Triangulum

Danilo Silan

  • Study programmes
    Single-Cycle Master Study Programme Architecture (EMŠA)
  • Year
    Year 5
  • Study year
    2020/21

Triangulum je umeščen vis-a-vis glavne železniške postaje v Ljubljani, med novi Tomanov park in stavbo F2. Glede na svojo lego je stavba primerna za umestitev raznovrstnega programa: mediateke, pisarn odprtega tipa, prostorov za šport oz. rekreacijo ter stanovanj za začasno nastanitev. Mešana prostorska raba in preplet programa omogočita dinamičen življenjski slog uporabnikov, ki se lahko bodisi osredotočajo na svoje aktivnosti, bodisi krepijo medsebojne interakcije. 

Preko nadstropij se nizajo spremljevalni programi v obliki športnih enot, čajnic, bazenskih in skupnih prostorov, tako da se srečevanja dogajajo na vseh nivojih zasnove. Namen povezovanja je, da se uporabniku omogoči dinamično delovno okolje in sodelovanje, ki razvija njegov delavno – socialni potenicial.

Uporabniki pisarn so razvijalci aplikacij in informacijskih tehnologij, v določenih prostorih se odvijajo tečaji za zunanje uporabnike in goste. Zasnova temelji na prilagodljivem sistemu postavitve pisarn odprtega tipa, ki v interakcijo med uslužbenci in obiskovalci uvaja pojma neformalnost in ustvarjalnost.

K dobremu počutju prispevajo pogledi proti Kamniško-Savinjskim Alpam na severu, Tomanovem parku na zahodu in novi parkovni ureditvi na južni strani objekta.