Teaching Assistant
Petra Prašnikar

mag. inž. arh.

  • Duties and responsibilities
    Young researcher

Scientific research activity

Vseevropski projekt Transromanca
Project
2017

Pod mentorstvom izr. Prof. dr. Ljuba Lahom univ. dipl. inž. Arh. Smo leta 2017 v Burgundiji sodelovali na projektu, kjer smo izvedli izmero dveh romanskih cerkva in naredili njune popolne arhitekturne posnetke. V sklopu delavnice smo uporabljali natančna orodja za izmero, saj je organizacija Le Centre d'Etudes des Patrimoines Culturels en Charolais-Brionnais za katero smo izdelali projekt ti dve cerkvi umestila v register romanskih cerkva v Burgundiji.