Revitalizacija kmetije v Novi Štifti

Filip Gorgiev, Alan Ferizović

  • Study programmes
    Single-Cycle Master Study Programme Architecture (EMŠA)
  • Year
    Year 3
  • Study year
    2019/20

Obravnavana lokacija je v neposredni bližini romarske cerkve sv. Marije Zvezde, približno 5 km jugozahodno od Gornjega Grada. Revitalizacija kmetije v Novi Štifti zajema prenovo obstoječega skednja in kozolca, dograditev novega objekta ter premik ceste Tirosek nekoliko nižje.

Obstoječ skedenj je v prvem nadstropju preko ganka povezan z lesenim mostičkom do kozolca, kjer močno in premišljeno leseno konstrukcijo obogatijo rezbarski detajli. V pritličju se nahajajo prostori za pridelavo lokalnih produktov (sirarna in drugi mlečni produkti, mlin za moko) in prodajo. V nadstropju in mansardi so nastanitvene kapacitete za romarje, učence ali druge obiskovalce.

Na močvirnatem rahlo padajočem terenu je zasnovan novi objekt, tretji v nizu. Izhaja iz tradicionalne gradnje in umirjeno uveljavlja svoj sodobni karakter. Lesena skeletna konstrukcija povzema raster kozolca. Dvignjena je na lesene stebre in ohranjajo obstoječ teren kot odprt in transparenten prostor. Namestitveni program se z mostovžema horizontalo povezuje skozi vse tri objekte.