Professor
Aleš Vodopivec

univ. dipl. inž. arh.

  • Duties and responsibilities
    Higher Education Teacher, Professor

Scientific research activity

Moderna arhitektura s poudarkom na konstrukciji
Chapter in a collection
2016

VODOPIVEC, Aleš. Moderna arhitektura s poudarkom na konstrukciji = Architettura moderna con enfasi sulla construzione. V: GOLEŽ, Mateja (ur.), et al. Povezave: gradbeništvo, arhitektura, umetnostna zgodovina, umetnost = Connessioni: ingegneria civile, architettura, storia dell'arte, arte. 1. izd. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2016. Str. 69-79, ilustr. ISBN 978-961-94071-0-3. [COBISS.SI-ID 3858052]

Protislovne ocene slogovnih značilnosti Plečnikove arhitekture
Chapter in a collection
2015

VODOPIVEC, Aleš. Protislovne ocene slogovnih značilnosti Plečnikove arhitekture. V: LAVRIČ, Ana (ur.), LAZARINI, Franci (ur.), MUROVEC, Barbara (ur.). Patriae et orbi : essays on Central European art and architecture = študije o srednjeevropski umetnosti : festschrift in honour of Damjan Prelovšek = jubilejni zbornik za Damjana Prelovška. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2015. Str. 189-196, 788. Opera Instituti Artis Historiae. ISBN 978-961-254-873-5. [COBISS.SI-ID 3284612]

Arhitekturna ustvarjalnost med sanjami in resničnostjo
Chapter in a collection
2014

VODOPIVEC, Aleš. Arhitekturna ustvarjalnost med sanjami in resničnostjo. V: SIMONITI, Iztok (ur.). Ustvarjalnost. Ljubljana: Slovenska matica, 2014. Str. 19-31. ISBN 978-961-213-248-4. [COBISS.SI-ID 3169668]

dvard Ravnikar's architecture : locally adjusted modernism
Chapter in a collection
2010

VODOPIVEC, Aleš. Edvard Ravnikar's architecture : locally adjusted modernism. V: VODOPIVEC, Aleš (ur.), et al. Edvard Ravnikar : architect and teacher. Wien; New York: Springer, cop. 2010. Str. 15-32, ilustr. ISBN 978-3-211-99203-6. [COBISS.SI-ID 2337412]

Nekatera vprašanja arhitekturnega zgodovinopisja
Chapter in a collection
2008

VODOPIVEC, Aleš. Nekatera vprašanja arhitekturnega zgodovinopisja. V: NOVAK KLEMENČIČ, Renata (ur.), MALEŠIČ, Martina (ur.), KLEMENČIČ, Matej (ur.). Arhitekturna zgodovina. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Zavod za gradbeništvo Slovenije. 2008, str. [18]-27, ilustr. ISBN 978-961-237-437-2. [COBISS.SI-ID 2561156]

Artistic activity

Telovadnica Stražišče, Kranj
Project
2018

Stanovanjski kompleks Urbane vile, Maribor
Project
2007

Objekti pokopališča Srebrniče, Novo mesto
Project
2000

Depandansa hotela Jezero, Ribčev Laz, Bohinj
Project
1990