Obvestila enovitega magistrskega študija in urbanizma
10.04.2019 Zagovori zaključnih del na EMŠA

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo razpisuje zagovore zaključnih del na enovitem magistrskem študiju arhitektura:

15.4.2019 - 18.4.2019


Razpored zagovorov ...več

05.04.2019 Vabilo na sistematski pregled 2

Sistematični zdravniški pregledi študentov 1. letnika  Arhitekture in 1. letnika Urbanizma, 2. stopnja, v štud.letu 2018/19 bodo potekali v Zdravstvenem domu za študente, Aškerčeva cesta 4, Ljubljana, po naslednjem razporedu:

Študenti 1. letnika  Urbanizem – 2. stopnja:
petek, 12.4.2019 ob 7.30 uri


Študenti 1. letnika Enovitega magistrskega študija Arhitektura:

Začetnice priimkov         Datum in ura pregleda

A - E                ponedeljek, 15.4.2019 ob 7.30 uri
F – Kriv.             ponedeljek, 15.4.2019 ob 9.30 uri
Križ. – Ob         ponedeljek, 15.4.2019 ob 11.30 uri
Om – Sor          torek, 16.4.2019 ob 7.30 uri
Stav - Ž            torek, 16.4.2019 ob 9.30

Študenti se lahko med seboj zamenjajo (ime za ime), tako da skupini ostaneta enako veliki (tega v ZD ni potrebno sporočati).

S seboj prinesite:
- kartico zdravstvenega zavarovanja in
- potrdilo o vpisu (v papirni obliki), kamor bomo vpisali potrdilo o pregledu
- NI potrebno biti tešč! Pregled traja 2-3 ure. Bodite točni!

Potrdila o opravljenem zdravniškem pregledu NE vračate v Referat za študentske zadeve

Dodatno pojasnilo:
Na podlagi 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS, št. 72/06) se študentom zagotavlja plačilo preventivnega sistematičnega pregleda le do dopolnjenega 26. leta starosti oz. do konca študijskega leta, v katerem dopolnijo 26 let.
Študenti, ki so v rednem delovnem razmerju, niso upravičeni do brezplačnega sistematičnega pregleda.

VABILO ...več  

 

02.04.2019 Vabilo na sistematični pregled

Sistematični zdravniški pregledi študentov 5. letnika  Arhitekture in 1. letnika Urbanizma v štud.letu 2018/19 bodo potekali v Zdravstvenem domu za študente, Aškerčeva cesta 4, Ljubljana, po naslednjem razporedu:

Študenti 1. letnika  Urbanizem – 1. stopnja:
sreda, 10.4.2019 ob 11.30 uri


Študenti 5. letnika Enovitega magistrskega študija Arhitektura:

Začetnice priimkov         Datum in ura pregleda

A - Hi                torek, 9.4.2019 ob 7.30 uri
Ho – Lj.             četrtek, 11.4.2019 ob 11.30 uri
Lo. – St             torek, 9.4.2019 ob 11.30 uri
Su – Zo             sreda, 10.4.2019 ob 7.30 uri

Študenti se lahko med seboj zamenjajo (ime za ime), tako da skupini ostaneta enako veliki (tega v ZD ni potrebno sporočati).

S seboj prinesite:
- kartico zdravstvenega zavarovanja in
- potrdilo o vpisu (v papirni obliki), kamor bomo vpisali potrdilo o pregledu
- NI potrebno biti tešč! Pregled traja 2-3 ure. Bodite točni!

Potrdila o opravljenem zdravniškem pregledu NE vračate v Referat za študentske zadeve

Dodatno pojasnilo:
Na podlagi 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS, št. 72/06) se študentom zagotavlja plačilo preventivnega sistematičnega pregleda le do dopolnjenega 26. leta starosti oz. do konca študijskega leta, v katerem dopolnijo 26 let.
Študenti, ki so v rednem delovnem razmerju, niso upravičeni do brezplačnega sistematičnega pregleda.

