Idejna zasnova regijskega središča zaščite in reševanja Radovljica

Mato Blatančić

  • Study programmes
    Single-Cycle Master Study Programme Architecture (EMŠA)
  • Study year
    2022/23

Službe zaščite in reševanja v Radovljici so trenutno na različnih lokacijah naselja, njihovi prostori so zastareli in ne ustrezajo sodobnim zahtevam dejavnosti. Novo Regijsko središče zaščite in reševanja Radovljica bo združevalo vse službe (GZOR, CZ, PGD Radovljica, RK, GZS, skupni prostori, stolp, MNZ, NMP) na eni lokaciji, s čimer bo omogočena njihova bolj racionalna organizacija. Lokacija Regijskega središča zaščite in reševanja Radovljica je predvidena v zelenem območju med mestom in prometnim koridorjem – avtocesto, kjer je potrebno posege prostor ustrezno utemeljiti, hkrati pa zagotoviti celovitost in nemoteno delovanje služb.