Obvestila enovitega magistrskega študija in urbanizma
20.09.2017 Izbirni predmeti v š.l. 2017/18

V študijskem letu 2017/18 se bodo izvajali naslednji izbirni predmeti:

IZBIRNI PREDMETI SKUPINE A:

A1
Stanovanjske stavbe (Planišček A.)
Družbene stavbe (Glažar T.)
Industrijske stavbe (Ifko S.)
Rekreacijske stavbe (Zupančič D.)
Sakralne stavbe (Debevec L.)
Oprema prostora (Princic A.)

A2
Slovenska arhitektura 20. stol. (Koselj N.)
Arhitekturna teorija in kritika (Čeferin P.)
Arhitekturne analogije (Ažman Momirski L.)
Ekološka načela gradnje (Zbašnik Senegačnik M.)
Analiza sodobne arhitekture (Čeferin P.)
Interpretacija dediščine (Ifko S.)

A3
Zemljiška politika in vrednotenje nepremičnin (Šubic-Kovač Maruška)
Rurizem in ruralna arhitektura (Fikfak Alenka)

IZBIRNI PREDMETI SKUPINE B:

B1
Oblikovanje predmetov (Belušič L.)
Oblikovne zasnove (Bonča J.)
Svetloba v arhitekturi (Novljan T.)
Oblikovanje zelenih površin (Gazvoda D.)
Prostor in rekreacija (***)

B2
Okoljska psihologija (Svetina M.)
Kreativno oblikovanje (Jeza P.)
Zgodovina in teorija arhitekture 4 (Vodopivec A.)

B3
Asanacije in adaptacije (Zorec M.)
Integralnost prenov (Lah L.)

B4
Grafika za arhitekte (Botas Kenda B.)
Multimedijski prostor (Zupančič T.)
Računalniško podprta arhitektura (Turk Ž.)
Arhitektura virtualnega prostora (Ettlinger O.)
Prostoročno risanje (Belušič L.)

B5
Gradbena prefabrikacija (Kušar D.)
Zasnova konstrukcij (Kilar V.)
Konstrukcijski sistemi (Slivnik L.)
Detajl v arhitekturni kompoziciji (Sadar J.)
Detajl v interierju (Marolt P.)
Modeliranje fasadnega ovoja (Zbašnik M.)

20.09.2017 Urnik za štud. leto 2017/18
Urnik in študijski koledar 2017/18  ...več
15.09.2017 Oddaja vlog za KŠZ do 19.9.2017

ZADNJA 13. SEJA KŠZ: četrtek, 21.9.2017
Rok za oddajo vlog: torek, 19.9.2017
Obveščanje o sklepih KŠZ: četrtek, 21.9.2017

SPREJEM PRITOŽB (za senat FA): petek, 22. in ponedeljek, 25.9.2017
Obravnava pritožb (senat FA): torek, 26.9.2017
Obveščanje o sklepih senata: torek, 26.9.2017

Zadnji dan vpisa za 1. in 2. stopnjo: sreda, 27.9.2017

...več

15.09.2017 Športna vadba ter športna tekmovanja

PROSTOR IN REKREACIJA, športna  vadba ter športna tekmovanja ZA ŠTUDENTE UL FA V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

V študijskem letu 2017/2018 na Fakulteti za Arhitekturo Univerze v Ljubljani potekata dva programa:

• Izbirni predmet Prostor in rekreacija (3KT) - v spletni učilnici FA ga najdete na naslovu /Enoviti magistrski študij program ARHITEKTURA/Izbirni predmeti skupine B1/Prostor in rekreacija (športna vadba)
• Športna vadba za vse študente UL FA,
• Ligaška tekmovanja UL v odbojki, košarki, nogometu, tenisu,
• Panožna prvenstva UL v orientacijskem teku, plavanju, namiznem tenisu, skvošu, hitropoteznem šahu, badmintonu, judu, pikadu, curlingu, biljardu, rokometu, jadranju, odbojki na mivki, atletiki, golfu in košarki 3na3.

Izbirni predmet lahko študenti izberejo enkrat v času študija, pri vpisu v višji letnik na začetku študijskega leta. V vadbene programe se vpišejo preko spletne učilnice http://ucilnica.fa.uni-lj.si/, kjer so objavljene vse informacije o predmetu (pravila, navodila, kriteriji ocenjevanja, urnik ipd.).