VABILO ...več  

 

01.04.2019 EMŠA - jesenski rok za zagovore ZD

Študente obveščamo, da je Senat Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani na 5. redni seji, dne 22.2.2019 sprejel naslednji sklep:

"Senat UL FA potrdi dodatni rok za zagovor magistrskega dela na EMŠA v prvi polovici septembra za vse tiste študente, ki s svojo predhodno vlogo na KŠZ dokažejo, da imajo za pristop k izrednemu roku za pregled in zagovor opravičljiv razlog. O opravičljivosti razlogov presoja KŠZ na svojih rednih sejah, med njih pa uvrščamo potek pogodbe o štipendiranju, zdravstveni vzroki, odhod v tujino, časovno omejene prijave na razpise za zaposlitev."

Skrajni rok za oddajo vloge za pregled ZD: 23.8.2019
Pregled ZD: 6.9.2019
Zagovori ZD: 16.-20.9.2019

Študijski koledar ...več

22.03.2019 Preizkus sposobnosti 2019/20
PREIZKUS SPOSOBNOSTI ZA ŠTUDIJ ARHITEKTURE 2019/20
(prvi prijavni rok)

Preizkus sposobnosti za študij arhitekture,  ki se lahko opravlja samo enkrat v študijskem letu, bo potekal v prostorih Univerze v Ljubljani, Fakultete za arhitekturo, Zoisova 12, 1000 Ljubljana po naslednjem razporedu:

SREDA, 26.6.2019 
ob 9.00 uri     razgovori s kandidati
ob 15.00 uri   nadaljevanje in zaključek razgovorov s kandidati
                    (glede na njihovo dejansko število)

ČETRTEK, 27.6.2019
ob 9.00 uri     prvi in drugi del likovnega preizkusa
ob 15.00 uri   tretji del likovnega preizkusa
ob 18.00 uri   razgovori s kandidati (izključno državljani Hrvaške)
         
           
                     *   *   *   *    *


PREIZKUS SPOSOBNOSTI ZA ŠTUDIJ URBANIZMA 2019/20
(prvi prijavni rok)

Preizkus sposobnosti za študij urbanizma, ki se lahko opravlja samo enkrat v študijskem letu, bo potekal v prostorih Univerze v Ljubljani, Fakultete za arhitekturo, Zoisova 12, 1000 Ljubljana po naslednjem razporedu:

PETEK, 28.6.2019
ob 9.00 uri tekstualno grafični preizkus
ob 14.00 uri razgovori s kandidatiPodrobnosti o poteku preizkusov bodo objavljene naknadno.

05.02.2019 Informativni dan / razpis za vpis

Fakulteta za arhitekturo razpisuje prosta vpisna mesta v študijskem letu 2019/20 na naslednjih študijskih programih:

- ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE ARHITEKTURA 
in
- UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM  PRVE STOPNJE URBANIZEM

... več


INFORMATIVNI DAN za vpis v štud. leto 2019/20


Bodoče študente vljudno vabimo na informativna dneva, ki bosta potekala v Plečnikovi predavalnici Fakultete za arhitekturo:

- v petek, 15. februarja 2019, ob 10. in 15. uri    in

- v soboto, 16. februarja 2019, ob 10. uri.

Na informativnem dnevu se bodo kandidati lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, s poklici oziroma delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje o študiju.

16.10.2018 Plačevanje zaključnega dela

Študente obveščamo, da je bila 12. 10. 2018 v  Uradnem listu RS št. 66/2018 objavljena sprememba 128. člena Statuta UL, ki v zadnjem odstavku opredeljuje obveznost plačevanja zaključnega dela:

 

6.13 Nadaljevanje študija po prekinitvi

128. člen

Študent, ki je izgubil status študenta (v nadaljevanju: kandidat), lahko ob plačilu opravlja študijske obveznosti še dve leti od izgube statusa, razen če se programu izteče akreditacija. Po dveh letih mora za nadaljevanje oziroma dokončanje študija vložiti prošnjo na članici.

