Graščinski kompleks Pekel v Soteski: idejna zasnova

Sara Biščak

  • Study programmes
    Single-Cycle Master Study Programme Architecture (EMŠA)
  • Study year
    2022/23

Magistrsko delo obravnava prostor ob reki Vipavi. Nekdanje dejavnosti mlinarstva, fužinarstva, ribogojstva, kovaštva, rokodelstva in živinoreje so opuščene. Delujoča je le mala hidroelektrarna. Območje je spomenik lokalnega pomena. Kompleks v Soteski je mogoče ponovno oživiti z izgradnjo prostorov ribogojnice ter istočasno ureditvijo obstoječih stavb v butični hotel z restavracijo. Nova peš pot preko reke Vipave bi omogočila lokalni skupnosti in obiskovalcem nove sprehajalne in kolesarske poti. Pekel bi se tako spremenil v rajsko destinacijo.