Public Spaces beyond Crime: Urban Design Perspectives for Nove Fužine

Ivana Gligorovska

  • Study programmes
    First-Cycle University Study Programme Urbanism (UŠU)
  • Study year
    2021/22

Preko interdisciplinarne študije med okoljsko kriminologijo in urbanističnim oblikovanjem se v tem projektu raziskujejo prostorski in časovni vidiki kriminalnih dogodkov v velikih stanovanjskih soseskah. Okoljska kriminologija je v podporo tej študiji, saj analizira kriminalne dogodke, ki se zgodijo na geografskem območju, in način, kako na posameznike pri storitvi kaznivega dejanja vplivajo elementi v njihovi neposredni bližini – v tem primeru je to soseska Nove Fužine v Ljubljani v Sloveniji, ki je bila eksplicitno izbrana zaradi svoje modernistične ureditve in gostote prebivalstva. Na podlagi podatkov o kaznivih dejanjih in policijskih evidenc od leta 2008 do leta 2012 je bilo kot osnova raziskave zaznanih več primerov kaznivih dejanj, vključno z značilnostmi kriminalnih dogodkov, časom in funkcijo lokacije.