela z zagovorom (samo za osebe brez statusa) izvaja sistemsko in v štiri letnem prehodnem obdobju na način, da se znesek vsako leto poveča za 25 % do končne vrednosti določene s Cenikom vpisnine in prispevkov za študij