Senior Lecturer
Srečko Vratuša

univ. dipl. inž. grad.

Scientific research activity

Finite element simulations of the loading and deformation of plywood seat shells
Article
2017

Finite element simulations of the loading and deformation of plywood seat shells (soavtorji: Mirko KARIŽ, Nadir AYRILMIS, Manja KITEK KUZMAN), 2017, članek: European journal of wood and wood products, vol. 75, iss. 5: str. 729-738, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00107-017-1160-4, doi: 10.1007/s00107-017-1160-4, [COBISS.SI-ID 2725769].

Structural particulars of glued laminated beams of variable height
Article
2011

Structural particulars of glued laminated beams of variable height (soavtorja: Manja KITEK KUZMAN, Vojko KILAR), 2011, članek: Drewno, vol. 54, nr. 185, str. 19-38, [COBISS.SI-ID 2558340].

Evaluation of Slovenian contemporary timber construction
Article
2011

Evaluation of Slovenian contemporary timber construction (soavtorja: Manja KITEK KUZMAN, Sergej MEDVED), 2011, članek: Drewno, vol. 53, nr. 183, str. 85-100, [COBISS.SI-ID 1820809]. Gradbeniški priročnik (strokovni urednik in soavtor 4 podpoglavij), 2012, publikacija: Gradbeniški priročnik. 5., dopolnjena izd. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2012. XV, 843 str., ilustr. ISBN 978-961-251-286-6. [COBISS.SI-ID 262742272].

Evrokod 5 – projektiranje lesenih konstrukcij
Handbook
2017

Evrokod 5 – projektiranje lesenih konstrukcij (soavtor: Miroslav PREMROV), 2009 in 2017, poglavje v publikaciji: BEG, Darko (ur.), POGAČNIK, Andrej (ur.). Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij po evrokod standardih. Ljubljana: Inženirska zbornica Slovenije. 2009, str. 5.1–5.117, ilustr. [COBISS.SI-ID 13540118].