ORGANIZACIJSKA SHEMA UL FA
 

ORGANI
prof. dr. Matej Blenkuš, dekan 
izr. prof. mag. Tomaž Krušec, prodekan za študijsko področje 
prof. mag. Tadej Glažar, Prodekan za področje meduniverzitetnega sodelovanja 
prof. dr. Tadeja Zupančič, prodekanja za področje znanstveno raziskovalnega dela
izr. prof. Vaso Perović, prodekan za umetniško področje

ORGANIZACIJSKE ENOTE
izr. prof. mag. Anja PLANIŠČEK, predstojnica katedre za arhitekturo
izr. prof. dr. Alenka FIKFAK, predstojnica katedre za urbanizem
prof. dr. Vojko KILAR, predstojnik katedre za arhitekturno tehnologijo
izr. prof. dr. Jaka BONČA, predstojnik katedre za oblikovanje in predstavitve
izr. prof. ddr. Petra ČEFERIN, predstojnica katedre za zgodovino, teorijo in prenovo

SENAT
prof. dr. Matej BLENKUŠ, predsednik
prof. mag. Tadej GLAŽAR, član
prof. dr. Vojko KILAR, član
izr. prof. mag. Vaso PEROVIĆ, član
izr. prof. mag. Tomaž KRUŠEC, član
izr. prof. mag. Anja PLANIŠČEK, članica
prof. dr. Tadeja ZUPANČIČ, članica
izr. prof. dr. Jaka BONČA, član
izr. prof. dr. Alenka FIKFAK, članica
izr. prof. ddr. Petra ČEFERIN, članica
doc. dr. Matevž JUVANČIČ, član
Manca KOŠIR, članica, ŠS FA
Uroš MIKANOVIČ, član, ŠS FA
Marko GRUDEN, član, ŠS FA

AKADEMSKI ZBOR 
doc. Mitja Zorc, predsednik 
doc. mag. Polona Filipič, podpredsednica 
doc. dr. Tomaž Slak, poslovni sekretar

UPRAVNI ODBOR
prof. Mihael DEŠMAN, predsednik
mag. Mojca POTOČNIK KOGOVŠEK, namestnica predsednika
doc. dr. Domen KUŠAR, član
doc. mag. Polona FILIPIČ, članica
doc. Mojca GREGORSKI, članica
viš. pred. dr. Srečko VRATUŠA, član
Uroš MIKANOVIČ, član, ŠS FA

INŠTITUT ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR
prof. dr. Tadeja Zupančič, predstojnica inštituta

ŠTUDENTSKI SVET
Manca KOŠIR, predsednica
Uroš MIKANOVIĆ, podpredsednik
E-pošta: studentski.svet@fa.uni-lj.si  


Organizacijska shema - Organigram FA ...več

 

 

TAJNIŠTVO
Karmen Marolt, tajnik fakultete
Slavica Simonović, poslovna sekretarka

KADROVSKA SLUŽBA 
Alenka Konšek, vodja področja
Sebastian Pepelnak, samostojni strokovni delavec

FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA 
mag. Mojca Potočnik Kogovšek, vodja področja
Lidija Matul, sam.strokovna delavka
Darja Mesojedec, strokovna delavka

REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE
Mojca Rozman, vodja področja
Ana Simoniti, samostojna strokovna delavka
Danijela Šinkovec, samostojna strokovna delavka
Katja Knez, samostojna strokovna delavka

KNJIŽNICA
Tina Musec, vodja področja
Mojca Dolčič, samostojna strokovna delavka
Špela Gala, samostojna strokovna delavka

TEHNIČNE SLUŽBE
Evgen Klemenc, tehnični delavec – informatik
Đuka Đorđić, tehnična delavka – kurirka
Sebastjan Štraus, tehnični delavec – vzdrževalec
Karel Žnidarič, tehnični delavec – hišnik
Jožef Šimenc, tehnični delavec – mizar
Stanislava Duša, tehnična delavka