Športna vadba je namenjena vsem študentom UL FA za vzdrževanje zdravega in aktivnega načina življenja med študijskim letom. Za študente s posebnimi potrebami bomo izvajali vadbo po dogovoru preko celega leta. Na športno vadbo se lahko študenti prijavijo vsako leto na začetku študijskega leta. Prijave se sprejemajo do zasedenosti prostih mest preko spletne učilnice (B1, Prostor in rekreacija-športna vadba).

Program, pravila in ostale podrobnosti ...več

pred. dr. Aleš Golja
ales.golja@fgg.uni-lj.si

30.08.2017 Vloge za naslednjo sejo KŠZ-do 7.9.17

Naslednja seja Komisije za študijske zadeve bo v ponedeljek, 11.9.2017.

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo v nabiralnik pred referatom oddane do četrtka, 7.9.2017.
Enako velja tudi za vloge za podaljšanje statusa.

... več

24.08.2017 Razgovori za sprejem v seminar 17/18

TERMINI RAZGOVOROV s kandidati za predmete Projektiranje 2 - 5 (seminar) v študijskem letu 2017/18:

(Manjkajoče termine bomo objavili takoj, ko jih bodo nosilci seminarjev posredovali referatu)


NOSILCI REDNIH SEMINARJEV OD 2. DO 5. LETNIKA

SEMINAR AŽMAN
ponedeljek, 4.9.2017 ob 10.00 v kabinetu št. 23
Novi kandidati k razgovoru prinesejo osebno mapo.

SEMINAR BLENKUŠ
V petek, 1.9.2017 ob 10.00, vabimo vse zainteresirane študente na razgovor v Seminar Blenkuš - kabinet 29. Iščemo študente z visoko stopnjo motiviranosti za delo, delo v skupini in sodelovanje pri seminarskih aktivnostih. Na razgovor prinesite svoja dela, na katera ste ponosni.
Študenti, ki želijo opraviti uvodni razgovor za pristop v seminar naj na portalu ŠIS najkasneje do 31.8. izberejo seminar Blenkuš kot svojo prvo, drugo ali tretjo izbiro.

SEMINAR DEŠMAN
ponedeljek, 28.8.2017 ob 8.00
kabinet št. 17a, 1. nad. stare stavbe, desno

SEMINAR FLORIJANČIČ
torek, 5.9.2017 ob 11.00 v kabinetu 31
Prinesite mapo s svojimi tremi najboljšimi projekti. ...več

SEMINAR GREGORSKI
Razgovor za sprejem v seminar  bo v torek 5.9. ob 10.uri  v risalnici/kabinetu 34, 2.nadstropje stare stavbe.
S  seboj prinesite svoja pomembnejša dela, vključno s seminarskimi.

SEMINAR GLAŽAR
7.9. ob 10.00, v kabinetu 62 v novi stavbi
S seboj prinesite tri svoja študijska dela.

SEMINAR PRINCIC
petek, 8.9.2017 v sobi št. 25 ob
9.30 - 2. letnik
10.00 - 3. letnik
10.30 - 4. letnik
11.00 - 5. letnik

SEMINAR KRUŠEC
ponedeljek, 4.9.2017 ob 13.00
Kabinet 41/ stara stavba / 2. nad.

SEMINAR PEROVIĆ
za vse letnike v torek, 29.8.2017 ob 17.00, v kabinetu Perović

SEMINAR PLANIŠČEK
torek, 5.9.2017 ob 10. uri

SEMINAR SADAR
ponedeljek, 4.9.2017 ob 10.00, kabinet Jurij Sadar

SEMINAR VODOPIVEC
ponedeljek, 4.9.2017 ob 11.00, kabinet Aleš Vodopivec

SEMINAR Mitja ZORC
4.9.2017 ob 10.00 v prostorih seminarja (63)
Na razgovor naj študenti prinesejo študijski projekt po lastni izbiri.

SEMINAR Maruša ZOREC
ponedeljek, 4.9.2017 ob 12.00
Kabinet št. 40
Novi kandidati naj prinesejo najboljše primere svojega dosedanjega dela. Razgovora naj se udeležijo tudi dosedanji člani seminarja, ki želijo delo na seminarju nadaljevati.