Članica na podlagi dokazil o opravljenih študijskih obveznostih do prekinitve odloči o upravičenosti do nadaljevanja oziroma dokončanja študija.

V primeru pozitivne odločitve se določi letnik, v katerem lahko kandidat nadaljuje izobraževanje, oziroma obveznosti, ki jih mora opraviti za dokončanje študija. Ob tem se kandidatu določi tudi pogoje in obveznosti, ki jih mora ponovno ali/in dodatno opraviti, če se je v tem času spremenil akreditiran študijski program, v katerega je vpisan ali ga zaključuje. O tem odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice.

Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko kandidat, ki je pred izgubo statusa študenta opravil vse študijske obveznosti razen zaključnega dela in je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela, brez plačil zaključi študij, vendar najpozneje v roku dveh let od izgube statusa


Statut UL ...več

09.10.2018 Izvajanje predmeta AO2

Študente obveščamo, da se predavanja in vaje pri predmetu

Arhitekturno oblikovanje 2


zaradi odsotnosti prof. Miloša Florijančiča, ne bodo izvajala v zimskem semestru, ampak so

prestavljena v poletni semester 2019.

 

 

05.10.2018 Izvajanje izbirnih predmetov v š.l. 2018/19

Študente obveščamo, da se bodo (glede na število prijav) v študijskem letu 2018/19 izvajali naslednji izbirni predmeti:

IZBIRNI PREDMETI SKUPINE A:

A1
Planišček: Stanovanjske stavbe
Glažar: Družbene stavbe
Ifko: Industrijske stavbe
Zupančič D.: Rekreacijske stavbe
Princic: Oprema prostora

A2
Koselj: Slovenska arhitektura 20. stoletja
Čeferin: Arhitekturna teorija in kritika
Ažman Momirski: Arhitekturne analogije
Zbašnik Senegačnik: Ekološka načela gradnje
Čeferin: Analiza sodobne arhitekture
Ifko: Interpretacija dediščine

A3
Šubic-Kovač: Zemljiška politika in vrednotenje nepremičnin
Fikfak: Rurizem in ruralna arhitektura
Ažman Momirski Lucija: Akcijsko planiranje in strateško presojanje
Hočevar: Degradirana urbana območja

IZBIRNI PREDMETI SKUPINE B:

B1
Bonča: Oblikovne zasnove
Novljan: Svetloba v arhitekturi
Ostan: Naselbinska kultura
Fikfak (izvajalec Golja): Prostor in rekreacija
Ažman Momirski: Parametrično oblikovanje in GIS v arhitekturi

B2
Svetina: Okoljska psihologija
Marolt: Likovno oblikoslovje
Vodopivec: Zgodovina in teorija arhitekture 4

B3
Zorec: Asanacije in adaptacije
Lah: Integralnost prenov
Ifko: Varstvo sodobne arhitekturne dediščine
Ažman Momirski: Arhitektura in arheologija

B4
Botas Kenda: Grafika za arhitekte
Juvančič: Multimedijski prostor
Ettlinger Or: Arhitektura virtualnega prostora
Sadar: Digitalno modeliranje in izdelovanje
Petrovčič: Osnove kreativnega programiranja

B5
Slivnik: Konstrukcijski sistemi
Sadar: Detajl v arhitekturni kompoziciji


02.10.2018 Razdelitev po skupinah - 2018/19

1. letnik
Skupina A = [A – I]
Skupina B = [J – MART]
Skupina C = [MATT – R]
Skupina D = [S – Ž]
Izredni = vsi izredni študenti [ i ]

Skupine pri predmetu Predstavitvene tehnike 1:
prof.dr. Jaka Bonča: skupina A in B
doc.dr. Špela Hudnik: skupina C in D
doc.dr. Tomaž Novljan skupina IZREDNI in
                    URBANIZEM REDNI, IZREDNI

2. letnik
Skupina A = [A – FRAN]
Skupina B = [FRE – K]
Skupina C = [L – P]
Skupina D = [R – Ž]

