Obvestila enovitega magistrskega študija in urbanizma
29.11.2021 Samotestiranje študentov - 3x na teden

Spoštovane študentke, spoštovani študenti,

ker je Vlada RS sprejela nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 dopolnitve in spremembe Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT,  ki med drugim določajo, da je potrebno od 15.11.2021 dalje samotestiranje s testi HAG za študente izvesti trikrat tedensko, vam sporočamo, da bomo samotestiranje na naši fakulteti izvajali ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8.00-11.00 ure v klubskem prostoru.

18.10.2021 Projektiranje 1 - mentorji

Razdelitev študentov pri predmetu Projektiranje 1 enovitega magistrskega študija arhitektura po mentorjih:

Študenti             Seminar

A -BER             AŽMAN
BIR - ČERI       BLENKUŠ
ČERN - GLO      DEŠMAN
GNI - ILI          GLAŽAR
ILK - KAJ          GREGORSKI
KAL - KOVA      KRUŠEC
KOVI - LAP       PEROVIĆ
LEŠ - MODI      PLANIŠČEK
MODR - MUR    PRINCIC
NOV - PIH        SADAR
PIN - REI          VODOPIVEC
REP - ŠKO        ZORC
ŠOR - VEŠ        ZOREC
VRT - Ž            ŽNIDARŠIČ


V 1. letniku prehodi med seminarji v nobenem primeru niso dovoljeni (niti s soglasjem obeh mentorjev).

04.10.2021 EMŠA in URB1 - razdelitev po skupinah

EMŠ ARHITEKTURA- razdelitev po skupinah
 
1. letnik
Skupina A = [A - GRB ]
Skupina B = [GRO - KVA]
Skupina C = [LAP - PRI]
Skupina D = [PŠE - Ž]

Skupine pri predmetu Predstavitvene tehnike 1:
doc.dr. Špela Hudnik: skupina A in B
izr.prof.dr. Jaka Bonča: skupina C in D
izr.prof.dr. Tomaž Novljan: skupina URBANIZEM

2. letnik
Skupina A = [A - GRA]
Skupina B = [GRE - MUH]
Skupina C = [NED- REJ]
Skupina D = [ROL - Ž]

3. letnik
Skupina A = [A - GOR]
Skupina B = [GRU - LIČ]
Skupina C = [LOG - PREG]
Skupina D = [PRES - Ž]

4. letnik
Skupina A = [A - JELA]
Skupina B = [JELE - MAT]
Skupina C = [MER - ROŽ]
Skupina D = [SLO – Ž]

URBANIZEM, 1. stopnja - razdelitev po skupinah

1. letnik
Skupina A = [A - KRS ]
Skupina B = [LEG - Ž]

30.09.2021 Samotestiranje študentov

OBVESTILO ŠTUDENTKAM IN ŠTUDENTOM UL FA
(Protokol izvajanja študijskega procesa v š. l. 2021/22)

 
Spoštovane študentke in študenti,
 
glede na sprejete smernice in stališča rektorata UL vas obveščamo, da se bo študijski proces v š. l. 2021/22  v čim večji možni meri izvajal v živo in sicer ob striktnem upoštevanju pogoja PCT.
Študenti, ki sodite v kategorijo T (testirani), ste se skladno z Odlokom Vlade RS dolžni redno, enkrat tedensko (v enakih presledkih) SAMOTESTIRATI in sicer v prostorih fakultete, pod nadzorom pooblaščene osebe. Redna tedenska samotestiranja študentov se izvajajo v klubskem prostoru UL FA in sicer vsak ponedeljek od 7.00 do 10.00 ure, pri čemer morate imeti s seboj teste, ki jih brezplačno prejmete v lekarnah. Rezultat samotestiranja zabeležite v evidenčni list (v priponki) in ga hranite pri sebi 1 mesec od zadnjega opravljenega samotestiranja.
 
