Specialist Consultant
Paulo A. Barbaresi

univ. dipl. inž. arh.

Scientific research activity

Forms of Penumbra: the codependent existence of light and darkness
Article
2019

Forms of Penumbra: the codependent existence of light and darkness, 2019, article, https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/3879556


Link

Artistic activity

ZPKZ Ig
Public tender
2017

ZPKZ Ig, 2017, public tender, co-author, https://zaps.si/natecaji/zavod-za-prestajanje-kazni-ig/


Link
UL FS 1. faza
Public tender
2018

UL FS 1. faza, 2018, public tender, co-author, https://zaps.si/natecaji/ul-fakulteta-za-strojnistvo-in-ul-fakulteta-za-farmacijo-1-faza-urbanizem-2/


Link
SNG Drama Ljubljana
Public tender
2017

SNG Drama Ljubljana, 2017, public tender, co-author, https://zaps.si/natecaji/celovita-prenova-sng-drama-ljubljana/


Link
BRV GRUBER
Completed project
2014

BRV GRUBER, 2014, izvedeno, sodelavec pri PZI, http://drustvo-dal.si/index.php?nav=400&sel_id=2216&jezik=SL&src=paulo%20barbaresi&src=paulo%20barbaresi&row=3


Link
OŠ Cerklje ob Krki
Tender
2014

OŠ Cerklje ob Krki, 2014, tender, https://zaps.si/natecaji/osnovna-sola-in-vrtec-cerklje-ob-krki/


Link