3. letnik
Skupina A = [A – HOR]
Skupina B = [HUD – MEG]
Skupina C = [MEJ – R]
Skupina D = [S – Ž]

4. letnik
Skupina A = [A – JANČ]
Skupina B = [JANE – L]
Skupina C = [M – SALAJ]
Skupina D = [SALAN – Ž]

02.10.2018 Razporeditev v seminar 2.-5. letnik EMŠA

Študente obveščamo, da je uradna objava razporeda študentov po posameznih seminarjih objavljena na povezavi:

https://unilj-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/simon_petrovcic_fa_uni-lj_si/EefR4bGmmHpGh8oOycrbPPoBUjiYR_raK8hMQN8p560iuw?e=4UMYEw

Seminar lahko opravljajo samo študenti, ki so vpisani v š.l. 2018/19 in seminarja iz tekočega letnika še niso opravljali.

 

 

 

 

28.09.2018 Začetek študijskega leta 2018/19

PRVI LETNIKI
Študenti 1. letnikov rednega in izrednega študija arhitekture in urbanizma se zberejo v ponedeljek, 1.10.2018 v Plečnikovi predavalnici ob 10.00 , kjer jih bo nagovoril dekan izr.prof.dr. Matej Blenkuš.
Pozdrav brucem 2018 …več

VIŠJI LETNIKI
Predavanja in vaje za študente arhitekture, urbanizma 1. st.  in urbanizma 2. st. višjih letnikov se bodo začela po urniku izvajati v ponedeljek, 1.10. 2018.

Izbirni predmeti se bodo po urniku pričeli izvajati od ponedeljka, 8.10.2018 dalje.


URNIK IN ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2018/19 …več 
Zadnja sprememba urnika: 28.9.2018

26.09.2018 Leto plus / Year Plus

KAJ JE LETO PLUS?

Večina študijskih dejavnosti na Univerzi v Ljubljani poteka v slovenskem jeziku. Da bi tuji študenti svoje študijske obveznosti v slovenščini lažje opravljali in se lažje vključili v slovensko okolje, je v okviru Leta plus omogočeno intenzivno učenje slovenščine. Leto plus je sklop vsebin in predmetov (poleg obvezne slovenščine), ki ob izpolnjevanju določenih pogojev tujim študentom omogoča podaljšanje statusa študenta. ...več

WHAT IS YEAR PLUS?

During their first year at the University of Ljubljana, international students may attend the so-called Year Plus, in which the Slovenian language courses are mandatory. Year Plus is designed to help international students to adapt to the Slovenian system and culture in their first year of study in Slovenia. ...more

 

 

 

10.09.2018 Uvod v terminologijo arhitekture in urbanizma

NOVO: Uvod v terminologijo arhitekture in urbanizma ...več
V študijskem letu 2018/19 pričenjamo z izvajanjem obštudijske dejavnosti na temo strokovne terminologije arhitekture in urbanizma pod vodstvom doc. dr. Ilke Čerpes in v sodelovanju s prof. mag. Tadejem Glažarjem, asist. Vidom De Gleria, ter zunanjo sodelavko arh. Mio Crnič.
Prijavijo se lahko študentke in študenti Univerze v Ljubljani, še posebej vabljeni so tuji študenti in študentke arhitekture in urbanizma. Dejavnost bomo izvajali na Fakulteti za arhitekturo, Zoisova 12 v Ljubljani in na terenu.
Za uspešno opravljene obveznosti študent prejme 3 kreditne točke (izven programa), ki ne nadomeščajo kreditnih točk rednih in izbirnih predmetov.
Prijavite se preko obrazca, ki je priložen obvestilu. Izpolnjenega oddajte v referat za študijske zadeve do 30.09. 2018. Sprejeli bomo do 50 študentov. Z delom bomo pričeli predvidoma prvi teden v oktobru 2018. Točni termin in kraj izvajanja dejavnosti bo objavljen na spletni strani FA.
Vsebina:
V splošnem se bo vsebina predmeta nanašala na spoznavanje terminoloških osnov področij, ki jih vsebujejo učni načrti predmetov študijskih programov UL FA (urbanizem, arhitektura). Študenti bodo na podlagi raziskovanja literature in opazovanja na terenu (kratke ekskurzije po Ljubljani in okolici) predstavljali ključne pojme iz obeh strokovnih področij s skicami in opisi. Poleg tega bodo študentje pridobivali tudi znanja iz tako imenovanih mehkih veščin. Podrobno vsebino predmeta (nabor pojmov) bodo vsako leto sproti določili izvajalci predmeta na podlagi že izdelanega Strokovnega terminološkega slovarja (UL FA, 2017).