V kolikor bo test pokazal negativen rezultat samotestiranja, študenti lahko vstopite v prostore fakultete in se udeležite neposrednega študijskega procesa. V primeru pozitivnega rezultata samotestiranja, v prostore fakultete ne smete vstopiti, temveč odidete domov in obvestite izbranega osebnega zdravnika, ki vas bo napotil na potrditveni PCT test ter vam dal nadaljnja navodila.
V primeru pozitivnega rezultata PCR testa, morate v skladu z navodili NIJZ obvestiti pooblaščeno osebo UL FA, Katjo Knez, na tel. št. 031 545 184, ki se bo skladno s sprejetimi protokoli, odzvala na potrjeni primer okužbe. V kolikor bo ob okužbi samotestiranega študenta ob potrditvenem PCR testu prepoznan visokorizični kontakt z drugimi študenti, bo Katja Knez te študente obvestila in jim podala nadaljnja navodila za ravnanje.
 
Naj vas na tem mestu ponovno opomnimo, da še vedno veljajo VSI preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 in sicer: obvezna uporaba zaščitne maske VES ČAS zadrževanja v prostorih fakultete, redno umivanje rok in dosledna uporaba razkužil, prezračevanje prostorov in upoštevanje vseh ostalih higienskih priporočil!
 
 S spoštovanjem in lepimi pozdravi!

- evidenčni list (SLO)...več
- evidenčni list (ANG) ...več

07.10.2020 Študenti s posebnim statusom

Univerza v Ljubljani omogoča študentkam in študentom pridobitev statusa študenta s posebnim statusom … več

Študenti s posebnim statusom so študenti, ki izkazujejo pomembne dosežke na področju športa, umetnosti in kulture, študenti starši in študenti s posebnimi potrebami, kamor se uvrščajo tudi študenti v izrednih socialnih razmerah.

Za pridobitev statusa je potrebno v ŠIS-u izpolniti »Vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnim statusom«, jo natisniti in podpisano oddati skupaj z izpolnjeno vlogo, v kateri je potrebno natančno navesti potrebne prilagoditve …več in priložiti dokazila.

Dokumentacijo oddajte Vodji referata za študentske zadeve, ga. Mojci Rozman.
Predlog za potrditev statusa bo posredovan v obravnavo Komisiji za študijske zadeve, ki zaseda predvidoma vsak prvi torek v mesecu.

 

13.09.2020 Razstava magistrskih del EMŠA

RAZSTAVA MAGISTRSKIH DEL EMŠA - SEPTEMBER 2020

Magistrska dela so tako simbolni zaključek študija na UL FA kot dokaz, da je študent sposoben začeti samostojno, profesionalno arhitekturno oz. urbanistično pot. Na spodnjih povezavah je predstavljenih 12 magistrskih del, ki so jih kandidati zagovarjali v septembrskem roku 2020 in s svojo vsebino kažejo na širok, raznolik in večplasten proces raziskovanja, preverjanja, formiranja in konstruiranja arhitekture.

Povezava do razstave za SEPTEMBER 2020 ...več

08.09.2020 Razstava dipl. in mag. del Urbanizma

Razstava diplomskih in magistrskih del študija urbanizma na FA – september 2020

Magistrska in diplomska dela so tako simbolni zaključek študija na UL FA kot dokaz, da je študent sposoben začeti samostojno, profesionalno arhitekturno oz. urbanistično pot. Na spodnji razstavi je predstavljena 1 magistrska naloga, v naslednjem tednu pa sledi razstava še ostalih magistrskih in diplomskih nalog za kandidate, ki jih bodo kandidati zagovarjali v julijskem roku 2020. Z vsebino nalog kažejo na kompleksna znanja urbanističnega oblikovanja, kakovost urbanističnih ureditev, usklajenosti z prostorom in okoljem, v spoštovanju do naravne in mestne krajine, ki je v javnem interesu.

Povezava do razstave za SEPTEMBER 2020 ...več

19.03.2020 Zaključna dela - EMŠA in URB

Navodila za izvajanje prijave teme, korektur, pregledov in zagovorov magistrskih del v času preprečevanja širjenja koronavirusa Sars-Cov-2

EMŠA
Navodila so izdana kot vsebinska in postopkovna dopolnitev Pravilnika o zaključnem delu Enovitega magistrskega študijskega programa Arhitektura, ki ga je sprejel Senat Fakultete za arhitekturo, univerze v Ljubljani dne 21.05.2019. Navodila se upoštevajo od 18.03.2020 do preklica ...več

URBANIZEM
Navodila so izdana kot vsebinska in postopkovna dopolnitev Pravilnika o zaključnem (diplomskem in magistrskem) delu na študiju urbanizma, spremembe in dopolnitve september 2018. Navodila se upoštevajo od 18.03.2020 do preklica ...več

