Luka Koper; strategija za razvoj največjega jadranskega pristanišča

Andrej Majdič, Miha Šetina

  • Study programmes
    First-Cycle University Study Programme Urbanism (UŠU), Second-Cycle Master Study Programme Urbanism (MŠU)
  • Year
    Year 1, Year 5
  • Study year
    2019/20

Arhitekt in urbanist sva se skupaj lotila zasnove strategije za Luko Koper v 2030,2040 in 2050. Luka Koper je edino tovorno pristanišče v Sloveniji in največje kontejnersko pristanišče v Jadranu. Pristanišče se nahaja na severu mesta Koper in se je od leta1954 razvilo iz ribiškega pomola do enega največjih pristanišč v Evropi. Zaradi lege na severu Jadranskega morja je Luka Koper najsevernejši vhod v centralno Evropo, kar predstavlja velik potencial za nadaljnji razvoj. V zadnjem desetletju je na Luko Koper najbolj vplivala razdelitev na dve občini in vloga izgradnje drugega tira. Na podlagi statistik, podatkov, poročil in projektov sva načrtovala strategijo za razvoj razdeljeno na 3 desetletne faze. V prvi se pristanišče pripravi na povečanje kapacitet z drugim tirom, dodatno pa se poveča tudi avtomobilski terminal. V drugi fazi se začne podaljšanje 1. pomola proti morju in v kopno. V tretji faze se enako naredi na 2. pomolu. Obenem se skozi vse tri faze pristanišče fokusira na modernizaciji, digitalizaciji in avtonomnosti. S tem pridobimo prostor in ga iz betona vračamo naravi. Na robu pristanišča se poveže Koper z Ankaranom preko kolesarske in pešpoti, ki poteka preko avtomobilskih garaž v linearnem parku.