Sadar

Seminarsko delo združuje spoznavanje kulture in umetnosti, arhitekturi lastne zgodovine, razumevanje družbe in spoznavanje obrti gradnje ter novih inovativnih tehnologij in materialov. V petih letih študentje v veliki večini osvojijo vse potrebne kompetence za reševanje kompleksnih problemov ter nalog s katerimi se bodo soočali v resničnem svetu, bodisi v arhitekturni ali popolnoma drugi kreativni panogi.

»Odprtost« za vse, kar se dogaja okoli njih, »integralnost« v smislu skupinskega in interdisciplinarnega dela ter »inovativnost« v spoznavanju oz. sprejemanju novega in sodobnih tehnologij, je podstat za vsak študentski seminarski projekt. Ob tem se spodbuja iskanje in reševanje tistega, kar študente najbolj intrigira ter izražanje in komuniciranje na način, ki jim je najbližji, bodisi preko prostoročne risbe, izdelovanja maket, računalniškega modeliranja, preko pisanja besedil in javnega nastopanja.

Pomemben del izobraževanja arhitekta je tudi osebna izkušnja arhitekture ter vpliv le-te na vse človeške čute. Prav zato vsako leto obiščemo beneški umetniški in arhitekturni bienale ter potujemo v različne svetovne metropole, kot so npr. London, Pariz, Bruselj…, spoznavamo kulturo stare kitajske, mehiške in ameriške civilizacije. Osnova tema teh potovanj je vedno moč posameznika, da spremeni svet.