Specialist Consultant
Edo Wallner

univ. dipl. inž. grad.

Scientific research activity

Temeljenje pasivnih hiš s potresno varovalko
Chapter in a collection
2008

WALLNER, Edo. Temeljenje pasivnih hiš s potresno varovalko V: LOPATIČ, Jože (ur.), MARKELJ, Viktor (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 30. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 8.-9. oktober 2008. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih kostruktorjev, 2008. Str. 219-226, ilustr. ISBN 978-961-91691-3-1. [COBISS.SI-ID 241297920]

Predkrivljen lepljen lameliran lesen nosilec
Chapter in a collection
2001

WALLNER, Edo. Predkrivljen lepljen lameliran lesen nosilec V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.), Zbornik 23. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 18.-19. oktober 2001. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih kostruktorjev, 2001. Str. 133-140, ilustr. ISBN 961-90266-6-7. [COBISS.SI-ID 114702336]

The Slovenian old timber building construction - influence of earthquake
Chapter in a collection
1998

KUŠAR, Jože, KUŠAR, Domen, SLIVNIK, Lara, WALLNER, Edo. The Slovenian old timber building construction - influence of earthquake. V: NATTERER, Julius (ur.), SANDOZ, Jean Luc (ur.). Proceedings : 5th world conference on timber engineering, August 17-20, 1998 [also] WCTE`98, Montreux, Switzerland. 5th world conference on timber engineering, August 17-20, 1998, Montreux, Switzerland. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes, 1998. Str. 700-701. ISBN 2-88074-380-X, ISBN 2-88074-38

Behaviour of glued laminated timber structures
Chapter in a collection
1995

SAJE, Franc, LOPATIČ, Jože, WALLNER, E. Behaviour of glued laminated timber structures. V: EMRI, Igor (ur.), KNAUSS, Wolfgang G. (ur.). Proceedings. 1st International Conference on Mechanics of Time Dependent Materials, Ljubljana, 11-13 September 1995. Bethel (Connecticut): Society for Experimental Mechanics; Ljubljana: [Center za eksperimentalno mehaniko], 1995. Str. 213-217, graf. prikazi. ISBN 961-90250-0-8. [COBISS.SI-ID 115809]

Račun plošč z novorazvitim programom PLATES
Chapter in a collection
1993

WALLNER, Edo. Račun plošč z novorazvitim programom PLATES. V: FISCHINGER, Matej (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 15. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 16.-17. september 1993. Ljubljana: Društvo gradbenih kostruktorjev: Društvo za potresno inženirstvo, 1993. Str. 261-276, ilustr. ISBN 86-80223-28-X. [COBISS.SI-ID 77372672]