NEW:
Introduction to the Terminology of Architecture and Urbanism ...več

In the academic year 2018/19, we start with the pursuit of the extracurricular course on the topic of professional terminology of architecture and urbanism under the guidance of doc. dr. Ilka Čerpes and in cooperation with prof. mag. Tadej Glažar, assist. Vid De Gleria, and external collaborator Arch. Mia Crnič.
Students from the University of Ljubljana are welcome. Foreign students and students of architecture and urbanism are especially invited. The activity will be performed at the Faculty of Architecture, Zoisova 12 in Ljubljana and on the field.
For successful completion of obligations, the student receives 3 ETCS (outside the program), which do not replace credit points for regular and elective subjects.
Sign in via the form that is attached to the notice and submit it to the Students´ office FA till 30.09. 2018. We will take up to 50 students. The work will be scheduled for the winter semester 2018. The exact date and place of activity will be published on the FA website at the 1st of October 2018.
Content
In general, the content of the course will relate to the understanding of the terminological basics of the areas contained in the curriculum of the courses of study programs UL FA (urbanism, architecture). On the basis of literature research and field observation (short excursions around Ljubljana and its surroundings), students will present key concepts from the two areas of expertise with sketches and descriptions. The detailed content of the course (a set of terms) will be determined each year by the contractors of the subject on the compilation of the expert terminological dictionary (UL FA, 2017).

 

Application form / prijava ... več

 

07.09.2018 Tutorstva na FA 2018/2019

Študentke in študente arhitekture in urbanizma vabim, da se pridružijo tutorski skupini, ki deluje z namenom medštudentskega svetovanja predvsem tujim in Erasmus študentom in študentkam. Prijavo in morebitna vprašanja pošljite koordinatorki tutorjev Viktoriji Durković na naslov durkovic.viktorija@gmail.com

Tutorke in tutorji so za svojo požrtvovalnost in trud nagrajeni z 1 kreditno točko in diplomo, s katero dokazujejo osvojitev dodatnih kompetenc.

Vodja tutorstva na FA
Dr. Ilka Čerpes

27.08.2018 Seje Komisije za študijske zadeve

PREDZADNJA SEJA KŠZ: torek, 4.9.2018
PODALJŠANJE STATUSA V DODATNEM LETU
Rok za oddajo vlog: petek, 31.8.2018

ZADNJA SEJA KŠZ: sreda, 19.9.2018
Rok za oddajo vlog: ponedeljek, 17.9.2018
Obveščanje o sklepih KŠZ: sreda, 19.9.2018

SPREJEM PRITOŽB (za senat FA): sreda, 19.9. - petek, 21.9.2018
Obravnava pritožb (senat FA): ponedeljek, 24.9.2018
Obveščanje o sklepih senata: torek, 25.9.2018

Zadnji dan vpisa za 1. in 2. stopnjo: sreda, 26.9.2018

...več

27.08.2018 Zagovori zaključnih del

Enoviti magistrski študijski program 2. st. Arhitektura
Rok za oddajo vloge za pregled ZD:  petek, 28.9.2018
Pregled ZD: petek, 19.10.2018
Zagovori ZD: ponedeljek, 5.11.2018 - petek, 9.11.2018