 

 

27.09.2019 Razporeditev študentov v seminar 2.-5.l. EMŠA
Študente obveščamo, da je uradna objava razporeda študentov po posameznih seminarjih objavljena ...več

Seminar lahko opravljajo samo študenti, ki so vpisani v š.l. 2019/20 in seminarja iz tekočega letnika še niso opravljali.
26.09.2019 Izvedba urnika-aktualna obvestila
Študente obveščamo, da so vsa aktualna obvestila o izvedbi študijskih programov objavljena v e-učilnici. ...več
07.09.2018 Tutorstva na FA 2018/2019

Študentke in študente arhitekture in urbanizma vabim, da se pridružijo tutorski skupini, ki deluje z namenom medštudentskega svetovanja predvsem tujim in Erasmus študentom in študentkam. Prijavo in morebitna vprašanja pošljite koordinatorki tutorjev Viktoriji Durković na naslov durkovic.viktorija@gmail.com

Tutorke in tutorji so za svojo požrtvovalnost in trud nagrajeni z 1 kreditno točko in diplomo, s katero dokazujejo osvojitev dodatnih kompetenc.

Vodja tutorstva na FA
Dr. Ilka Čerpes

14.11.2017 Zapisnik volitev v ŠS UL FA

Spoštovani,

volilni odbor ŠS UL FA je ugotovil rezultate volitev v ŠS UL FA. Rezultati so objavljeni na oglasni deski tajništva fakultete, najdete pa jih tudi v spodnji prilogi.

Zapisnik volitev v ŠS UL FA ...več

dr. Mitja Blaganje
Tajnik fakultete

23.10.2017 Tutorstvo / Tutelage 2017/18

Tutorstvo 2017/18 - »Z nami gre lažje«
Študentke in študente prvih letnikov ter študentke in študente iz tujine obveščamo, da lahko od 20.10. 2017 preko elektronske pošte stopite v stik s tutorkami in tutorji.
Seznam in naslovi tutorjev ...več

TUTELAGE 2017/18 – »We make things easier«
We kindly invite all international students to find email contacts of tutors (assistance for international students after their arrival in Slovenia) ...more

10.10.2017 Pravice iz statusa študenta - sprememba

Obvestilo študentom glede možnosti koriščenja pravic in ugodnosti iz naslova statusa študenta v skladu z 69. členom ZViS

Na referat FA se je v zadnjem tednu obrnilo precej študentov z veljavnim statusom študenta z vprašanjem, zakaj kljub statusu niso več zdravstveno zavarovani. Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport je študentom posredovalo obvestilo, da ukinitev zdravstvenega zavarovanja po pretečenih šestih letih študija izhaja iz upoštevanja 69. člena Zakona o visokem šolstvu.

69. člen govori o drugih pravicah in ugodnostih študentov in v prvem odstavku pravi:  

»Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov, vendar najdlje za čas trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji. Za čas trajanja študijskega programa iz prejšnjega stavka se šteje trajanje študijskega programa v skladu s 36. členom tega zakona in z upoštevanjem določil o trajanju statusa študenta v 70. členu tega zakona.«

Fakulteta na odločitev Ministrstva in Zavoda za zdravstveno zavarovanje nima nikakršnega vpliva in ne presoja o tem, ali so študenti s statusom zdravstveno zavarovani ali ne.

Vse, ki ste s 1. 10. zaradi zgoraj navedenega vzroka izgubili urejeno zdravstveno zavarovanje, vas pozivamo, da si skladno z navodili objavljenimi na spletni strani MIZŠ …več  sami uredite obvezno zdravstveno zavarovanje na ZZZS.

SPREMEMBA: Obveščamo vas, da je bila na spletni strani portala eVŠ 13.10.2017 objavljena dopolnjena informacija za študente v zvezi s pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic iz statusa študenta (npr. prehrana, prevozi, štipendiranje).

... več

Visokošolski zavodi možnosti koriščenja drugih pravic in ugodnosti študentov ne moremo preverjati, saj razpolagamo samo s podatki o vpisu na naš visokošolski zavod.

Študenti, ki želijo preveriti svoje podatke o vpisu v eVŠ se lahko obrnejo na e-naslov: evs-prijava.mizs@gov.si