SEMINAR ŽNIDARŠIČ
Študentke in študente od 2. do 5. letnika vljudno vabimo na razgovore za sprejem v seminar doc. Roka Žnidaršiča. Za razgovore smo določili dva termina in sicer v četrtek, 31. avgusta od 10.00 do 12.00, ali v torek, 5. septembra od 10.00 do 12.00 v seminarskem prostoru. Na razgovor prinesite do tri projekte iz vašega študijskega procesa, ki se vam zdijo zanimivi.

 

NOSILCI USMERJENIH SEMINARJEV V 4. IN 5 LETNIKU:

SEMINAR ČERPES
7.9.2017 ob 12. uri

SEMINAR FILIPIČ
V ponedeljek, 4.9.2017 ob 14.00 vabimo študente na razgovor v kabinet št. 43 (stara stavba).
Kandidati naj s seboj prinesejo tri najboljše primere svojega dosedanjega dela.

SEMINAR HUDNIK
6.9.2017 ob 9.00 v kabinetu št. 72

 

NOSILCI USMERJENIH SEMINARJEV V 5. LETNIKU

SEMINAR BELUŠIČ

Razgovori za vpis v usmerjeni seminar Belušič bodo potekali v ponedeljek, 4.9.2017 ob 11 uri, v kabinetu št. 27.

S seboj prinesite portfolio dosedanjega dela. ...več  

SEMINAR BONČA
referat nima podatka

SEMINAR ČEFERIN
ponedeljek, 4.9.2017 ob 18.00 v kabinetu št. 18 (prof. Čeferin)

SEMINAR DEBEVEC
četrtek, 7.9.2017 8.00 - 12.00

SEMINAR ETTLINGER
referat nima podatka

SEMINAR FIKFAK
torek, 5.9. ob 9.00, v kabinetu risalnice 21

SEMINAR FILIPIČ
referat nima podatka

SEMINAR IFKO
razgovori za usmerjeni seminar /prenova dediščine in urbana regeneracija/:
6.9.2017, 11.00 - 12.00, kabiner št. 16

SEMINAR JEZA
torek, 5.9. ob 13.00, v kabinetu št. 16

SEMINAR LAH
referat nima podatka

SEMINAR MAROLT
Razgovor s kandidati za predmet Projektiranje 5 bo v ponedeljek, 4.9.2017 ob 11.00 v kabinetu 71a. Informacije o predmetu ...več

SEMINAR NOVLJAN
referat nima podatka

SEMINAR ROBINSON
8.9.2017 ob 10. uri, soba 28a 

SEMINAR SLAK
petek, 8.9.2017 12.00 - 14.00 v kabinetu št. 29

SEMINAR ZBAŠNIK
referat nima podatka

SEMINAR Domen ZUPANČIČ
6.9.2017, 10.00 - 11.00
K razgovoru prinesite izvod zadnjega opravljenega seminarja.

SEMINAR Tadeja ZUPANČIČ
referat nima podatka

22.08.2017 Urbanizem-nosilci seminarjev za št.leto 17/18

Prvostopenjski univerzitetni študij urbanizma:
1. letnik Urbanistično projektiranje doc. mag. Polona Filipič
2. letnik Urbanistično projektiranje izr. prof. dr. Alenka Fikfak
3. letnik urbanistično projektiranje doc. dr. Ilka Čerpes

Pri projektiranje 2. bosta pri posameznih vajah sodelovala tudi doc. dr. Tomaž Novljan, prof. mag. Tadej Glažar
Do 5 študentov se lahko pri Urbanističnem projektiranju 2 dogovori za izdelavo projekta pri izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski

Drugostopenjski magistrski študij urbanizma:
1. letnik Urbanistično projektiranje doc. dr. Ilka Čerpes
2. letnik Urbanistično projektiranje – izbira študenta med: doc. dr. Ilka Čerpes, izr. prof. dr. Alenka Fikfak, prof. mag. Tadej Glažar

Pri projektiranje 1. bosta pri posameznih vajah sodelovala tudi izr. prof. Anja Planinšček, prof. mag. Tadej Glažar
Do 5 študentov se lahko pri Urbanističnem projektiranju 1 in 2 dogovori za izdelavo projekta pri izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski

Za Urbanistično projektiranje 2 se študentje dogovorijo za izbiro seminarja glede na razporeditev razgovora kot jo imajo pedagogi za EMŠ Arhitekturo. Izjeme študentje javijo na email: alenka.fikfak@fa.uni-lj.si do 8.9.2017

