Delodom

Eva Hočevar

  • Study programmes
    Single-Cycle Master Study Programme Architecture (EMŠA)
  • Year
    Year 2
  • Study year
    2020/21

Ljudje živimo v različnih bivalnih okoljih in imamo različne navade, ki so del našega vsakdana. V času, ko je svet okupiral virus, smo se bili vsi prisiljeni prilagoditi. Vedno več ljudi je začelo razmišljati o nakupu nepremičnine na podeželju, saj ta v trenutni situaciji nudi človeku prijaznejše bivanje. Sprašujem se, kako zasnovati obliko bivanja v mestu, ki bo ljudi spodbujala k trajnostnemu vedenju, ponovnemu premisleku in spremembi svojih navad ter bo izboljšala negativne lastnosti življenja v mestu. Lokacija ob izredno prometni cesti na Prulah je obdana z visokimi stanovanjskimi bloki, katerih prebivalci se soočajo z odtujenostjo, pomanjkanjem zelenih površin ter zasebnosti. Z umestitvijo objekta se priključim že obstoječima stanovanjskima blokoma, ki si delita skupni zunanji prostor. Na nepozidanem delu lokacije vzpostavim park, ki postane prostor interakcij stanovalcev.

Z delitvijo stanovanjskega objekta na bivalni in delovni volumen se ponovno vzpostavi porušeno ravnovesje med bivalnim, delovnim in skupnim prostorom/časom. Volumna se med seboj horizontalno povezujeta na način, da tvorita zunanje dvorišče z možnostjo samooskrbe vsake stanovanjske etaže. Prehajanje med volumnoma stanovalcu povrne občutek dnevnih migracij in širše menjave okolja. Dostop do obeh volumnov tvori sistem odprtih hodnikov, ki vsakemu stanovanju omogoča lasten vhod. Bivalni volumen je namenjen stanovanju, delovni pa delu staršev in šolanju otrok od doma. V pritličju obeh volumnov so parkirišče, kolesarnica ter vrtna lopa – skupni zunanji prostori. V najvišji etaži pa so prostori za skupno izobraževanje, druženje, shranjevanje ter fitnes – skupni notranji prostori. Streha je v celoti ozelenjena in omogoča samooskrbo v večjem merilu.

Osrednjo konstrukcijo objekta tvorita armiranobetonski jedri. Na jedrih leži leseni prostorski nosilec, na katerega so z jeklenimi vrvmi obešeni konzolni deli medetažnih lesenih plošč. Znotraj armirano betonskega jedra, ki predstavlja zaprt, intimni del, se nahajajo servisni in spalni prostori. Okoli njega pa se v zastekljenem prostoru razvija vzdušje v odprtih dnevnih in delovnih prostorih. Stopnjo privatnosti in svetlobe lahko stanovalci regulirajo s pomočjo pomične zložljive lesene fasade.