Teaching Assistant
Mateja Volgemut

univ. dipl. inž. arh.

Scientific research activity

Vpliv lokacije storitev splošnega pomena na razvoj odprtega javnega prostora na primeru majhnih mest v Sloveniji
Doctoral dissertation
2020

Volgemut, Mateja. Vpliv lokacije storitev splošnega pomena na razvoj odprtega javnega prostora na primeru majhnih mest v Sloveniji. Ljubljana: Univerza v Ljubljani: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: Doktorska disertacija, 2020. 176 str. [COBISS.SI-ID - 46324227]

Digitizing spatial visualization tests
Contribution to a conference
2018

Kušar, Domen, Volgemut, Mateja, Pletenac, Lidija. Digitizing spatial visualization tests. Milano: Avgust 3–7, 2018: ICGG 2018: proceedings of the 18th International Conference on Geometry and Graphics: 40th anniversary, 2018. str: 1631-1642. [COBISS.SI-ID - 3622788]

Zbirka rešenih nalog iz opisne geometrije I: učno gradivo za študente arhitekture
Textbook
2015

Kušar, Domen, Volgemut, Mateja. Zbirka rešenih nalog iz opisne geometrije I: učno gradivo za študente arhitekture. Ljubljana: Univerza v Ljubljani: Fakulteta za arhitekturo, 2015. 202 str. [COBISS.SI-ID - 278846720]

Thirteen years of MRT: results, options and dilemmas
Contribution to a conference
2014

Kušar, Domen, Volgemut, Mateja, Pletenac, Lidija. Thirteen years of MRT: results, options and dilemmas. Innsbruck: Avgust 4-8, 2014: Proceedings of the 16th International Conference on Geometry and Graphics, 2014. str: 1248-1256. [COBISS.SI-ID - 37601541]

Opisna geometrija I: učbenik za študente arhitekture
Textbook
2013

Kušar, Domen, Volgemut, Mateja. Opisna geometrija I: učbenik za študente arhitekture. Ljubljana: Univerza v Ljubljani: Fakulteta za arhitekturo, 2013. 77 str. [COBISS.SI-ID - 267165696]