Assistant Professor
Tomaž Slak

univ. dipl. inž. arh.

Scientific research activity

Urban regeneration of small towns in Slovenia : example of Novo mesto
Chapter in a collection
2019

SLAK, Tomaž. Urban regeneration of small towns in Slovenia : example of Novo mesto. V: PIGNATTI, Lorenzo (ur.). Territori fragili = Fragile territories : paesaggi, città, architetture = landscapes, cities, architecture. IFAU 2018 - 2nd International Forum on Architecture and Urbanism, 8-9-10 XI 2018, Pescara, Italy. Roma: Gangemi Editore, [2019]. Str. 990-997, ilustr. Studi e ricerche di architettura. ISBN 978-88-492-3667-5. [COBISS.SI-ID 3864708]

Parameterization and evaluation of seismic resistance within the context of architectural design
Scientific article
2012

SLAK, Tomaž, KILAR, Vojko. Parameterization and evaluation of seismic resistance within the context of architectural design. Modern applied science. Jul. 2012, vol. 6, no. 7, str. 17-35, ilustr. ISSN 1913-1844. DOI: 10.5539/mas.v6n7p17. [COBISS.SI-ID 2702980], [SNIP, Scopus]

Development of earthquake resistance in architecture from an intuitive to an engineering approach
Scientific article
2011

SLAK, Tomaž, KILAR, Vojko. Development of earthquake resistance in architecture from an intuitive to an engineering approach = Razvoj potresne otpornosti u arhitekturi, od intuitivnog do inženjerskog pristupa. Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam. 2011, [br.] 1[41], str. 253-263, ilustr. ISSN 1330-0652. [COBISS.SI-ID 2557316], [WoS, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0]

Assessment of earthquake architecture as a link between architecture and earthquake engineering
Scientific article
2008

SLAK, Tomaž, KILAR, Vojko. Assessment of earthquake architecture as a link between architecture and earthquake engineering = Procjena seizmičke arhitekture kao veze između arhitekture i seizmičkog inženjerstva. Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam. 2008, [br.] 2[36], str. 155-167, ilustr. ISSN 1330-0652. [COBISS.SI-ID 2240132], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 1]

Potresno odporna gradnja in zasnova konstrukcij v arhitekturi
Scientific monograph
2005

SLAK, Tomaž, KILAR, Vojko. Potresno odporna gradnja in zasnova konstrukcij v arhitekturi : znanstvena monografija. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2005. 135 str., ilustr. ISBN 961-6160-57-5. [COBISS.SI-ID 223105280]

Artistic activity

Arhitektura, inventura: 2014–2016: pregledna razstava članov Društva arhitektov Ljubljana
Exhibition
2017

Arhitektura, inventura: 2014–2016: pregledna razstava članov Društva arhitektov Ljubljana, Tomaž Slak, Klemen Vodnik, Cankarjev dom, 13. 2. 2017. [COBISS.SI-ID 3561348]

Odkrita arhitektura 2017: pregledna razstava članov Društva arhitektov Dolenjske in Bele krajine
Exhibition
2017

Odkrita arhitektura 2017: pregledna razstava članov Društva arhitektov Dolenjske in Bele krajine, Rozmanova cesta (drevored), Novo mesto;, 18. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 3561092]

Ureditev vodne skulpture na stičišču Tomšičeve ulice in Slovenske ceste v Ljubljani
Exhibition
2016

Ureditev vodne skulpture na stičišču Tomšičeve ulice in Slovenske ceste v Ljubljani: razstava natečaja, Osrednji atrij Mestne hiše, Tomaž Slak, Klemen Vodnik, Alenka Vidrgar, Ljubljana, 14. –23. 3. 2016. [COBISS.SI-ID 3563396] priznanje.

Pastoralni centar, sportska dvorana i plivalište u Župi dubrovačkoj: razstava natečajnih projektov, Velika vijećnica, Općina Župa dubrovačka
Award
2014

Pastoralni centar, sportska dvorana i plivalište u Župi dubrovačkoj: razstava natečajnih projektov, Velika vijećnica, Općina Župa dubrovačka, Tomaž Slak, Klemen Vodnik, Paulo Barbaresi, Robert Potokar, 16. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 3561860]; 1. nagrada

Hotel Sanje ob Soči: PZI
Project
2011

Hotel Sanje ob Soči: PZI – projekt za izvedbo. Ljubljana: BAZAAR, 2011. 1 zv. (loč. pag.), ilustr., načrti, Tomaž Slak, Klemen Vodnik. [COBISS.SI-ID 3538820]