Professor
Tadeja Zupančič

univ. dipl. inž. arh.

Scientific research activity

Public behaviours as triggers to creative practice research: as seen through three different lenses
Scientific article
2017

ZUPANČIČ, Tadeja, HATLESKOG, Eli, JUUL, Gitte. Public behaviours as triggers to creative practice research: as seen through three different lenses. V: VERBEKE, Johan (ur.). The ADAPT-r creativity book. 1st ed. Brussels: KU Leuven. 2017, str. 265-333, ilustr. http://e.issuu.com/embed.html#3375798/48555043. [COBISS.SI-ID 3467140]


Link
How children come to understand sustainable development: a contribution to educational agenda
Scientific article
2013

SVETINA, Matija, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, JUVANČIČ, Matevž, NOVLJAN, Tomaž, ŠUBIC KOVAČ, Maruška, VEROVŠEK, Špela, ZUPANČIČ, Tadeja. How children come to understand sustainable development: a contribution to educational agenda. Sustainable development, ISSN 0968-0802, Jul./Aug. 2013, vol. 21, iss. 4, str. 260-269, ilustr., doi: 10.1002/sd.519. [COBISS.SI-ID 5360737]

Lubiana: da provinca dell'impero a capitale della Slovenia
Scientific article
2009

ZUPANČIČ, Tadeja. Lubiana: da provinca dell'impero a capitale della Slovenia. Storia urbana, ISSN 0391-2248, 2009, [Št.] 120/121, str. 81-101, ilustr. [COBISS.SI-ID 2323588]

The identity of place in virtual design studios
Scientific article
2002

ZUPANČIČ, Tadeja, MULLINS, Michael. The identity of place in virtual design studios. Journal of architectural education, ISSN 1046-4883, 2002, [No.] 56-1, str. 15-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 1303428]

Univerza in mesto : ubikacijski razvoj Univerze v Ljubljani
Scientific monograph
1997

ZUPANČIČ, Tadeja. Univerza in mesto : ubikacijski razvoj Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 1997. 183 str., ilustr. ISBN 961-6160-02-8. [COBISS.SI-ID 64589824]

Artistic activity

CA2RE+ Collective Evaluation of Design Driven Doctoral Training – začetek vodenja evropskega strateškega partnerstva za vrednotenje umetniških in znanstvenih doktorskih raziskav na umetniških področjih
Conference
2019

CA2RE+ Collective Evaluation of Design Driven Doctoral Training – začetek vodenja evropskega strateškega partnerstva za vrednotenje umetniških in znanstvenih doktorskih raziskav na umetniških področjih


Link
ADAPT-r book exhibition
Exhibition
2016

ADAPT-r book exhibition. Luik, Karli, Del Vecchio, Federico, Zupančič, Tadeja. Introducing the cocktail Folie: book launch: sodelovanje na razstavi ADAPT-r exhibition, galerija Ambika P3, University of Westminster, London, 26. 11.–18. 12. 2016. [COBISS.SI-ID 3423876]

Virtual digital system
Exhibition
2014

Virtual digital systm. Jutraž, Anja, Zupančič, Tadeja. Virtual digital system of tools for public participation in urban design: sodelovanje na razstavi, 8 Internacional Biennial of Landscape Architecture, Barcelona, 25.–27. september 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 3184516]