Associate Professor
Ljubo Lah

univ. dipl. inž. arh.

Scientific research activity

Adaptive re-use of the built heritage : fundamental principles in the doctrine of heritage conservation
Scientific article
2019

LAH, Ljubo, Adaptive re-use of the built heritage : fundamental principles in the doctrine of heritage conservation = Obnova i prenamjena graditeljskoga naslijeđa : temeljna načela očuvanja naslijeđa / Ljubo Lah ; translated by Martin Cregeen, Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam. ISSN 1330-0652. - Vol. 27, no. 1 (57) (2019), str. 140-151 [COBl5S.SI-ID 3783812]

An outstanding cultural Karst landscape : terraced landscape features and strengthening the natural and cultural values of the Karst Plateau
Scientific article
2018

LAH, Ljubo, AŽMAN MOMIRSKI, Lučka. An outstanding cultural Karst landscape : terraced landscape features and strengthening the natural and cultural values of the Karst Plateau. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2018, letn. 28, št. 4, str. 741–758, [COBl5S.SI-ID 3694980]

Participacija javnosti v arhitekturi in urbanizmu : med teorijo in prakso
Scientific article
2011

LAH, Ljubo. Participacija javnosti v arhitekturi in urbanizmu : med teorijo in prakso. Arhitektov bilten : AB, ISSN 0352-1982, jul. 2011, letn. 41, št. 188/189, str. 30–32, 103, [COBl5S.SI-ID 2573444]

Zavarovana območja podeželja – francoski pogodbeni model
Chapter in a collection
2010

LAH, Ljubo. Zavarovana območja podeželja – francoski pogodbeni model = Safeguarded countryside areas – french contractual model. V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.), FIKFAK, Alenka (ur.), BARBIČ, Ana (ur.).Podeželje na preizkušnji : jubilejna monografija ob upokojitvi izrednega profesorja dr. Antona Prosena. V Ljubljani: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: Geodetski inštitut Slovenije. 2010, str. 237–244, [COBl5S.SI-ID 5028961]

Kraška hiša in arhitektura Krasa : med očarljivostjo in vsakdanom
Monograph
2008

LAH, Ljubo, RENČELJ, Stanislav. Kraška hiša in arhitektura Krasa : med očarljivostjo in vsakdanom. 1. spremenjena in dopolnjena izd. Koper: Libris, 2008. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-6618-14-4 [COBl5S.SI-ID 240944384]

Artistic activity

Idejna zasnova celovite prenove Delavske zbornice arhitekta Vladimirja Šubica
Exhibition
2018

Idejna zasnova celovite prenove Delavske zbornice arhitekta Vladimirja Šubica: razstava, Slovenska kinoteka, Ljubljana, 5. 3. 2018, Ljubo Lah, (avtor razstave) Elida Hostnik, (avtorica razstave), Simon Petrovčič, (avtor razstave) [COBISS.SI-ID 3713412]

Re-use: a fundamental principle in the strategy of preserving heritage
Exhibition
2015

Re-use: a fundamental principle in the strategy of preserving heritage : razstava, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 22.–23. 10. 2015, Ljubo Lah, Igor Seljak, Tina Krmelj, [COBISS.SI-ID 3268740]

Razstava arhitekturne delavnice PR' KRAČ, Dolsko 19, spomenik državnega pomena (EŠD 118)
Exhibition
2012

Razstava arhitekturne delavnice PR' KRAČ, Dolsko 19, spomenik državnega pomena (EŠD 118), Dolsko 19, stalna razstava na kmečkem dvorcu od novembra 2012

Potovanje v vznemirljivi svet romanike – dokumentiranje romanske arhitekture v Burgundiji
Exhibition
2009

Potovanje v vznemirljivi svet romanike – dokumentiranje romanske arhitekture v Burgundiji: razstava, Spomeniškovarstveni center, Ljubljana, 2.–16. 3. 2009

Dokumentiranje romanske arhitekture v Burgundiji
Exhibition
2007

Dokumentiranje romanske arhitekture v Burgundiji: razstava, Spomeniškovarstveni center, Ljubljana, 1.–10. 3. 2007