Urbanistična zasnova logističnega centra in intermodalnega kontejnerskega terminala

Miha Šetina

  • Study programmes
    Second-Cycle Master Study Programme Urbanism (MŠU)
  • Study year
    2020/21

Projekt je začrtan v zamejenem območju med Kajuhovo cesto, avtocesto, železniško progo in  Letališko cesto na severovzhodnem delu Ljubljane. Tam se že nahaja razvito industrijsko – trgovsko območje, kateremu pa manjka celovitost in povezave med posameznimi  elementi. Predvidena je izgradnja več logistično-distribucijskih centrov, ki se med seboj povezujejo v logistično središče, istočasno pa se na območju tovorne postaje Moste razvije velik intermodalni kontejnerski terminal, ki služi tako kot podpora Luki Koper, kot tudi skrbi za oskrbo  in distribucijo blaga in tovora v širši Ljubljanski regiji. V osrednje delu območja je načrtovan  poslovni park, ki je neposredno povezan z BTCjem, ter nudi poslovne kakor tudi trgovinske prostore. Ob njem je nova železniška postaja, ki omogoča neposredni dostop do območja iz  mesta. Cilj projekta je razviti logistično, infrastrukturno središče Ljubljane in širše regije, istočasno  pa izboljšati obstoječe pogoje in karakteristike trenutno degradiranega območja. Z novimi  cestnimi in predvsem peš, ter kolesarskimi povezavami se območje odpre za obiskovalce,  ter poveže v smeri sever-jug, kar trenutno ni mogoče. Projekt temelji na pametnih in trajnostnim tehnologijah, ker moramo zaradi same velikosti in obširnosti projekta načrtovati za desetletja v  prihodnosti. Z napredkom tehnologij, predvsem prevoznega sektorja, je projekt zastavljen tako, da se lahko prilagaja spremembam in dinamiki inovacij ter jih sprejme in prevzame v svoji zasnovi.  Navkljub temu, da je projekt v sami osnovi predvsem infrastrukturni razvoj, pa je vseeno  poskrbljeno za ozelenitev območja, ter skrb za tako obiskovalce kakor tudi domačine in prebivalce  okoliških naselbinskih struktur, ki so vključeni v razvoj projekta in katerim so ponujene nove površine, dejavnosti in sodelovanje.