 

18.08.2017 Vpis/podaljšanje dodatnega leta
VPIS DODATNEGA LETA (prvič)

Študentom, ki so v štud. letu 2016/17 vpisani v 5. letnik smo v ŠIS-u pripravili  vpisni list za vpis DODATNEGA LETA (ABSOLVENTA) v štud. letu 2017/18.
Študenti, ki želijo vpisati dodatno leto (vpis dodatnega leta ni obvezen), morajo dopolniti manjkajoče podatke v vpisnem listu, ga
 natisniti in skupaj s študentsko izkaznico poslati na FA ali oddati v nabiralnik pred referatom, najkasneje do četrtka, 31. avgusta 2017.
Vpis dodatnega leta ni obvezen in tudi ni predpisanih študijskih pogojev.

  

VLOGA ZA PODALJŠANJE STATUSA - DODATNEGA LETA:

(Statut UL, 126. člen ...več

 

Vloga za podaljšanje statusa - dodatnega leta je študentom dostopna v ŠIS-u.

Natiskano in podpisano je potrebno skupaj s priloženimi dokazili nasloviti na Komisijo za študijske zadeve FA, najkasneje do četrtka, 31. avgusta 2017.

 

 

RAZLOGI ZA OLAJŠAVE:
- izjemne družinske in socialne okoliščine (potrdilo Centra za socialno delo)
- daljša bolezen (potrdilo specialistične ambulante s časovno opredelitvijo odsotnosti) ali
- priznan status osebe s posebnimi potrebami (sklep KŠZ FA)
- materinstvo, očetovstvo (kopija rojstnega lista otroka)
- status vrhunskega športnika (potrdilo o doseženem statusu – olimpijski, mednarodni, perspektivni, državni, mladinski razred)
- aktivno sodelovanje (obvezno priložiti potrdilo o sodelovanju):
    - na vrhunskih športnih, kulturnih, strokovnih prireditvah
    - v organih univerze

- učenje slovenščine (za tuje študente 1. letnika)

 

 

Študentom, ki jim bo KŠZ odobrila podaljšanje statusa, bomo v ŠIS-u odprli vpisni list.

 

 

 

 

 

 

VPISNA DOKUMENTACIJA
ZA VPIS ALI PODALJŠANJE (statusa) - DODATNEGA LETA

obsega:

-          natiskan in podpisan vpisni list

-          študentsko izkaznico 

 

Vpisno dokumentacijo naj študenti pošljejo na naslov:

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE

»ZA VPIS«

Zoisova 12

1000 Ljubljana

 

ALI jo v kuverti oddajo v nabiralnik pred referatom (ne v referat!).

 

VPISNI STROŠKI

Vpisne stroške (po ceniku UL) poravnajo študenti po položnici, ki jo prejmejo po e-pošti. 

 

POTRDILA O OPRAVLJENIH IZPITIH

Potrdila o opravljenih izpitih, je možno naročiti izključno preko ŠIS-a. Željeno število potrdil  prejmejo študenti po pošti.

 

ZAKLJUČEK VPISA

Na podlagi prejetega vpisnega lista, vas referat vpiše in vam po pošti vrne študentsko izkaznico z nalepko za vpisano študijsko leto in 6 potrdil o vpisu.

 

05.07.2017 Arhitektura-Izbira seminarja za štud. leto 17/18

Spoštovani študenti. V prvem tednu septembra se bodo na FA tradicionalno vršili razgovori za izbor enega ob 15 velikih seminarjev EMŠA. Izbira »pravega« seminarja je ena najpomembnejših možnosti in kvalitet, ki jih Fakulteta za arhitekturo nudi, hkrati pa tudi ena njenih dolgoletnih tradicij. Upam, da ste si junijsko razstavo podrobno ogledali in da za vas izbor ne bo težka naloga. Mentorji, ki v seminar sprejemajo nove študente, v ta namen organizirajo razgovore. Razgovori za vse seminarje bodo v prvem tednu septembra, termini pa bodo objavljeni na vratih kabinetov posameznih mentorjev in na oglasih deskah po FA.
Že lani smo uvedli sistem, da se proces izbire in vpisa v seminar izvaja v okvirih platforme ŠIS.

