Assistant Professor
Janez Peter Grom

univ. dipl. inž. arh.

Scientific research activity

Study of urban greenery models to prevent overheating of parked vehicles in P + R facilities in Ljubljana
Scientific article
2020

FIKFAK, Alenka, LAVTIŽAR, Kristijan, GROM, Janez Peter, KOSANOVIĆ, Saja, ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina. Study of urban greenery models to prevent overheating of parked vehicles in P + R facilities in Ljubljana, Slovenia. Sustainability. 2020, vol. 12, iss. 12 (art. 5160), 17 str., ilustr. ISSN 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/5160/htm, DOI: 10.3390/su12125160. [COBISS.SI-ID 21177859]

Mineralogical Characterization of Historical Cement-based Mortars from the Rupnik Military Fortification Line
Scientific article
2020

ŠTUKOVNIK, Petra, GROM, Janez Peter, MARINŠEK, Marjan, BOKAN-BOSILJKOV, Violeta. Mineralogical Characterization of Historical Cement-based Mortars from the Rupnik Military Fortification Line. International journal of architectural heritage : conservation, analysis and restoration. [Print ed.]. 2020, letn. xx, št. x, str. 1-12, ilustr. ISSN 1558-3058

Regulacijski elementi : priročnik
Handbook
2020

FIKFAK, Alenka, NIKŠIČ, Matej, ČERNIGOJ, Nejc, GROM, Janez Peter, KONJAR, Miha, PERŠAK CVAR, Simona (urednik), ČERVEK, Jernej (urednik). Regulacijski elementi : priročnik. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, 2020. 109 str., ilustr., načrti. Državni prostorski red. ISBN 978-961-6276-47-4

Prostor, okolje in urbani razvoj : razvojne vizije
Presentation
2019

FIKFAK, Alenka, GROM, Janez Peter, KONJAR, Miha. Prostor, okolje in urbani razvoj : razvojne vizije : predstavitev vsebin projekta, Potenciali slovenskih mest, Urbanistični inštitut RS, Ljubljana, 11. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 3738756]

Public & private partnerships for urban development : stakeholder views in Slovenia
Scientific article
2019

FIKFAK, Alenka, BUGARIČ, Bojan, NIKŠIČ, Matej, MUJKIĆ, Sabina, KONJAR, Miha, GROM, Janez Peter, KORITNIK, Boštjan, BLAGANJE, Mitja, PIRNAT, Rajko, PLIČANIČ, Senko. Public & private partnerships for urban development : stakeholder views in Slovenia. European public law, ISSN 1354-3725, 2019, vol. 25, no. 3, str. 325-346. [COBISS.SI-ID 16858449]

Sektorska delitev obrambnih sistemov rapalske meje in odkrivanje obsega sistema utrdb Rupnikove linije v prostoru
Scientific article
2018

GROM, Janez Peter, ŠTUKOVNIK, Petra. Sektorska delitev obrambnih sistemov rapalske meje in odkrivanje obsega sistema utrdb Rupnikove linije v prostoru = Sectoral division of the Rapallo border defense systems and discovering of the extent of the Rupnik line of fortications system. Igra ustvarjalnosti : teorija in praksa urejanja prostora, ISSN 2350-3637, 2018, št. 6, str. 39-49, ilustr. http://iu-cg.org/paper/2018/IU_CG_05-2018.pdf, doi: 10.15292/IUCG.2018.06.012-032. [COBISS.SI-ID 8623201]

The street, a future of connectivity between two cities, Nova Gorica, Slovenia and Gorizia, Italy
Chapter in a collection
2018

FIKFAK, Alenka, GRUDINA, Peter, GROM, Janez Peter. The street, a future of connectivity between two cities, Nova Gorica, Slovenia and Gorizia, Italy. V: Transitional streets : narrating stories of convivial streets : conference 11/5/2019 Janez Peter Grom izumbib.izum.si/bibliografije/Y20191105091309-A106804323.html 7/8 proceedings, 3rd City Street Conference, Ramez G. Chagoury Faculty of Architecture, Arts & Design, Notre Dame University Louaize, 31 October - 3 November 2018

Sustainability vs. resilience in urban design
Chapter in a collection
2018

GROM, Janez Peter, KALČIČ, Urška, FIKFAK, Alenka. Sustainability vs. resilience in urban design. V: NOVAKOVIĆ, Nevena (ur.), GROM, Janez Peter (ur.), FIKFAK, Alenka (ur.). Realms of urban design : mapping sustainability, (Reviews of sustainability and resilience of the built environment for education, research and design, 2). Delft: TU Delft Open. 2018, str. [15]-35, ilustr. https://books.bk.tudelft.nl/index.php/press/catalog/view/isbn.9789463660310/727/609-2. [COBISS.SI-ID 3616900]