Zagovori diplom
Komisija za pregled in zagovor zaključnih del v štud. letu 2016/17:

 •  Za študente, ki jim je KŠZ odobrila temo zaključnega dela
   do 30.9.2016 potekajo pregledi in zagovori zaključnih del
   vsak četrtek do konca junija 2017

   V juliju, avgustu in septembru ni zagovorov zaključnih del.
 • predsednik komisije:  prof.dr. Tadej Glažar
 • članica in namestnica pred. komisije: doc.dr.Sonja Ifko 
 • članica: doc.dr. Mojca Gregorski
 • nadomestni član: doc.dr. Domen Zupančič

  Natančnejši podatki o zasedenosti terminov za pregled zaključnih del so dosegljivi v referatu za študentske zadeve.
  Kontaktna oseba: ga. Katja Knez, katja.knez@fa.uni-lj.si , tel.: 01/200-07-10 • Za študente, ki jim je KŠZ odobrila temo zaključnega dela
  po 30.9.2016 potekajo pregledi in zagovori zaključnih del
  v skladu z objavljenim študijskim koledarjem
  za štud. leto 2016/17
  ...več 

  • Rok za oddajo vlog za pregled zaključnih del: 24.3.2017
  • Pregled zaključnih del: 7.4.2017
  • Zagovor zaključnih del: 21.4.2017
   Objava zagovorov zaključnih del ...več
 • SKLEP 5. seje KŠZ z dne 6.3.2017:
  Na podlagi prejete vloge študentov, KŠZ sprejema sklep, da se podaljša delo komisije za pregled in zagovor, ki delo opravlja po starem pravilniku in se ji naloži, da opravi tudi zagovore za študente, ki bi morali zaključiti študij po novem pravilniku, do konca junija 2017. Do tovrstnega zagovora so upravičeni magistrandi, ki bodo predložili ustrezno argumentirano obrazložitev v vlogi (pogodba o štipendiji z iztekom do 30.9.2017, pogodba o zaposlitvi,…)


- Pravilnik o zaključnem delu ...več
- Navodila za izbiro teme in izdelavo zaključnega dela na EMŠA ...več

 
Enoviti magistrski študij Arhitektura - ZAKLJUČNO DELO (ZD):

- Vloga za PREDHODNO odobritev teme ZD na EMŠA ...več 

- Vloga za ODOBRITEV TEME ZD na EMŠA ...več 

- Vloga za ODOBRITEV SPREMEMBE ali dopolnitve teme ZD na EMŠA ...več

- Vloga za odobritev pisanja ZD v ANGLEŠKEM JEZIKU na EMŠA ...več

- Vloga za PODALJŠANJE TEME ZD na EMŠA ... več

- Vloga za ODOBRITEV PREGLEDA zaključnega dela ...več

 

Podelitve diplom