Obvodni prostor prostočasnih in rekreativnih priložnosti Bokalce

Anja Pivaš

  • Study programmes
    Second-Cycle Master Study Programme Urbanism (MŠU)
  • Year
    Year 1
  • Study year
    2022/23

Območje projekta se nahaja na robu strnjenega zahodnega dela Ljubljane, ki ga na severu omejuje Cesta na Vrhovce, na vzhodu ulica Pod jezom, na jugu Cesta Dolomitskeg odreda ter na zahodu Setnikarjeva ulica. Skozi območje, na nasipu, poteka štiripasovna avtocesta, ki prostor razreže, vanj vnese nekaj motečih dejavnikov (hrup, onesnaženje) in s tem predstavlja izziv pri oblikovanju povezanega prostora. Glede na to, da se lokacija nahaja na prehodu goste, strnjene zazidave v bolj redko poseljeno in naravno krajino ima veliko potencialov.

Projekt temelji na zasnovi novih rekreacijskih in prostočasnih površin, ki bi poživile območje in pozitivno vplivale na kakovost življenja v tem delu Ljubljane, pa tudi širše. Načrtovana je umestitev kajakaškega centra in dostopov k reki Gradaščici, manjši glamping in možnosti za aktivnosti in rekreacijo na Gradaščici in ob njej, predvsem v predelu jeza, ureditev urbanih vrtičkov ter umestitev hleva in ograde za konje. K temu se pridružuje še športni program z igrišči za odbojko na mivki ter območje za trening rekreativnega golfa. V območje so umeščene stanovanjske stavbe, ki zagotovijo nova bivališča za družine, del pa jih je namenjen turističnim namestitvam. Cilj projekta je okoliškim prebivalcem in Ljubljančanom zagotoviti novo rekreacijsko področje in prostor, kjer bodo lahko kakovostno in zdravo preživljali svoj prosti čas.

Fotografije: Matic Povše