Research Assistant
Andrej Mahovič

univ. dipl. inž. arh.

Scientific research activity

Typology of retractable roof structures in stadiums and sports halls
Scientific article
2015

MAHOVIČ, Andrej. Typology of retractable roof structures in stadiums and sports halls = Tipologija premičnih strešnih konstrukcij stadionov in športnih dvoran. Igra ustvarjalnosti: teorija in praksa urejanja prostora, ISSN 2350-3637, 2015, št. 3, str. 90-99, ilustr. http://iu-cg.org/paper/2015/IU_CG_03-2015_mahovic.pdf. [COBISS.SI-ID 3416708]

Slovenska vesoljska akademija: kozmifikacija umetnosti : kulturalizacija vesolja
Exhibition
2018

AŽMAN MOMIRSKI, Lučka (avtor razstave), BERČIČ, Tomaž (avtor razstave), MAHOVIČ, Andrej (avtor razstave). Slovenska vesoljska akademija: kozmifikacija umetnosti : kulturalizacija vesolja: razstava, Osmo/za, Ljubljana, 9. 2. 2018 - 11. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 3826820]

Archiprix Central Europe
Award
2018

posebno priznanje Archiprix Central Europe za diplomsko delo (somentor): Jon Šinkovec, mentor: prof. dr. Lucija Ažman Momirski, asist. dr. Andrej Mahovič / Idejni arhitekturni projekt teniške arene v ljubljanskem parku Tivoli / UL FA, natečaju Archiprix Central Europe

Idejni arhitekturni projekt teniške arene v ljubljanskem parku Tivoli
Award
2018

druga nagrada za študentsko delo na 27. Salonu urbanizma (somentor): Idejni arhitekturni projekt teniške arene v ljubljanskem parku Tivoli, Jon Šinkovec, mentor: prof. dr. Lucija Ažman Momirski, asist. dr. Andrej Mahovič, Univerza v UL FA, 27. Salonu urbanizma, Ruma, Srbija.

Urbanistično arhitekturna delavnica Športni parki 3
Project
2019

MAHOVIČ, Andrej (avtor, vodja projekta). Urbanistično arhitekturna delavnica Športni parki 3 = Urban and architectural design workshop Sports parks 3. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2019. [129] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3823236]

Artistic activity

Hiša v Bohinju RL 19 /IDZ, DGD, PZI/, Bohinj
Project
2020

Hiša v Bohinju RL 19 /IDZ, DGD, PZI/, Bohinj, avtorja: Tatjana Mahovič in Andrej Mahovič – v gradnji

Hiša v Ljubljani MPS 9 /IDZ, PGD, PZI/, Ljubljana
Project
2020

Hiša v Ljubljani MPS 9 /IDZ, PGD, PZI/, Ljubljana, avtorja: Andrej Mahovič in Tatjana Mahovič, sodelavec: Uroš Pičulin MPS 9 – realizirano

Urbanističnoarhitekturna zasnova ureditve nogometnega športnega parka NZSZ 18
Project
2018

Urbanističnoarhitekturna zasnova ureditve nogometnega športnega parka NZSZ 18 /STROKOVNE PODLAGE/, Ljubljana, avtorji: Andrej Mahovič, Tomaž Berčič, Lucija Ažman Momirski, Dane Jošt

Hiša v Portorožu IP 84/IDP, DGD, PZI/, Ljubljana
Project
2015

Hiša v Portorožu IP 84/IDP, DGD, PZI/, Ljubljana, avtorja: Andrej Mahovič in Tatjana Mahovič, sodelavec: Uroš Pičulin – realizirano

Hiša v Trzinu MS12 /IDZ, DGD, PZI/, Trzin
Project
2015

Hiša v Trzinu MS12 /IDZ, DGD, PZI/, Trzin, avtorja: Andrej Mahovič in Tatjana Mahovič, sodelavec: Uroš Pičulin – realizirano