Vpis bo potekal v naslednjih korakih:

- 3.7 – 2.9. »prijava« vas študentov na do 3 seminarje, ki si jih želite obiskovati v naslednjem študijskem letu. Študent glede na lastne preference izbere do 3 mentorje. Na 1. mestu je seminar, ki si ga najbolj želite obiskovati. Prijava bo odprta v sistemu ŠIS.
- 4.9. – 8.9. razgovori za sprejem v seminarje. Termini za razgovore bodo določeni v dogovoru z mentorji in objavljeni na spletni strani in na oglasnih deskah po FA. Vsakega potencialnega kandidata mentor seminarja oceni z oceno 1 – 10. Ocene ostanejo skrite in se jih ne objavlja.
- 11.9. – 15.9. vnos ocen posameznih študentov, ki so prišli na razgovor, v sistem ŠIS. Za vnos poskrbijo mentorji. Na seznamu za vnos ocene se bodo pojavili zgolj študenti, ki so določen seminar izbrali. To pomeni, da vas mentor ne more »sprejeti«, če se na njegov seminar niste prijavili.
- 18.9. – 22.9. razporeditev študentov po posameznih seminarjih glede na njihovo preferenco in oceno, ki so jo dobili na razgovoru.
- 22.9. objava razporeda študentov po posameznih seminarjih
- oktober 2017 – junij 2018 delo v seminarju.

Izbor za pristop k usmerjenim seminarjem bo potekal po povsem enakem ključu. Študentom, ki se vpisujejo v 5. letnik bo na voljo seznam vseh 26 seminarjev, velikih in usmerjenih.

V primeru, da letos pavzirate ali ponavljate in predmeta Projektiranje ne boste opravljali, mentorja ne izberete.
V primeru, da se odpravljate na izmenjavo Erasmus v tujino, bo to pri izbiri seminarja možno označiti.
Študenti, ki seminarja ne bodo izbrali ali se ne bodo uspeli uvrstit v izbrane seminarje, bodo na prosta mesta po drugih seminarjih razvrščeni po naključnem redu. 

Vnaprej hvala za vaš trud in dobro voljo,

Matej Blenkuš,
prodekan za študijske in finančne zadeve

29.06.2017 Seje Komisije za študijske zadeve v 16/17

Naslednja seja Komisije za študijske zadeve bo v ponedeljek, 3.7.2017.

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo v nabiralnik pred referatom oddane do ponedeljka, 3.7.2017 do 8.00.

... več

26.06.2017 Sistematski zdravniški pregledi

Sistematski zdravniški pregledi študentov 5. letnika  Arhitekture in 1. letnike drugostopenjskega magistrskega študija Urbanizma v štud. letu 2016/17 bodo potekali v Zdravstvenem domu za študente, Aškerčeva cesta 4, Ljubljana, po naslednjem razporedu:

Študenti 5. letnika Enovitega magistrskega študija Arhitektura

Začetnice priimkov    Datum in ura pregleda
A - Bir                     sreda, 28.6.2017 ob 11.30 uri
Bog – Bud               četrtek, 29.6.2017 ob 7.30 uri
Bul – Dol                 četrtek, 29.6.2017 ob 11.30
Ere – Gaš                 petek, 30.6.2017 ob 7.30

Gje – Kuz                 sreda, 28.6.2017 ob 11.30. uri
Lah - Rob                 četrtek, 29.6.2017 ob 7.30. uri
Rog - Vas                 četrtek, 29.6.2017 ob 11.30.uri
Ved - Ž                     petek, 30.6.2017 ob 7.30. uri

Študenti 1. letnika  Urbanizem – 2. stopnja   

A - Ž                         petek, 30.6.2017 ob 7.30 uri

Na pregled pridite TOČNO, ker se pregled začne za vso skupino naenkrat in ne posamezno. Pregled traja približno 2-3 ure.

S seboj prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja in obrazec "Potrdilo o opravljenem sistematskem zdravniškem pregledu" ...več, kamor vam bodo vpisali opravljen pregled. Sistematski pregled velja kot zdravniški pregled pred zaposlitvijo preko študentskih servisov.

Zdravstveni dom za študente UL
Aškerčeva 4, Ljubljana
www.zdstudenti.si

09.06.2017 Preizkus sposobnosti - Arhitektura, Urbanizem

OBVESTILO
o preizkusu sposobnosti za študij ARHITEKTURE za študijsko leto 2017/18
1. prijavni rok

... več 

OBVESTILO
o preizkusu sposobnosti za študij URBANIZMA za študijsko leto 2017/18
1. prijavni rok

... več

Vsi kandidati bodo obvestila prejeli po pošti in e-mailu.