Univerzitetni študijski program 1. st. Urbanizem
Magistrski študijski program 2. st. Urbanizem
Rok za oddajo vloge za pregled ZD:  sreda, 5.9.2018
Pregled ZD: petek, 7.9.2018
Zagovori ZD: petek, 14.9.2018

Rok za oddajo vloge za pregled ZD:  sreda, 12.9.2018
Pregled ZD: petek, 14.9.2018
Zagovori ZD: petek, 21.9.2018

Ostali termini pregledov in zagovorov zaključnih del so objavljeni v študijskem koledarju 2018/19 pod URNIKI ...več

 

21.08.2018 Študijski koledar 2018/19
Študente obveščamo, da je študijski koledar za štud. leto 2018/19  dostopen na ...več
14.11.2017 Zapisnik volitev v ŠS UL FA

Spoštovani,

volilni odbor ŠS UL FA je ugotovil rezultate volitev v ŠS UL FA. Rezultati so objavljeni na oglasni deski tajništva fakultete, najdete pa jih tudi v spodnji prilogi.

Zapisnik volitev v ŠS UL FA ...več

dr. Mitja Blaganje
Tajnik fakultete

23.10.2017 Tutorstvo / Tutelage 2017/18

Tutorstvo 2017/18 - »Z nami gre lažje«
Študentke in študente prvih letnikov ter študentke in študente iz tujine obveščamo, da lahko od 20.10. 2017 preko elektronske pošte stopite v stik s tutorkami in tutorji.
Seznam in naslovi tutorjev ...več

TUTELAGE 2017/18 – »We make things easier«
We kindly invite all international students to find email contacts of tutors (assistance for international students after their arrival in Slovenia) ...more

10.10.2017 Pravice iz statusa študenta - sprememba

Obvestilo študentom glede možnosti koriščenja pravic in ugodnosti iz naslova statusa študenta v skladu z 69. členom ZViS

Na referat FA se je v zadnjem tednu obrnilo precej študentov z veljavnim statusom študenta z vprašanjem, zakaj kljub statusu niso več zdravstveno zavarovani. Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport je študentom posredovalo obvestilo, da ukinitev zdravstvenega zavarovanja po pretečenih šestih letih študija izhaja iz upoštevanja 69. člena Zakona o visokem šolstvu.

69. člen govori o drugih pravicah in ugodnostih študentov in v prvem odstavku pravi:  

»Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov, vendar najdlje za čas trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji. Za čas trajanja študijskega programa iz prejšnjega stavka se šteje trajanje študijskega programa v skladu s 36. členom tega zakona in z upoštevanjem določil o trajanju statusa študenta v 70. členu tega zakona.«

Fakulteta na odločitev Ministrstva in Zavoda za zdravstveno zavarovanje nima nikakršnega vpliva in ne presoja o tem, ali so študenti s statusom zdravstveno zavarovani ali ne.

Vse, ki ste s 1. 10. zaradi zgoraj navedenega vzroka izgubili urejeno zdravstveno zavarovanje, vas pozivamo, da si skladno z navodili objavljenimi na spletni strani MIZŠ …več  sami uredite obvezno zdravstveno zavarovanje na ZZZS.

SPREMEMBA: Obveščamo vas, da je bila na spletni strani portala eVŠ 13.10.2017 objavljena dopolnjena informacija za študente v zvezi s pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic iz statusa študenta (npr. prehrana, prevozi, štipendiranje).

... več

Visokošolski zavodi možnosti koriščenja drugih pravic in ugodnosti študentov ne moremo preverjati, saj razpolagamo samo s podatki o vpisu na naš visokošolski zavod.

