Associate Professor
Tomaž Novljan

univ. dipl. inž. arh.

Scientific research activity

Flat light guide : a sustainable and creative light source. Architecture, city and environment
Scientific article
2015

NOVLJAN, Tomaž, RIHTAR, Janez. Flat light guide : a sustainable and creative light source. Architecture, city and environment. Jun. 2015, year 10, no. 28, str. 77-89, ilustr. ISSN 1886-4805.

Beliefs about the environment : moving from the egocentric towards the ecocentric perspective
Scientific article
2014

SVETINA, Matija, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, JUVANČIČ, Matevž, NOVLJAN, Tomaž, ŠUBIC KOVAČ, Maruška, VEROVŠEK, Špela, ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja. Beliefs about the environment : moving from the egocentric towards the ecocentric perspective. The international journal of sustainable development and world ecology. [Print ed.]. 2014, letn. 21, št. 6, str. 540-545, ilustr. ISSN 1350-4509. DOI: 10.1080/13504509.2014.963735. [COBISS.SI-ID 6793057]

How children come to understand sustainable development : a contribution to educational agenda
Scientific article
2013

SVETINA, Matija, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, JUVANČIČ, Matevž, NOVLJAN, Tomaž, ŠUBIC KOVAČ, Maruška, VEROVŠEK, Špela, ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja. How children come to understand sustainable development : a contribution to educational agenda. Sustainable development. Jul./Aug. 2013, vol. 21, iss. 4, str. 260-269, ilustr. ISSN 0968-0802. DOI: 10.1002/sd.519. [COBISS.SI-ID 5360737], [JCR, SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 6,

Digitized urban luminous ambiences
Scientific article
2013

NOVLJAN, Tomaž. Digitized urban luminous ambiences. Technics tehnologies education management : journal of society for development of teaching and business processes in new net environment in BiH. 2013, vol. 8, no. 1, str. 384-389, ilustr. ISSN 1840-1503.

Artistic activity

Osvetlitev pavilijona MIes van der Rohe, Barcelona
Project
2018

Oblikovanje svetlobnih panelov za cerkev Sagrada Familia, Barcelona
Project
2016

Svetlobna inštalacija v arheološkem parku na Erjavčeni cesti v Ljubljani
Project
2014

Svetlobna inštalacija Svetlobni obelisk na Trgu Francoske revolucije, Ljubljana, mednarodni festival Svetlobna gverila
Project
2009

Vezni trakt z dvigalom UL FA, Ljubljana
Project
2007

Prenova vratarske lože UL FA, Ljubljana
Project
2006

(avtorji: Tomaž Novljan, Mojca Gregorski in Peter Gabrijelčič)