Idejna zasnova muzeja slovenske literature na Turjaku

Nuša Podobnikar

  • Study programmes
    Single-Cycle Master Study Programme Architecture (EMŠA)
  • Study year
    2022/23

V Sloveniji kljub bogati literarni dediščini še ne obstaja tip
muzeja, ki bi celovito predstavil slovenske literate, njihovo
ustvarjanje ter kontinuiteto pisanja na našem prostoru. Muzej
na Turjaku bi povezal obstoječe literarne objekte v širši kontekst,
krepil bi razvoj literarnega turizma, poleg tega pa bi predstavljal
pomemben element izobraževalnega procesa.