Research Assistant
Ljudmila Koprivec

univ. dipl. inž. arh.

Scientific research activity

Vpliv sodobnih gradiv in tehnologij na oblikovanje fasadnega ovoja
Doctoral dissertation
2009

Vpliv sodobnih gradiv in tehnologij na oblikovanje fasadnega ovoja, 2009, doktorska disertacija/avtorica, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana (FALJ)

Suvremeni pročeljni plašt: arhitektonski pregled tehnika i tehnologija izvođenja
Review article
2011

Suvremeni pročeljni plašt: arhitektonski pregled tehnika i tehnologija izvođenja = Contemporary building skin: architecture-based survey of techniques and building technologies, 2011, pregledni znanstveni članek/soavtorica, Prostor: znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam.

Biomimetika v arhitekturi prihodnosti = Biomimetics in the architecture of tomorrow
Original scientific article
2009

Biomimetika v arhitekturi prihodnosti = Biomimetics in the architecture of tomorrow, 2009, izvirni znastveni članek/soavtorica, AR : arhitektura, raziskave.

Pametna gradiva in njihove aplikacije v arhitekturi = Smart materials and their application in architecture
Review article
2010

Pametna gradiva in njihove aplikacije v arhitekturi = Smart materials and their application in architecture, 2010, pregledni znanstveni članek/ soavtorica, AR: arhitektura, raziskave.

Artistic activity

Stanovanjski dvojček, Šared nad Izolo
Project
2020

Novogradnja, soavtorica, https://www.mioko.si


Link