Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Revitalizacija kamnoloma: idejna zasnova športno-rekreacijskega središča na območju Voz-Piškira na Krku

Mia Filić

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2021/22

Po propadu industrije in s tem po izgubi delovnih mest je bilo lokalno prebivalstvo primorsko-goranske županije prisiljeno samostojno poiskati rešitev. Večina prebivalstva, predvsem v obalnem delu županije, se je tako posvetila turizmu v smislu najema privatnih namestitev. Danes turizem na tem območju temelji na kopanju v morju in sončenju, prenočitve pa se večinoma ponujajo v luksuznih privatnih namestitvah, zato ima lokalno prebivalstvo zelo omejen spekter delovnih mest, kulturnih dejavnosti pa izven sezone skorajda ni.

V primorsko-goranski županiji sta šport in rekreacija najbolj priljubljen način preživljanja prostega časa, vendar se je lokalno prebivalstvo zaradi pomanjkanja ustrezne infrastrukture prisiljeno ukvarjati z aktivnostmi na prostem, ki so zaradi vpliva vremenskih pogojev omejene. Z analizo sem ugotovila, da je raznovrstna športno-rekreacijska infrastruktura le na Reki, skoraj vsa mesta in občine pa imajo balinišča in večnamenske športne dvorane. Prav zaradi navedenega menim, da je treba na območju primorsko-goranske županije vzpostaviti središče z raznovrstnimi športno-rekreacijskimi programi, ki bi bilo dobro povezano z javnim prevozom, tako da bi ga prebivalci iz regije lahko uporabljali kadarkoli v letu. Implementacija raznolikega programa bi prispevala k dvigu kakovosti življenja lokalnega prebivalstva z odpiranjem možnosti zaposlovanja v različnih sektorjih, razširila bi športno-rekreativni in kulturni program ter vplivala na podaljšanje turistične sezone. Nekoč zelo dinamično, danes pa zapuščeno in prazno območje med zalivoma Voz in Piškira se geografsko nahaja v središču primorsko-goranske županije, zato je primerno za tako intervencijo. Trpežno območje, kjer se je dolga leta izvajala nezakonita eksploatacija kamna, je danes velika prazna planota, obrobljena z močno linijo kamnoloma, ki kliče k revitalizaciji. Redefinicija tako edinstvenega prostora je zahtevala razmišljanje o človeški percepciji kamnoloma in praznine, tako da sem na koncu ugotovila, da je najbolje ohraniti in izpostaviti glavne značilnosti prostora – ogromno praznino in monumentalno kamnito kuliso.