Organizacijska shema FA
Organi

 

Dekan

prof.mag.Peter Gabrijelčič, univ.dipl.inž.arh.
Prodekanja za znanstveno raziskovalno delo
izr.prof.dr.Tadeja Zupančič, univ.dipl.inž.arh.
Prodekan za študijsko področje in finančne zadeve 
doc.dr. Matej Blenkuš, univ.dipl.inž.arh.
Prodekan za področje meduniverzitetnega sodelovanja
izr.prof.mag.Tadej Glažar, univ.dipl.inž.arh.
Senat
Predsednik
prof.mag.Peter Gabrijelčič
, univ.dipl.inž.arh

Člani
izr. prof. mag Tadej Glažar
, univ.dipl.inž.arh. - prodekan
doc.dr. Matej Blenkuš, univ.dipl.inž.arh.  - prodekan
izr. prof. dr. Tadeja Zupančič, univ.dipl.inž.arh. - prodekanja
izr. prof. Mihael Dešman, univ.dipl.inž.arh.
izr. prof. dr. Lučka Ažman Momirski, univ.dipl.inž.arh.
doc. dr. Alenka Fikfak, univ.dipl.inž.arh.
izr. prof. Maruša Zorec, univ.dipl.inž.arh.
izr. prof. Jurij Sadar, univ.dipl.inž.arh.
prof. Miloš Florijančič, univ.dipl.inž.arh.
prof. dr. Vojko Kilar, univ.dipl.inž.grad.
doc. dr. Matevž Juvančič, univ.dipl.inž.arh.
Sara Škarica
Vida Rucli
Žan Plevnik

Akademski Zbor

Predsednik
doc. mag. Mitja Zorc,
univ.dipl.inž.arh.

Podpredsednik
mag. Polona Filipič
, univ.dipl.inž.arh.

Poslovni sekretar
doc. dr. Tomaž Slak,
univ.dipl.inž.arh.

Akademski zbor Fakultete za Arhitekturo sestavljajo vsi visokošolski učitelji (redni,izredni,docenti) in sodelavci (asistenti,višji strokovni sodelavci,strokovni sodelavci) ter predstavniki študentov.Upravni odbor
Predsednik
doc. dr. Matej Blenkuš, univ.dipl.inž.arh

Člani
doc. dr. Alenka Fikfak, univ.dipl.inž.arh.
viš. pred. dr. Srečko Vratuša, univ.dipl.inž.grad.
prof. dr. Živa Deu, univ.dipl.inž.arh
doc. Mitja Zorc, univ.dipl.inž.arh
Mojca Potočnik Kogovšek, spec. jav. uprave
Matic Mohar, predstavnik študentov

Študentski svet

Sestava študentskega sveta ...več
e-posta: studentski.svet@fa.uni-lj.si

 

< Nazaj

Organizacijske enote

 

Katedra za projektiranje

izr.prof. Maruša Zorec, univ. dipl. inž. arh.
predstojnik katedre
Katedra za predstavitvene tehnike
izr. prof. Jurij Sadar, univ. dipl. inž. arh.
predstojnik katedre

Katedra za urbanizem
doc.dr. Alenka Fikfak, univ. dipl. inž. arh.
predstojnik katedre
Katedra za kompozicijo in oblikovanje
prof.Miloš Florijančič, univ. dipl. inž. arh.
predstojnik katedre
Katedra za konstrukcije
izr.prof.dr. Vojko Kilar, univ. dipl. inž. grad.
predstojnik katedre
Katedra za organizacijo,tehnologijo,management in računalništvo
izr. prof. dr. Lučka Ažman Momirski, univ. dipl. inž. arh.
predstojnik katedre
Katedra za zgodovino in teorijo
izr.prof. Mihael Dešman, univ. dipl. inž. arh.
predstojnik katedre
Inštitut za arhitekturo in prostor
prof. dr. Živa Deu, univ. dipl. inž. arh.
predstojnik inštituta
Knjižnica
Renata Stella Čop, univ.dipl.umetn.zgod.
vodja področja - vodja knjižnice

Mojca Dolčič, univ.dipl.bibl.in zgod.
samostojna strokovna delavka - izposoja

Tina Musec, univ.dipl.bibl.
samostojna strokovna delavka - izposoja

Tajništvo
dr. Mitja Blaganje
tajnik Fakultete za arhitekturo

Slavica Simonović, dipl. upr. org.
poslovna sekretarka

Kadrovska služba

Karmen Marolt, univ. dipl. soc.
pomočnica tajnika za kadrovsko področje

Lidija Bratović, dipl. org. tur.
samostojna strokovna delavka 

 

Finančno-računovodska služba
mag. Mojca Potočnik Kogovšek, spec. jav. uprave
Vodja finančno računovodske službe

Lidija Matul, dipl. ekonomist
sam.strokovna delavka - glavna knjiga

Darja Mesojedec,
strokovna delavka - obračun plač

Referat za študentske zadeve
Mojca Rozman, dipl.org.menedž.
vodja področja - vodja študentskega referata (podiplomski študij)

Danijela Šinkovec, spec.managementa
samostojna strokovna delavka (dodiplomski študij)

Katja Knez, univ.dipl.soc.
samostojna strokovna delavka (dodiplomski študij)