Idejna zasnova krščanskega centra v Češči vasi

Barbara Turk

  • Study programmes
    Single-Cycle Master Study Programme Architecture (EMŠA)
  • Study year
    2022/23

Magistrsko delo se ukvarja s problematiko cerkvenih prostorov, s katerimi se srečujejo Cerkve po Sloveniji. Skupnosti se srečujejo po njihovih domovih, v najetih prostorih ali pa v lastniških cerkvenih prostorih, odvisno od številčnosti in finančne zmožnosti posamezne skupnosti. Večina od njih se srečuje s prostorsko stisko, poleg tega pa prostori prvotno večinoma niso bili namenjeni tovrstni uporabi, zato imajo precej pomanjkljivosti in niso najbolj primerni za program Cerkve. V magistrski nalogi poskušam najprej preko teoretskega dela in referenčnih primerov oblikovati osnovno programsko shemo krščanskega centra. V nadaljevanju pa razvijam idejno zasnovo krščanskega centra na izbrani lokaciji in z njo poskušam reševati opisano prostorsko problematiko in oblikovati projekt kot primer krščanskega centra, ki je v Sloveniji programsko in oblikovano precej nepoznan.