Ženski dom : idejna zasnova revitalizacije karejev 9 in 13 v Ptuju

Blaž Jagarinec

  • Study programmes
    Single-Cycle Master Study Programme Architecture (EMŠA)
  • Study year
    2022/23

Ženski dom je idejni pristop k revitalizaciji središča v Ptuju. Za območje spomeniškega varstva in kar nekaj urbanih izzivov preteklih let se postavlja vprašanje, kako pristopiti k prenovi/revitalizaciji in kako s tem načrtovati prostorski razvoj? Zaključno delo, za obstoječe stanje manjkajoče ureditve mestnega jedra, poda rešitev v fazah kot vizijo za naslednjih nekaj let. V prvi fazi rešuje socialno stisko tamkajšnjih prebivalcev in problem razpršene gradnje z oskrbovanimi stanovanji za vdove, ki glede na vzorce odseljevanja mladih in stopnjo umrljivosti starejših še vedno ostajajo na Ptuju. Obenem za ločen družbeni problem: porast vodenih primerov nasilja v družini (nad ženskami z otroci), nova tipologija varne hiše pridobi kapacitete za namestitev žrtev. Z integracijskimi programi jim rešitev pomaga do njihove neodvisnosti – bivanjske, finančne in čustvene. V novonastali poselitvi naloga vidi možnost revitalizacije, ko v drugi fazi združi novo poselitev z obstoječim kontekstom kulturnega razvoja. Ptuj ima zaradi zgodovine ljubiteljske kulture festivale/dejavnosti/društva, ki uspešno ohranjajo kulturo v mestu. Ker zasedajo trenutno obstoječe ustanove/organizacije mesta, z novimi (zanje) prostori in z združevanjem programov za omenjeno družbeno problematiko, pridobijo možnost razvijanja dejavnosti za mesto in ljudi, ki v njem živijo. Mesto se tako prenavlja s programi. Prostorska rešitev se lokacijsko razprostira po karejih 9 in 13 v Ptuju na petih lokacijah. Kljub razpršenosti so vsebine povezane v skupen razvoj. Arhitekturna intervencija je urbano orodje, da pet lokacij postane eno: za vzpostavitev potrebnega utripa mesta Ptuj.