Idejna zasnova nove tržnice, centra domačih in umetnostnih obrti ter spremljevalnega programa na območju klavnice v Škofji Loki

Petra Benedik

  • Study programmes
    Single-Cycle Master Study Programme Architecture (EMŠA)
  • Study year
    2021/22

Magistrsko delo obravnava problematiko prostora na sotočju rek v Škofji Loki, ki je bil grobo odvzet prebivalcem ob izgradnji klavnice.

Območje je bilo nekdaj namenjeno zborovanju, druženju in po potrebi prostor za sestavljanje večjih lesenih konstrukcij. Z izgradnjo in dozidavanjem klavnice je nastal obsežen kompleks, ki je s svojimi volumni in z namenom popoln tujek v mestu.

Programsko se projekt navezuje na zgodovino mesta in ožjega območja. Na lokaciji vzpostavi tržnico, ki se trenutno nahaja na neprimerni lokaciji na obrobju mesta, s centrom domačih in umetnostnih obrti pa skuša oživeti stare obrti in spoznavanje le-teh.

Umestitev tržnice, centra DUO in spremljevalnega programa v prostor predstavlja točko srečevanja, kjer se lahko prebivalci in obiskovalci družijo, krepijo medsebojne odnose, spoznavajo zgodovino mesta in stare obrti ali preprosto uživajo ob sotočju. Objekti urbanistično povzemajo obliko starega mestnega jedra in prehajanja proti točkovnemu tkivu. Tako mesto pridobi novi trg in nove povezave z jedrom. Arhitekturna zasnova se naslanja na značilnosti starih obrti s povzemanjem oblik v konstrukciji.