02.06.2017 Plačevanje zagovorov zaključnih del

V zvezi s plačevanjem zagovorov diplomskih del, ki jih zaradi nove dikcije v zvezi s časovnimi roki za opravljanje študijskih obveznosti študentov določa novi Statut Univerze v Ljubljani, obveščamo študente, da na podlagi določbe 128. člena Statuta UL, z dnem 1.10.2017 nastopi za študente brez statusa obveznost plačila vseh študijskih obveznosti, vključno z zagovorom diplom, skladno s cenikom, določenim v 23. členu Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani za študijsko leto 2017/2018.

Na podlagi pobud članic in študentov Univerze v Ljubljani glede plačevanje stroškov študija za osebe po izgubi statusa študenta bo navedena problematika ponovno obravnavana v okviru Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL. O odločitvah Upravnega odbora UL glede morebitnih sprememb bodo članice UL obveščene predvidoma do konca junija 2017.

 

V kolikor se bodo v zvezi z navedeno problematiko pojavile morebitne spremembe pravil, vas bomo o tem pravočasno obvestili.

 

Obvestilo UL ...več 

 

20.04.2017 Zagovori zaključnih del - EMŠA

Fakulteta za arhitekturo razpisuje

zagovore zaključnih del na Enovitem magistrskem študiju Arhitektura,

ki bodo v skladu z razpisom potekali

v petek, 21.4.2017.

 

RAZPIS ZAGOVOROV ZAKLJUČNIH DEL NA EMŠA ...več

27.03.2017 Sklep KŠZ - Zagovori zaključnih del

Komisija za študijske zadeve FA je na 5. seji dne 6.3.2017 za študente Enovitega magistrskega študija Arhitektura sprejela naslednji

SKLEP:

Na podlagi prejete vloge študentov, KŠZ sprejema sklep, da se podaljša delo komisije za pregled in zagovor, ki delo opravlja po starem pravilniku in se ji naloži, da opravi tudi zagovore za študente, ki bi morali zaključiti študij po novem pravilniku, do konca junija 2017.

Do tovrstnega zagovora so upravičeni magistrandi, ki bodo predložili ustrezno argumentirano obrazložitev v vlogi (pogodba o štipendiji z iztekom do 30.9.2017, pogodba o zaposlitvi,…)

 

21.03.2017 Ceniki za štud. leto 17/18
Študente obveščamo, da je UL objavila cenike za študijsko leto 2017/18 ...več
10.02.2017 Projektiranje 1 2016/17 - razdelitev študentov
Razdelitev študentov pri predmetu Projektiranje 1 enovitega magistrskega študija arhitektura po mentorjih ...več  

V 1. letniku prehodi med seminarji v nobenem primeru niso dovoljeni (niti s soglasjem obeh mentorjev).
05.12.2016 Obvestilo absolventom in diplomantom
KŠZ je na svoji zadnji seji sprejela sklep, da preverjanja podobnosti vsebin zaključnega dela EMŠA (to je postopek s katerim se preverja v kakšni meri in na kakšen način so v tekstualni del zaključnega dela vključena povzemanja in citiranja drugih virov) v času namenjenem za februarske zagovore še ne bomo izvajali.

To pomeni, da je s študijskim koledarjem predviden termin za izvedbo postopka preverjanja (od ZD1_A, 16.12.2016 do ZD2_A, 13.01.2017) brezpredmeten. Ostaja pa v veljavi določilo, da mora biti podpisana vloga za odobritev pregleda magistrskega dela oddana v referat najkasneje do 13.01.2017.

Stara navodila za izdelavo zaključnega dela ostajajo v veljavi do objave novih. Zaključna dela predstavljena na februarskem roku je možno izdelati po starih ali novih navodilih.
13.10.2016 Izvajanje izbirnih predmetov

Študente obveščamo, da se v študijskem letu 2016/17 po navodilu Komisije za študijske zadeve, zaradi premajhnega števila prijav, ne bodo izvajali naslednji izbirni predmeti:
- Grafika za arhitekte
- Akustika prostora
- Naselbinska kultura
- Elementi klasične kompozicije
- Idiomatika prostora
- Energijsko ekološka presoja stavb
- Komunalno in stanovanjsko gospodarstvo

Študent lahko odda vlogo o menjavi izbirnega predmeta do petka, 21.10.2016
in to le v primeru, da se njegovi izbrani izbirni predmeti med seboj prekrivajo oz. se zaradi majhnega števila prijav ne izvajajo.

