V soju bentonskih luči

Devet projektnih skupin, devet izvirnih svetil, devet avtorskih
predstavitev