Študenti, ki želijo preveriti svoje podatke o vpisu v eVŠ se lahko obrnejo na e-naslov: evs-prijava.mizs@gov.si

 

25.09.2017 Prijava v športne ekipe FA

VABILO 2017/18: prijava v športne ekipe FA

- košarka moški: termin za treninge ob sredah od 18.00 do 19.30 v UŠD Rožna dolina
(prijave na 040/516-434 oz. skralj@gmail.com)

- nogomet moški: termin za treninge ob torkih od 15.00 do 16.30 v UŠD Rožna dolina
(prijave na 051/269-622 oz. rokperme1@gmail.com)

- odbojka ženske*
(prijave na 040/292-876, ema.hrabric@gmail.com)

* po letu premora ponovno uvajamo žensko odbojkarsko ekipo v primeru zadostnega števila kandidatkinj (12). Kotizacija za udeležbo v tekmovanju je zagotovljena, prav tako termin za treninge ob torkih od 15.00 do 16.30 v UŠD Rožna dolina.

Vabilo/letak ...več

15.09.2017 Športna vadba ter športna tekmovanja

PROSTOR IN REKREACIJA, športna  vadba ter športna tekmovanja ZA ŠTUDENTE UL FA V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

V študijskem letu 2017/2018 na Fakulteti za Arhitekturo Univerze v Ljubljani potekata dva programa:

• Izbirni predmet Prostor in rekreacija (3KT) - v spletni učilnici FA ga najdete na naslovu /Enoviti magistrski študij program ARHITEKTURA/Izbirni predmeti skupine B1/Prostor in rekreacija (športna vadba)
• Športna vadba za vse študente UL FA,
• Ligaška tekmovanja UL v odbojki, košarki, nogometu, tenisu,
• Panožna prvenstva UL v orientacijskem teku, plavanju, namiznem tenisu, skvošu, hitropoteznem šahu, badmintonu, judu, pikadu, curlingu, biljardu, rokometu, jadranju, odbojki na mivki, atletiki, golfu in košarki 3na3.

Izbirni predmet lahko študenti izberejo enkrat v času študija, pri vpisu v višji letnik na začetku študijskega leta. V vadbene programe se vpišejo preko spletne učilnice http://ucilnica.fa.uni-lj.si/, kjer so objavljene vse informacije o predmetu (pravila, navodila, kriteriji ocenjevanja, urnik ipd.).

Športna vadba je namenjena vsem študentom UL FA za vzdrževanje zdravega in aktivnega načina življenja med študijskim letom. Za študente s posebnimi potrebami bomo izvajali vadbo po dogovoru preko celega leta. Na športno vadbo se lahko študenti prijavijo vsako leto na začetku študijskega leta. Prijave se sprejemajo do zasedenosti prostih mest preko spletne učilnice (B1, Prostor in rekreacija-športna vadba).

Program, pravila in ostale podrobnosti ...več

pred. dr. Aleš Golja
ales.golja@fgg.uni-lj.si

10.02.2017 Projektiranje 1 2016/17 - razdelitev študentov
Razdelitev študentov pri predmetu Projektiranje 1 enovitega magistrskega študija arhitektura po mentorjih ...več  

V 1. letniku prehodi med seminarji v nobenem primeru niso dovoljeni (niti s soglasjem obeh mentorjev).
05.12.2016 Obvestilo absolventom in diplomantom
KŠZ je na svoji zadnji seji sprejela sklep, da preverjanja podobnosti vsebin zaključnega dela EMŠA (to je postopek s katerim se preverja v kakšni meri in na kakšen način so v tekstualni del zaključnega dela vključena povzemanja in citiranja drugih virov) v času namenjenem za februarske zagovore še ne bomo izvajali.

To pomeni, da je s študijskim koledarjem predviden termin za izvedbo postopka preverjanja (od ZD1_A, 16.12.2016 do ZD2_A, 13.01.2017) brezpredmeten. Ostaja pa v veljavi določilo, da mora biti podpisana vloga za odobritev pregleda magistrskega dela oddana v referat najkasneje do 13.01.2017.

Stara navodila za izdelavo zaključnega dela ostajajo v veljavi do objave novih. Zaključna dela predstavljena na februarskem roku je možno izdelati po starih ali novih navodilih.