Izjemoma je menjava možna tudi iz drugih vzrokov, vendar le ob podpisanem soglasju obeh nosilcev predmetov.  Menjava je možna samo v okviru istih izbirnih skupin (A za A oz. B za B predmet)
Vloga za zamenjavo izbirnih predmetov …več

 V študijskem letu 2016/17 se izvajajo naslednji izbirni predmeti:

Izbirni predmeti skupine A:
Akcijsko planiranje in strateško presojanje IP A3
Arhitekturna teorija in kritika IP A2
Arhitekturne analogije IP A2
Družbene stavbe IP A1
Ekološka načela gradnje IP A2
Industrijske stavbe IP A1
Interpretacija dediščine IP A2
Oprema prostora IP A1
Rekreacijske stavbe IP A1
Rurizem in ruralna arhitektura IP A3
Sakralne stavbe IP A1
Slovenska arhitektura 20. stoletja IP A2
Stanovanjske stavbe IP A1
Zemljiška politika in vrednotenje nepremičnin IP A3

Izbirni predmeti skupine B:
Arhitektura virtualnega prostora IP B4
Asanacije in adaptacije IP B3
Detajl v arhitekturni kompoziciji IP B5
Detajl v interierju IP B5
Gradbena prefabrikacija IP B5
Integralnost prenov IP B3
Konstrukcijski sistemi IP B5
Kreativno oblikovanje IP B2
Modeliranje fasadnega ovoja IP B5
Multimedijski prostor IP B4
Oblikovanje predmetov IP B1
Oblikovne zasnove IP B1
Okoljska psihologija IP B2
Parametrično oblikovanje in GIS v arhitekturi IP B1
Prostor in rekreacija IP B1
Prostoročno risanje IP B4
Računalniško podprta arhitektura IP B4
Svetloba v arhitekturi IP B1
Zasnova konstrukcij IP B5
Zgodovina in teorija arhitekture 4 IP B2

 

10.10.2016 Razdelitev študentov po skupinah

1. letnik
Skupina A: [A – HAD]
Skupina B: [HAM – KRAMB]
Skupina C: [KRAME – PET]
Skupina D: [PIN – Ž]
Izredni: vsi izredni študenti

Skupine pri predmetu Predstavitvene tehnike 1:
prof.dr. Jaka Bonča: skupina A in B
doc.dr. Špela Hudnik: skupina C in D
doc.dr. Tomaž Novljan skupina IZREDNI in 
                    URBANIZEM REDNI, IZREDNI

2. letnik
 Skupina A: [A – ILJ]
 Skupina B: [JAG – LOR]
 Skupina C: [LOV – PUL]
 Skupina D: [RE – Ž]

3. letnik
 Skupina A: [A – GUD]
 Skupina B: [HID – LEN]
 Skupina C: [LIS – SUČ]
 Skupina D: [ŠAB – Ž]

4. letnk
 Skupina A: [A – GRE]
 Skupina B: [GRO – MAR]
 Skupina C: [MAT – STR]
 Skupina D: [ŠAK – Ž]

06.10.2016 Razporeditev v seminar


Študente 2. do 5. letnika obveščamo, da smo v  sredo 5.10.2016  mentorje velikih in usmerjenih seminarjev obvestili o razporedu študentov po seminarjih.

V primeru, da vas mentorji še niso pozvali na uvodni sestanek, vas obveščamo, da je uvrstitev v seminar razvidna v ŠIS-u (moji podatki -> osebni podatki).
V stik z dodeljenim mentorjem lahko stopite osebno ali preko elektronske pošte.

Razpored je bil narejen na podlagi pravočasno oddanih podatkov o vnosu izbire seminarja in vnosu ocene na razgovoru.

Vsakršne naknadne spremembe so možne samo na podlagi obojestranskega soglasja na predpisanem obrazcu obeh mentorjev.
Podpisan obrazec za soglasje je potrebno oddati v nabiralnik pred referatom ...več