Teaching Assistant
Kristijan Lavtižar

mag. inž. arh.

Scientific research activity

Study of urban greenery models to prevent overheating of parked vehicles in P + R facilities in Ljubljana
Scientific article
2020

FIKFAK, Alenka, LAVTIŽAR, Kristijan, GROM, Janez Peter, KOSANOVIĆ, Saja, ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina. Study of urban greenery models to prevent overheating of parked vehicles in P + R facilities in Ljubljana, Slovenia. Sustainability. 2020, vol. 12, iss. 12 (art. 5160), 17 str., ilustr. ISSN 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/5160/htm, DOI: 10.3390/su12125160. [COBISS.SI-ID 21177859]

Urban design embracing the wind environment
Scientific article
2020

LAVTIŽAR, Kristijan. Urban design embracing the wind environment. Research in ecology. June 2020, vol. 2, iss. 2, str. 23-31, ilustr. ISSN 2661-3379. https://ojs.bilpublishing.com/index.php/re/article/view/1739, DOI: 10.30564/re.v2i2.1739. [COBISS.SI-ID 42697987]

Razširitev pilotne zbirke pristojnosti mnenjedajalcev in vsebinska seznanitev akterjev na območju Prekmurja v JV Sloveniji : zaključno poročilo
Report
2019

KRAJNC, Lucija, LAVTIŽAR, Kristijan, MESNER, Nika, RADOVAN, Dalibor, TRŠAN, Stane, KETE, Primož. Razširitev pilotne zbirke pristojnosti mnenjedajalcev in vsebinska seznanitev akterjev na območju Prekmurja v JV Sloveniji : zaključno poročilo. Ljubljana: Geodetski inštitut Slovenije, 2019. 118 str., 11 pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 8798561]

Morfologija : državni prostorski red : zaključno poročilo
Report
2019

FIKFAK, Alenka, GORŠIČ, Nina, GROM, Janez Peter, KONJAR, Miha, MUŠIČ, Barbara, NIKŠIČ, Matej, OSTAN, Aleksander, ČERVEK, Jernej, PERŠAK CVAR, Simona, LAVTIŽAR, Kristijan, MLJAČ, Žiga, POKUPEC, Nikola. Morfologija : državni prostorski red : zaključno poročilo. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2019. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 42036995]

Uporaba vetrnih modelov pri modeliranju zazidave na primeru soseske Novi Bežigrad v Ljubljani
Master's thesis
2019

LAVTIŽAR, Kristijan. Uporaba vetrnih modelov pri modeliranju zazidave na primeru soseske Novi Bežigrad v Ljubljani : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Lavtižar], 2019. VII, 94 str., ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 3790724]