Hiša športa

Petra Mlakar

  • Study programmes
    Second-Cycle Master Study Programme Urbanism (MŠU)
  • Year
    Year 4
  • Study year
    2019/20

Danes si ljudje želimo aktivnosti hitreje, bližje in bolj spontano kot nekdaj. Velik potencial za razvoj športa in rekreacije imajo odprte javne površne. Ko jih začnemo dojemati kot ključno in športnorekreacijskim objektom enakovredno prizorišče, lahko začnemo ustvarjati kakovosten in celovit urbani prostor, ki prebivalce aktivira in vabi k športu, igri in druženju.

Hiša športa je v prostor umeščena z upoštevanjem geometrije Osnovne šole in Vrtca Šentjernej, hkrati pa je zasnovana v skladu s predpisi za zunanje in notranje športne površine. Kompleks športne dvorane, olimpijskega bazena in tribune atletskega stadiona, povezuje medprostor, ki služi kot glavni vhodni volumen. Tu se vršijo srečanja in glavne komunikacije, ki jih ustvarja preplet različnih uporabnikov.

Postavitev novega športnega objekta blizu šole, omogoča neposredne pokrite povezave, ki za šolarje predstavljajo varnost, hkrati pa se tako sprostijo prostori v šoli, ki so sedaj namenjeni športnim aktivnostim.

Z izbiro materialov imamo odgovoren pristop k trajnostni gradnji. Vkopani deli objekta so izvedeni v armiranem betonu, ves preostali del toplotnega ovoja; stene in streha, pa so izvedeni iz lesenih okvirnih konstrukcij.

Vzpostavitev hiše športa pomeni ključni razvojni doprinos mestu Šentjernej, vsem klubom in prebivalcem, saj postane kraj center športnih dejavnosti na lokalni ravni in širše.