Professor
Martina Zbašnik Senegačnik

univ. dipl. inž. arh.

Scientific research activity

Effects of specific parameters on simulations of energy use and air temperatures in offices equipped with radiant heating/cooling panels
Scientific article
2019

JORDAN, Sabina, HAFNER, Jože, ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina, LEGAT, Andraž. Effects of specific parameters on simulations of energy use and air temperatures in offices equipped with radiant heating/cooling panels. Applied sciences, ISSN 2076-3417, 2019, vol. 9, no. 21, str. 1-17. https://www.mdpi.com/2076-3417/9/21/4609, doi: 10.3390/app9214609. [COBISS.SI-ID 2490215]

A simplified method for evaluating building sustainability in the early design phase for architects
Scientific article
2014

MARKELJ, Jernej, KITEK KUZMAN, Manja, GROŠELJ, Petra, ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina. A simplified method for evaluating building sustainability in the early design phase for architects. Sustainability, ISSN 2071-1050, 2014, vol. 6, no. 6, str. 8775-8795. http://www.mdpi.com/2071-1050/6/12/8775/htm, doi: 10.3390/su6128775. [COBISS.SI-ID 2336137]

Simplified evaluation method for energy efficiency in single-family houses using key quality parameters
Scientific article
2013

PRAZNIK, Miha, BUTALA, Vincenc, ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina. Simplified evaluation method for energy efficiency in single-family houses using key quality parameters. Energy and buildings, ISSN 0378-7788. [Print ed.], Dec. 2013, vol. 67, str. 489-499, ilustr., doi: 10.1016/j.enbuild.2013.08.045. [COBISS.SI-ID 13060379]

Comparison of passive house construction types using analytic hierarchy process
Scientific article
2013

KITEK KUZMAN, Manja, GROŠELJ, Petra, AYRILMIS, Nadir, ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina. Comparison of passive house construction types using analytic hierarchy process. Energy and buildings, ISSN 0378-7788. [Print ed.], 2013, vol. 64, sept., str. 258-263. http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2013.05.020, doi: 10.1016/j.enbuild.2013.05.020. [COBISS.SI-ID 2108297]

Ponašanje zgrada temeljenih na toplinskoj izolaciji pri potresu
Award in scientific excellence
2015

Nagrada za znanstveno odličnost revije Građevinar za članek “Ponašanje zgrada temeljenih na toplinskoj izolaciji pri potresu” (2015) (avtorji Vojko, Kilar, David Koren, Martina Zbašnik-Senegačnik)