Idejna zasnova športno plavalnega centra Svoboda

Uroš Pirnat

  • Study programmes
    Single-Cycle Master Study Programme Architecture (EMŠA)
  • Study year
    2022/23

Plavanje je zaradi zakonitosti vadbe in dobrih učinkov za zdravje zelo priljubljen šport. Večina se že v otroštvu nauči plavanja na raznih plavalnih tečajih, kar se odraža velikem številu rekreativnih plavalcev, kot tudi profesionalnih športnikov. Za izvedbo treningov plavanja pa morajo biti zagotovljeni ustrezni pogoji. V Ljubljani, glavnem mestu Slovenije, ni primernega kopališča, ki bi omogočal izvedbo kvalitetnih treningov plavanja in izvedbo tekmovanj skozi celo leto. Zaradi pomankanja prostorskih kapacitet in dotrajanosti, ter slabega vzdrževanja obstoječih plavalnih bazenov je problematičen tudi razvoj novih športnikov. Obstoječe plavalne bazene, bi bilo možno preurediti, kar bi izboljšalo njihovo kvaliteto vendar pa v veliki večini prostorske omejitve obstoječih bazenov ne omogočajo večjih nadgradenj, tako da bi še vedno bila prisotna prostorska problematika. Magistrska naloga predstavi možnost zasnove novega športno plavalnega centra na območju obstoječega nogometnega stadiona Svoboda. Športno plavalni center s omogoča izvedbo vseh treningov vodnih športov in tekmovanj, hkrati pa celostno oblikuje širše območje in ustvari kvaliteten javni prostor namenjen športu in rekreaciji.