Conceptual design for a School for contemporary craft and related technologies in Bitola, Macedonia : a dialectical design approach for the repurposing of an existing 19th century building – the former “Art school of crafts”

Eva Pepovska

  • Study programmes
    Single-Cycle Master Study Programme Architecture (EMŠA)
  • Study year
    2022/23

Izhodišči za to delo sta problematika kulturnega nazadovanja v mestu Bitola, ki jo obravnava programska vsebina projekta – šola za sodobno obrt in sorodne tehnologije, ter številne nezasedene stavbe v mestu, ki jih obravnava izbira lokacije – obstoječa stavba iz 19. stoletja – nekdanja “umetniška obrtna šola”, s poznejšim skladiščnim prizidkom. V zgodovinskem kontekstu mesta je bila obrt prevladujoča komponenta gospodarstva, ki je zaradi različnih okoliščin v zvezi z industrijo postopoma nazadovala do skorajšnjega izumrtja. Mnogi menijo, da sе obrt in industrija izključujeta, ter tako zavračajo medsebojno povezanost, ki sta jo skozi čas delila. Vendar industrija vsekakor ima številne lastnosti, ki izhajajo iz ideje obrtništva. Določene težave so se začele pojavljati takrat, ko smo v masovni proizvodnji izgubili vrednosti, kot so raznolikost, spoštovanje estetske edinstvenosti, predanost, spretnost. Konceptualne zamisli tega projekta so izhajale iz lokacije obstoječih struktur v mestu in odnosov v njem. Šola bi bila namenjena neformalnemu učenju ljudi vseh starosti o veščinah obdelave lesa, kovin, kamna, stekla in gline z delavnicami, ki bi jih vodili domači in tuji obrtniki.