Assistant Professor
Lara Slivnik

univ. dipl. inž. arh.

Scientific research activity

Kako je nastal jugoslovanski paviljon v Montrealu
Chapter in a collection
2016

SLIVNIK, Lara. Kako je nastal jugoslovanski paviljon v Montrealu. V: NOVAK KLEMENČIČ, Renata (ur.). Arhitektura in politika. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. Str. 119-129, ilustr. Zbirka Arhitekturna zgodovina, št. 3. ISBN 978-961-237-919-3. ISSN 2536-3182. [COBISS.SI-ID 3476100]

Yugoslavia at the Montreal Expo 67 : the architectural competition and the pavilion
Chapter in a collection
2015

SLIVNIK, Lara. Yugoslavia at the Montreal Expo 67 : the architectural competition and the pavilion. V: SZÉKELY, Miklós (ur.). Ephemeral architecture in Central-Eastern Europe in the 19th and 20th centuries. Paris: L'Harmattan, 2015. Str. 281-296, ilustr. ISBN 978-2-343-07232-6. [COBISS.SI-ID 3417476]

Potovanja Hradeckega mostu po Ljubljani
Chapter in a collection
2014

SLIVNIK, Lara, BRATE, Tadej. Potovanja Hradeckega mostu po Ljubljani. V: NOVAK KLEMENČIČ, Renata (ur.), MALEŠIČ, Martina (ur.). Arhitekturna zgodovina 2. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2014. Str. 146-156, ilustr. ISBN 978-961-237-628-4. [COBISS.SI-ID 2990724]

The bearings of the Hradecky Bridge in Ljubljana
Scientific article
2013

SLIVNIK, Lara. The bearings of the Hradecky Bridge in Ljubljana. Der Stahlbau. Dez. 2013, jg. 82, h. 12, str. 921-923, ilustr. ISSN 0038-9145. DOI: 10.1002/stab.201310121. [COBISS.SI-ID 2954628]

Joseph Paxton: Kristalna palača 1851.-1854.-1936. : značaj arhitektonskog natječaja, montažne konstrukcije i novog tipa društvenog prostora
Scientific article
2004

SLIVNIK, Lara. Joseph Paxton: Kristalna palača 1851.-1854.-1936. : značaj arhitektonskog natječaja, montažne konstrukcije i novog tipa društvenog prostora = Joseph Paxton: Crystal palace 1851-1854-1936 : the impact of architectural competition, prefabricated structure and new type of public space. Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam. 2004, vol. 12, no. 1, str. 47-67, ilustr. ISSN 1330-0652. [COBISS.SI-ID 1689988]